Tag archieven: gedachten

De kracht van gedachten – hoofdstuk van Z.W. Leene uit ‘De vuurgloed van de ontstijging’

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

‘Gedachten zijn dingen,’ zegt men en als we dat gevleugelde woord in het licht van de westerse wijsbegeerte gaan bezien, ontdekken we hoe bij uitstek reëel dat woord is. Deze realiteit moeten wij goed gevoelen. Willen wij het ideaal, onze roeping, uitspreken door de kracht van de wil, dan projecteren wij een denkbeeld op het denkvermogen, en in dat denkvermogen wordt het denkbeeld als gedachtevorm tot een ding, tot een concrete gedaante, door het om zich heen trekken van denkstof.

De mens die deze realiteit als een absolute waarheid ontdekt, zal worden een voorzichtig mens. Hij verwijst onmiddellijk een ander gevleugeld woord naar het rijk der fabelen, want hij Lees verder

De micros spreekt – gedicht van Anna Spoel-de Pril – bundel ‘Gedachten en gedichten’ van € 14,50 voor € 5,00

LEES MEER OVER GEDICHTEN EN GEDACHTEN

BESTEL GEDACHTEN EN GEDICHTEN, VAN € 14,50 VOOR € 5,00 

In de bijzondere sfeer van het oude Nederlands-Indië leerde Ans de Pril (1887-1977) het boeddhisme kennen en daardoor raakte zij geïnteresseerd in de boeken van Helena Blavatsky en Max Heindel. In 1939 kwam zij in aanraking met de literatuur van het Rozenkruisers Genootschap uit Haarlem. Dit veranderde haar leven. Zij werd een toegewijd rozenkruiser en getuigt daarvan in deze mooie, posthuum uitgegeven bundel met 78 gedichten, allemaal lichtende draden voor een nieuw weefsel. Hieronder volgt de tekst van het gedicht ‘De micros spreekt’. Het is ook opgenomen voorafgaand aan deel 2 van het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

DE MICROS SPREEKT

Ik ben van heden en verleden,
want al wat is, is reeds geweest: Lees verder

Het wezen van de menselijke gevangenschap – hoofdstuk 4 uit ‘De komende nieuwe mens’ van Jan van Rijckenborgh

 

BELUISTER OF LEES DE HOOFDSTUKKEN:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)

DOWNLOAD DE ENGELSE EDITIE ‘THE COMING NEW MAN’ (FREE PDF)

Hieronder volgt het vierde hoofdstuk uit De komende nieuwe mens, een magistraal geschrift waarin Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) de weg van transfiguratie uitgebreid toelicht.  Dit boek is heel veel gebruikt tijdens in kleine bijeenkomsten om beginnende leerlingen vertrouwd te maken met de wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis.

Zoals wij zagen moet de kandidaat voor het nieuwe bevrijdende leven in het proces van heiligmaking dat hij dient te doorleven allereerst het beeld van de onsterfelijke, hemelse, oorspronkelijke mens formeren. Door fundamentele levensverandering moet hij deze mentale conceptie, dit gedachtebeeld, in zijn Lees verder

De kracht van de stille denkgeest, het labyrint van gedachten – video 10

Een labyrint is per definitie een gecompliceerd netwerk van doorgangen die met elkaar verbonden zijn, waarin het moeilijk is om de weg te vinden. In de oudheid werd het woord labyrint gebruikt  voor wat we in onze moderne tijd van vandaag een doolhof noemen. Een doolhof is niet hetzelfde als een labyrint. Een doolhof kan Lees verder

Webinar 4 van 5 Rozenkruis en Gnosis – een geopend hart en nieuw denken

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

De bovenstaande video is een opname van het vierde van vijf webinars ‘Rozenkruis en Gnosis’ dat gehouden is op dinsdagavond 10 november. Het laatste webinar werd gehouden op dinsdag 24 november 2020. Webinar 5 gaat over realisatie in het hier en nu en over het pad van transfiguratie. Hieronder volgen de teksten van webinar 4 dat is gehouden op dinsdag 10 november 2020. De opnamen van webinar 1, webinar 2 en webinar 3 zijn nog online beschikbaar. Lees verder