Korting op actieboeken verloopt op 30 juni 2023

In de maanden april, mei en juni 2023 konden acht boeken van uitgeverij Rozenkruis pers met een flinke korting worden aangeschaft. Hieronder volgen korte beschrijvingen en de tijdelijke prijzen van de acht actieboeken. 

1 Jeugdbijbel – Nita Abbestee – tijdelijk van € 24,50 voor € 10,00
De Bijbel is een heilig boek die spreekt in een versluierde taal. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. De levensweg van Jezus Christus is een symbool voor een innerlijke weg die ieder van ons kan gaan. De verhalen van deze jeugdbijbel kunnen voor velen een inspiratie zijn, niet alleen voor de jeugd.

LEES MEER OVER JEUGDBIJBEL

BESTEL JEUGDBIJBEL

2 De vuurgloed van de ontstijging – Z.W. Leene en Peter Huijs – tijdelijk van € 29,50 voor € 15,00
De vuurgloed van de ontstijging schetst het beeld van de sprankeling, de vurige bezieling in de begintijd van het hedendaagse Rozenkruis. Het was de tijd van de pioniers: Z.W. (Wim) Leene, Jan Leene (later bekend als J. van Rijckenborgh) en Cor Damme (ca. 1924-1938). Het boek bestaat uit drie delen: een beschouwing over het werk van Z.W. Leene, toespraken van Z.W. Leene en de tekst van het toenmalige  Rituaal der Rozenkruisers.

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGLOED DER ONTSTIJGING

3 Hart voor Tao – Elly Nooyen – tijdelijk van € 29,50 voor € 15,00
De Daodjing van Lao Zi is door de eeuwen heen herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in ‘Hart voor Tao’. De auteur laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende wu wei. Daarnaast verduidelijken de verzen elkaar. Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze godvonk is de basis om Tao te volgen. Vers 48 maakt duidelijk dat wie een studie volgt dagelijks meer wordt, maar wie Tao volgt dagelijks minder wordt. Dit ‘doet’ hij door niet te doen, wu wei. De betekenis daarvan voor wie de weg van Tao wil volgen vormt de essentie van het boek.

LEES MEER OVER HART VOOR TAO

BESTEL HART VOOR TAO

4 Taulers weg naar binnen – Johannes Tauler en Peter Huijs – tijdelijk van € 7,00 voor € 4,50
De veertiende-eeuwse Duitse prediker Johannes Tauler had contact met meester Eckehart, Heinrich Seuse, Jan van Ruusbroec en de geheimzinnige Gottesfreund von Oberland. Theorie is echter niet zijn uitgangspunt. Hij richt zich op het leven van de mens, die allerlei valkuilen moet overwinnen om het innerlijke leven te kunnen benaderen. Dat noemt hij ‘de weg naar binnen’. Praktische werken brengen de mens dichter bij God, maar pas door de deemoed zal de innerlijke vernieuwing bereikt kunnen worden.

LEES MEER OVER TAULERS WEG NAAR BINNEN

BESTEL TAULERS WEG NAAR BINNEN

5 Het ruisen van Gabriëls vleugels, Soehrawardi – tijdelijk van € 19,50 voor € 10,00
De Perzische dichter Soehrawardi stichtte in de 12e eeuw de ‘School der Verlichting’. Zijn inspiratie putte hij o.a. uit de Arabische mystiek, de Bijbel, teksten van Zarathoestra en het Perzische koningsboek. Arabiste Bettina Löber laat zien hoe Soehrawardi’s teksten uit de 12e eeuw door de tijden heen een inspiratie waren en dat ook in de 21e eeuw nog kunnen zijn. Zijn teksten beantwoorden op subtiele wijze, de fundamentele vragen naar het waarom en waartoe van het menselijk leven.

LEES MEER OVER HET RUISEN VAN GABRIËLS VLEUGELS

BESTEL HET RUISEN VAN GABRIELS VLEUGELS

6 De brieven van Marsilio Ficino deel 1 – tijdelijk van € 15,00 voor € 7,50
Marsilio Ficino schreef vele brieven. Hij correspondeerde met allerlei mensen in allerlei landen over allerlei onderwerpen. Hij dacht na over de onsterfelijkheid en de goddelijkheid van de ziel. Hij gaf advies als iemand die hij onderweg tegenkwam, vragen had. Ook stuurde hij brieven aan Lorenzo de Medici, die hem ook weer antwoordde. Eén van de brieven aan De Medici heeft als onderwerp ‘God, niet de mens, is de schepper van wonderen’.

LEES MEER OVER DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 1

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO

7 Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is – De brieven van Marsilio Ficino deel 2 – tijdelijk van € 12,00 voor € 5,00
Deel II van de brieven, die Ficino (1433-1499) schreef aan zijn vrienden. Iedere brief is aan een individu gericht, maar tegelijk voor de mensheid geschreven. Het doel is steeds de liefde voor de waarheid in de mens te doen ontsteken en de menselijke geest te openen voor het zoeken naar de waarheid. In deze uitgave zijn brieven te vinden aan vrienden en ook aan onbekenden, over onderwerpen als ‘Men moet goed doen aan een vriend, zelfs als hij dat niet wenst.’

LEES MEER OVER DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 2

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO, DEEL 2

8 Het leven van Plato en andere brieven – De brieven van Marsilio Ficino deel 3 – tijdelijk van € 15,00 voor € 7,50
Deel III van de brieven van Marsilio Ficino geeft andermaal blijk van Ficino’s liefde voor Plato. In een lange brief beschrijft de begenadigde auteur uit de Italiaanse Renaissance het leven van zijn grote voorbeeld uit de Griekse oudheid. Deze en andere brieven geven opnieuw een impressie van de heldere geest en warme menselijkheid die de oprichter van de Platoonse Academie te Careggi (Florence) kenmerkten.

LEES MEER OVER HET LEVEN VAN PLATO EN ANDERE BRIEVEN

BESTEL HET LEVEN VAN PLATO EN ANDERE BRIEVEN