Radio-interview met Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum, over tijd en eeuwigheid

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Het Bijbels Museum is een ontmoetingsplaats van de Bijbel, kunst en cultuur in de vorm van reizende tentoonstellingen. De tentoonstellingen hebben altijd een relatie met een bijbelverhaal of een bijbels thema. En vaak raken ze aan het gedachtegoed van meerdere religies tegelijk. Het onderwerp van het vraaggesprek van Hello Radio Spirituality met directeur Carolien Croon is de publicatie De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid. dat verscheen naar aanleiding van het gelijknamige symposion, dat Stichting Rozenkruis in samenwerking met het Bijbels Museum organiseerde op zondag 17 oktober 2021 op het landgoed Renova in Bilthoven.

Wat is de aanleiding om over deze publicatie te gaan praten?

Stichting Rozenkruis organiseert twee keer per jaar een symposion op landgoed Renova. Wij hebben Stichting Rozenkruis gevraagd: zouden we dat een keer samen kunnen doen? En kan dat het thema tijd en eeuwigheid worden? Dat is de aanleiding. Stichting Rozenkruis heeft bij dat symposion een inspirerende publicatie gemaakt waarin je citaten aantreft van wijsheidsstromingen of wijsheidsleraren uit alle eeuwen.

Dat is wel interessant, De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid. Wat roept zo’n titel bij jou op?

Eigenlijk brengt mij dat bij de vraag: waartoe zijn wij op aarde? Waarom leven wij. Het mooie van de uitnodiging die we hebben rondgestuurd voor het symposion is dat daarop staat: ‘Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent.’ Dat brengt mij bij: ‘Wat is onze opdracht in het leven of wat is het doel van het leven?

De titel van de publicatie roept bij mij op dat er enerzijds een soort blauwdruk is waar je als mens niet aan kunt ontkomen. Er is zoiets als vrije wil natuurlijk. Aan de andere kant is er ook niet echt vrij wil, maar het geeft ook hoop, hoop dat het uiteindelijk goed komt. Is dat iets zwaar je jezelf ook in kunt vinden?

Ja, ik vind het mooi dat je zegt er is vrije wil, maar eigenlijk is die er ook niet. Op een bepaald manier ervaar ik dat ook zo als je het gevoel hebt ‘Ik weet wat mij in het leven te doen staat’, dan moet je dat gewoon volgen. Dan zou je kunnen zeggen: dan heb je geen vrije wil meer. In mijn leven gaat het daar om, dat je heel dicht bij wat ik noem je zielsplan komt, wat is mijn bedoeling voor dit leven, en dat je dat leeft. Daarin zit dan ook de meeste vrijheid omdat je dan het dichtst bij jezelf blijft.

Heb je zelf ook op een kruispunt gestaan waarop je een levensveranderende keuze hebt moeten maken?

Ja, dat heb ik zeker. Eigenlijk wist ik als kind dat spiritualiteit in mijn leven heel belangrijk was, maar de vorm, daar heb ik heel lang naar gezocht. Of misschien heb ik daar niet heel lang naar gezocht, maar dacht ik al in mijn jeugd: die gaat zich aandienen, en als die zich aandient, dan weet ik dat dat voor mij een vorm is. Dat heb ik ook al weer heel lang losgelaten. Op een gegeven moment gebeurde er iets in mijn leven waardoor wat heel ingerijpend was. En toen dacht ik: nu moet ik mijn spirituele pad gaan. Dat ben ik toen ook gaan doen. Die kruispunten ervaar ik iedere dag. Misschien is het dan wel leuk om even naar een citaat uit het boek te gaan.

Er zijn veertig citaten van allemaal wijsheidsleraren en tradities in die publicatie opgenomen. Ik weet zelf eigenlijk niks van het hindoeïsme. Ik las dat citaat en dacht toen: hier vind ik inspiratie in, hier kan ik iets mee. Het heet: de dans van de kosmos kennen.

1. De dans van de kosmos kennen
Tot in de wereld van de tegenstellingen werkt de goddelijke kracht door. Hij doet zich kennen in een wisselwerking (als een dans) tussen twee gedaanten: Shiva en Shakti, de mannelijke kosmische stroom en de vrouwelijke kosmische stroom. Wie deze dans van de kosmos kent, komt tot wijsheid. In hem doen Shiva-Shakti de onwetendheid teniet, de nieuwe universele mens wordt geboren. Hij kent Krishna in zijn binnenste, Vishnoe als het Licht van de schepping, en Brahma als de oergrond, de diepte en de stilte.
Uit: Brahma, Vishnoe, Shiva – de herschepping van de mens, Symposionreeks 26

BESTEL BRAHMA-VISHNOE-SHIVA – DE HERSCHEPPING VAN DE MENS

ANDERE CITATEN DIE IN HET INTERVIEW WORDEN BESPROKEN

2. Overstappen van de velg van de tijd naar de as
Mirdad: Het wiel van de tijd wentelt, maar zijn as is immer in rust. God is de as van het wiel van de tijd. Hoewel alles rondom Hem wentelt in tijd en in ruimte, is Hij altijd tijdloos, ruimte-loos en in rust. Ofschoon alles uitgaat van zijn Woord, is zijn Woord tijdloos en ruimte-loos als Hij. In de as is alles vrede. Op de velg is alles in hevige beroering. Waar zou u liever willen zijn? Ik zeg u: stap van de velg van de tijd over naar haar as, en bespaar uzelf de onpasselijkheid van de beweging.
Uit: Mikhaïl Naimy, Het boek van Mirdad – een vuurtoren en een toevluchtsoord

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

3 Doordacht handelen
Zie in dat een ieder zal moeten sterven en dat bezit snel gewonnen en snel weer verloren wordt. Wanneer het noodlot u treft, draag het en wees niet onwillig. Genees ervan, zoveel u kunt, en denk: Niet heel veel daarvan geeft het noodlot aan de goede.
Overleg voor de daad, opdat ze niet dwaas zal blijken te zijn: ondoordacht handelen en spreken zijn zaken van een onwaardig mens. Wat u achteraf geen smart brengt, voer dat uit tot aan het einde. Doe niets wat u niet begrijpt, maar laat u onderrichten, zoveel als nodig is; zo zult u het aangenaamste leven leiden.
Uit: Konrad Dietzfelbinger, Pythagoras – mysterieschool, leven, gulden verzen (woorden van Pythagoras)

BESTEL PYTHAGORAS

4. Het hele leven als eenheid in je dragen

Binnen in me zit een heel diepe put. En daar zit God. Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden. Ik stel me voor, dat er mensen zijn, die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn ook mensen, die het hoofd diep buigen en in de handen verbergen; ik denk, dat die God binnen in zich zoeken.
Waarom heb ik zo’n beklemd gevoel van binnen? Ik heb nog geen grondmelodie. Er is nog niet één vaste onderstroom. De innerlijke bron, waaruit ik gevoed wordt, slibt altijd weer dicht en bovendien denk ik veel. Met denken kom ik er toch nooit uit. Uit moeilijke gemoedstoestanden kun je niet ‘herausdenken’. Dan moet je je passief maken en luisteren. Weer contact vinden met een klein stukje eeuwigheid.
Ik ben niet alleen moe of treurig of angstig, maar ik ben het samen met miljoenen anderen uit vele eeuwen en het hoort bij het leven en het leven is toch schoon en het is ook zinrijk. Het is zelfs zinrijk in zijn zinloosheid, mits men maar voor alles plaats inruimt in z’n leven en het hele leven als een eenheid in zich draagt en dan is het toch op de een of andere manier een gesloten geheel.
Uit: Licht en tegenlicht, de onmetelijke mens herkent zich in het goddelijke (woorden van Etty Hillesum)

BESTEL LICHT EN TEGENLICHT

5. Het beeld van de hemelse dragen
Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Uit: Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden (Bijbel, woorden van Paulus, 1 Korinthe 15), Spirituele teksten bibliotheek 5

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

Carolien, wanneer gaat het symposion precies plaatsvinden, en waar?

Dat is op zondag 17 oktober 2021 op het landgoed Renova in Bilthoven. Voor kaarten kun je terecht op www.stichtingrozenkruis.nl . Er zijn interessante en inspirerende sprekers, er is een vegetarische lunch, er is gelegenheid tot wandelen op het landgoed tijdens de lunchepauze en er is live muziek. Dus ik denk dat het een hele mooie dag wordt. Welkom.

Dat lijkt mij ook, inderdaad. En wat ga jij zelf daar doen?

Ik ben moderator die dag.

Okay, dat is ook een hele belangrijke taak. Heel mooi, Carolien. Ik wil je danken voor dit gesprek en veel succes met het werk dat je doet.

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID