Bladerboek bezinning en bezieling – Menno KarresBESTEL BLADERBOEK BEZINNING EN BEZIELING

Een Bladerboek is (de naam zegt het al) een boek om in te bladeren. Korte teksten en mooie beelden maken dat je direct gaat glimlachen. Het is een prima geschenk, ook voor praktische drukke mensen. Dit boekje is een uitnodiging aan jou om – steeds heel kort – mee te denken, mee te herkennen, mee te ontdekken, mee te doen, mee te voelen, mee te zijn, mee te bladeren. Dat is waartoe het zou kunnen dienen. Je kunt dit boekje lezen zoals je wilt, maar het is bedoeld om gewoon open te slaan en te bladeren. Om hooguit een paar minuten (of korter) iets te lezen waar je over kunt nadenken. Om een paar minuten je eigen waarheid-wereld los te laten en open te staan voor een andere werkelijkheid.

WAAROM DIT BOEK, pagina 9-10

“Waarom” heeft twee betekenissen:
Waarom in de zin van ‘Waar komt het vandaan?’
Waarom in de zin van ‘Waar dient het toe?’

Het ‘waarom’ van dit boekje heeft ook die twee kanten:
De woorden hebben zich gevormd en zijn als korte verhalen, overpeinzingen of aforismen in dit boekje terecht gekomen. Het zijn woorden-beelden die verwijzen naar iets. De beschrijving is niet het iets, maar de woorden kunnen je wel helpen om iets van wat ik bedoel, te ervaren. Daar komt het vandaan.

‘Waarom’ zou het begin van de vraag naar werkelijkheid en de eerste stap een inspirerende reis kunnen zijn.

Net als onze maatschappij is het boek waarschijnlijk wanordelijk, chaotisch gestructureerd. Er is wel een rode draad. Die draad is voor iedere lezer anders. Ontdek je eigen rode draad in het boek.

Schrijf, knip en plak in dit boekje, Verblader het al lezend.
Geef de bladzijden met korte teksten weg om zo een andere, wakkere werkelijkheid te verspreiden.

Wij hebben op www.karres.nl een rad van fortuin gemaakt van de nummers van de bladzijden. Als je aan het rad draait (raddraaier!) krijg je een willekeurig hoofdstuk voorgeschoteld dat je kunt lezen.

Achterin het boekje is een index opgenomen zodat je kunt zoeken op steekwoorden, en een uitgebreide boekenlijst, voor je nog honger hebt.

Als je het hoofdstuk(je) een korte tekst van een paar regels is, scheur die pagina dan uit als je hem gelezen hebt en geef die pagina weg aan iemand anders.

Tips:
Vouw een ezelsoor in de pagina van een stuk dat je al gelezen hebt (of scheur of knip dat hele stuk eruit en geeft het weg).

Tenslotte:
Laat je vooral niet door instructies en tips van de wijs brengen. Laat ons weten wat je van dit boekje vindt, op welke gedachten en ideeën het jou gebracht heeft.

Wij wensen je een goede reis.

BESTEL BLADERBOEK BEZINNING EN BEZIELING

IK, pagina 64-67

Ik ben gericht op ik. Mijn wereldheerschappij is gericht op ik. Wie of wat is “ik”?

Ik geloof – denk- dat ik mijzelf ken, mezelf ben. Ik ben niet duurzaam ‘ik’. Ik ben ieder moment een ander ik. Ik ken mezelf niet. Ik kan mezelf niet kennen. Ik is waan, opgesloten in mijn eigen individualistische schijn-waan-gevangenis. Ontsnappen is onmogelijk. Mijn geloof is hoop op uitgestelde teleurstelling.

Waarom zou ik eruit willen? Ik leef comfortabel in mijn individualistische consumensenwaan. Consum ergo sum. Ik consumeer dus ik leef. Net zoals mijn ouders, net zoals mijn kinderen en hun kinderen. Ik consumeer meer en meer en nog langer lang en gelukkiger gelukkig, dan wordt ik wakker. Het sprookje is uit.

Om te ontsnappen, om te ontwaken uit de waan, zijn twee bewegingen in jezelf nodig:

  1. een drang van binnnenuit, het niet langer accepteren van je uitzichtloze tredmolen en
  2. een lonkend perspectief op een mogelijke ontwikkeling, een begin van ontwaken.

Als je hier iets van herkent, dan kun je beginnen met de voorbereidingen van die mogelijke ontwikkeling, van mogelijke zelfkennis. Voorbereidingen die je niet zelf kunt treffen en die je moet leren.
Leren vereist een school.
Een school met lessen, huiswerk, leraren en medeleerlingen om je aan op te trekken. Een school met een fundamenteel nieuw perspectief.

In onze vrije, welvarende westerse maatschappij is het goed mogelijk om zo’n school te vinden. De omstandigheden voor zulke scholen zijn uitstekend. De deuren van die scholen staan wijd open. Het is er fris, licht en helder. En leeg.

Maar de innerlijke, psychologische en economische omstandigheden zijn niet zo gunstig: de ik-waan, de virale consumens, de verdoving door mediageweld, de religie van economische en persoonlijke groei houden de waan in stand. Er zijn maar weinig mensen die uit de ik-waan willen stappen. De waan is bekend, je ‘waanweet’ wat je hebt en niet wat je krijgt als je de waan verlaat. Uitstappen is moeilijk en vereist opofferingen die lang volgehouden moeten worden.

Bewustwording met betrekking tot waan en werkelijkheid vereist inzicht en moed. Bewustwording vereist een school Een niet-waanschool. En let op: imitatie ligt op de loer. Het is niet altijd wat het lijkt…

Net als op een gewone school wordt er in het begin van de niet-waanopleiding een soort matrix, een idee, een principe in je geprent waar je binnen moet blijven om te slagen. Dat kost tijd en moeite. Het kan je enorm tegenvallen en verontrusten. Het lijkt op de bekende waan en dat komt omdat je het nieuwe nog niet kunt ervaren en vasthouden.

Het eerste leerdoel is de voorbereiding op ‘wakker worden’. Net als het leren van een nieuwe taal: je begint met het eerste woord. Je leert over zelfkennis, een duurzaam ik en een duurzame wil. Je leert de taal te verstaan of te spreken en gaat de juiste vragen stellen. Naarmate je vordert zorgt zelfkennis ervoor dat je over nieuwe vermogens en krachten gaat beschikken. Je leert de taal te begrijpen en jezelf kennen.

Pas als je jezelf kent, kun je iets beginnen te ervaren van objectief bewustzijn, van kennis zonder oordeel. Met objectief bewustzijn ontstaat – als vanzelf – je doel: de realisatie van de nieuwe, universele mens. Dat is het grote perspectief.

In een waan-school is de leraar een autoriteit en wordt de leerstof in de vorm van geschriften aan de leerlingen opgelegd. Alle scholen claimen exclusiviteit: alleen in hun klas kom je in de hemel, soms al voor je sterft en het offer dat je brengt is jouw betaling voor gegarandeerde exclusiviteit. Je brengt je offer voor jouw bevrijding. Tikkie to heaven.

Een niet-waan school waar je de eerste stappen kunt leren om tot een mogelijke ontwikkeling te komen is vrijwel altijd begonnen door een geïnspireerde leidsman, geen goeroe. Iwan Osokin ontmoet de tovenaar. Een leider die weet wat voor ware ontwikkeling zelfwerkzaamheid de sleutel is (zie ‘Het wonderbaarlijke leven van Iwan Osokin’ van Ouspensky).

Een bonafide (betrouwbare) niet-waan-school vereist ook offers en gebruikt het woord om de leerlingen te ondersteunen bij hun bevrijdende werk en geestelijke inspanningen. De leerlingen zijn collectief op weg naar een hoger doel: zelf-bevrijding.

De oude kerk-scholen hebben de strijd om de gelovigen verloren van het mediale consumentisme, staan leeg en spelen een achterhoedegevecht . De nieuwe kerk heet Facebook, Bol, Amazon of TikTok. Miljoenen storten hun krachten om aflaten van deze machten te kopen. Gevangen in het WereldWijdeWeb, in het pulserende Internet.

De niet-waan-scholen zijn alleen te vinden door mensen die deze – soms wanhopig – zoeken en die innerlijk openstaan. Voor de zeer weinigen, die wakker willen worden en aangetrokken worden door het Licht. Voor de door ervaring gerijpten, die willen streven om tijdens hun leven tweemaal geborenen te worden. Nogmaals geboren, nu als bewuste mens.

Een consumens gelooft, weet zich getroost en blijft slapen, warm gehouden in het web van waan. Een leerling weet dat hij (nog) niet bewust is van zichzelf, wordt wakker en gaat op weg met het licht. Een bewust mens is vrij van waan, universeel, al-wetend.

Leerling van een niet-waan-school worden is een keuze die je onder alle omstandigheden kunt maken: in weelde of in armoede, als je gezond bent of in tijden van ziekte en zorgen, als je jong bent of als je oud bent. Je moet nu kiezen. Wan nu is het daar tijd voor. Nu staat alles voor je klaar.

Daarom schrijf ik dit als een uitnodiging. Misschien is het nuttig voor je. Kijk voorbij de woorden en zie ze als wegwijzer. Niet als de weg en zeker niet als doel.

Zoek en vind, net als ik, een school waarin je je mogelijke ontwikkeling als universele mens leert gaan. Ga samen met gelijkgestemden op weg, uit de waan, voorbij jezelf, tot Het.

BESTEL BLADERBOEK BEZINNING EN BEZIELING

DE COMFORTZONE, pagina 156

Buiten je comfortzone ben je kwetsbaar en angstig
Binnen je confortzone ben je veilig en vind je rust en geluk.

Door voorbij te gaan aan je angst breek je door de belemmeringen en beperkingen van je eigen comfortzone.
Voorbij de angst gaan geeft vreugde. Vreugde die verder gaat dan de blijdschap en het geluk die beperkt worden binnen je comfortzone.

Voorbij aan angst. Wat heb je daarvoor nodig?

De angst zelf, bewust angst. Bewust kwetsbaar zijn.
Je zoekt een manier om geen pijn (meer) te hebben.
Een kruispunt. Een moment om te veranderen. Bewust. Nu.

Vertrouwen. Op dat moment heb je vertrouwen nodig.
Vertrouwen is de sleutel waarmee je de deur opent naar inzicht en zelfkennis, de deur van je comfortzone naar buiten.

Vertrouwen groeit als je ziet dat je alles overleeft, door alle ervaringen heen. Zelfs je slechtste dagen heb je tot nu toe overleefd. Door de drempel leer je, met vallen en opstaan, met pijn en moeite, soms een aha-beleving en een glimlach. Op de drempel kun je in het vertrouwen staan.

Vreugdevol vertrouwen. Daar ben je voor uitgenodigd.

DE MAATSCHAPPIJ VERANDEREN, pagina 232-233

Het is begin mei 2020. De eerste strepen van vliegtuigen tekenen zich weer af in het zwerk. De snelweg gonst zacht. De machthebber spreekt. Weer wordt een deel van de corona beperkingen opgeheven. De curve vlakt.

Het is bijna kerstmis 2020. De tweede golf grijpt en graait terwijl de snelweg gonst en de machthebber wekelijks spreekt. Weer wordt een deel van de corona maatregelen verzwaard. De curve wacht. De massa wacht op het vaccin, het panacee.

De vragen dienen zich bij veel mensen aan:

Wat nu?
Wat willen wij anders?
Wat willen wij behouden?

‘Wij’ begint met ‘ik’ en ‘jij’.
Ik weet dat ik volkomen mechanisch denk, voel en handel. Vooral nu, tijdens de periode die men ‘crisis’ noemt, zie ik in dat ik, jij en wij volkomen automatisch en mechanisch meerennen in de massa, opgezweept door angst, twijfel, verdriet en boosheid. De autonomie, onze vrije wil, onze eigen stem, onze individualiteit wordt verstopt achter maskers, op gezag van de machthebber. Overtreders worden gestraft.

Wij zijn robots geworden. Opeens.

De afgelopen maanden deelde ik dat beeld met anderen, in gesprekken op de hei, online, Zoom. Wij zijn samen ‘op zoek’ gegaan, vanuit het zekere weten dat wij volledig opgesloten zitten in onze zelfgemaakte robot-waan. Sociale, politieke, creatieve, professionele, grappige, consumerende, ja – in zekere zin – zelfs bevrijdende waan.

Om uit de waan te stappen is een grote verandering nodig en met mijn verandering kan ik iets laten zien.

‘Be the change you want te see in the world.’
Gandhi

Om de maatschappij te veranderen moet ik zelf een totale, fundamentele doorbraak realiseren. Het is een stap in het grote onbekende. Het onbekende niet-weten. Dat gaat mij niet af zonder hulp van medewerkers. Zonder hulp val ik weer in slaap, terug in de waan. Als ik slaap dan kan ik niet werken.

Op die basis stel ik jou, lezer, de volgende lange vraag:

‘Wil jij mij helpen en wil jij door mij geholpen worden, opdat ik aan mijzelf kan werken en jij aan jezelf en ik aan jouw zelf en jij aan mijn zelf en wij samen werken aan het zelf van de mensheid en van de maatschappij?’

LEESBOEKEN

Voor als je nog honger hebt, of als dit boek naar meer smaakt.

INHOUDSOPGAVE, pagina 6-7

Waarom dit boek?
Nadenken
Kort
Wie ben ik
Ge maakt
Hoe is het nu met je?
Lege handen
Je
Wat nou?
Wat is beter?
Zin-tuig
Rollenspel
Vragen stellen
50 soorten vragen
Post-it-plan
Moeten
Ik
Religie
Over het Pad
Opeens ben je er
De signatuur van de bezieling
Vraagje
Niets mis met Happinez
Facebook
Visie
Lezen
De wraak van ongevraagd advies
Gedag
Motto
Het ingepakte cadeau ontvangen
Advies is niet lekker
De ziel
De dood
Zee
Karma
Waan
Stroom
Weg doel
Vertrouwen en menselijkheid
Op adem
Niet
Het verschil tussen gedeeld, geliked en zelfgeschreven
Opluisteren of ontluisteren
De bank
Stilte en geloof
Zomaar tijd
Vertrouwen, een drama?
Vertrouwen
Inzicht komt vanzelf
Het niet ik weet
De zaaier
Wat is waar?
De consumens
Te koop
Meer en beter
Maten
Waarom feiten spreken
Waan
De meesten en de markt
Geschiedenis
De boom van het weten
Schijnbaar
Kwetsbaar
De comfortzone
Het nu
Zonder punt
Hetzelfde
Een bron vol mogelijkheden
Vakantie
Het modelloze model
Lui
Reclame
Kerstmis
Atoom
De eerste stap
Leven en werken
Eruit
Het waarom van stilte
Bemiddelen
Algoritme
In welke wereld wil jij leveren?
Marathon
Ademveld
Kiezen
Dankbaarheid
Winnen
Pasen 2020
Praktisch
Los zand
Niet(s) weten
Vliegen
Bot
Het doel
Het doel (2)
De zin van training
De maatschappij veranderen
De Fabeltjesfuik
Samen
Wat is verandering waard?
Succesvol samenwerken
Niet als
Talent
VUCA
Hoop
Zelfkennis
Spirituele fitness
Niet normaal
Spannend
Beweging
Een betere relatie
Wonderlijk
Riet
Als – dan – anders
Voorbereiding
Tijd
Bewustzijn
Rennen
Discipline
Laten zien
Geluk
Piketty
Harari 2020
Osokin
Dankwoord
Noten
Leesboeken
Index

BESTEL BLADERBOEK BEZINNING EN BEZIELING