Vijf boeken van J. van Rijckenborgh met gnosis of gnostiek in de titel

Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21, 1896-1968), stichter van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, was een rozenkruiser en hermetisch gnosticus. De 35 boeken van zijn hand die vermeld staan in Concordantie, trefwoorden en begrippenregister gaan in feite allemaal over gnosis. Gnosis (of innerlijk weten, kennis van het hart, de kennis van het goddelijke) begeleidt de mensheid al gedurende haar hele ontwikkelingsweg op aarde. Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest. De bovenstaande vijf boeken van hem hebben het woord gnosis of gnostiek ook in hun titel. Hieronder volgen korte beschrijvingen.

1 De universele gnosis
Na lange voorbereiding wordt de mens ontvankelijk om de oorspronkelijke energie van het leven, ook wel lichtkracht genoemd,  op te nemen. Andere onderwerpen in dit vierde deel v an de Hoeksteenserie, dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950, zijn onder andere de zeven chakra’s en gnosis, het slangenvuur en gnosis, kerk en gnosis, het mysterie van het endura. Het taalgebruik is onmiskenbaar van de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar de boodschap is nu misschien wel actueler dan ooit.

LEES MEER OVER DE UNIVERSELE GNOSIS

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

2 De gnosis in actuele openbaring
Alle oorspronkelijke religies, ook het oerchristendom, hebben een aanrakings- en ontmoetingsveld tussen de geestelijke en de vergankelijke wereld gebouwd, dat de opgang van daarvoor ontvankelijke mensen in die geestelijke wereld of bovennatuur mogelijk maakt. De Gnosis in actuele openbaring, het tweede deel van de Renova bibliotheek, beschrijft hoe in onze tijd binnen de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis zo’n krachtveld tot stand is gekomen. Het is een Levend Lichaam, dat bewust wordt onderhouden door gezamenlijke afstemming op de geestelijke wereld en waardoor allen gevoed worden.

LEES MEER OVER DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

3 De Chinese Gnosis
Een verhelderend commentaar op de Tao Teh King (of Daodejing) van de Chinese wijze Lao Tse (of Lao Zi), waarin overtuigend wordt aangetoond dat de gnostieke boodschap èn universeel èn van alle tijden is – en waarin de nog steeds aanwezige mogelijkheid tot de bevrijding van de mensheid uit haar staat van gevallenheid wordt aangegeven. Bij de talloze vertalingen en commentaren die op de Laozi, zoals men tegenwoordig zegt, gegeven worden en blijven verschijnen, is dit boek uniek, omdat het de Tao Teh King ziet als een gnostiek geschrift, en waarin het dus op gnostieke wijze wordt belicht. 

LEES MEER OVER DE CHINESE GNOSIS

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

4 De Egyptische Oergnosis

In het eerste deel van de vier delen van De Egyptische Oergnosis zet J. van Rijckenborgh aan de hand van de Tabula Smaragdina en de eerste twee boeken van het Corpus Hermeticum de fundamentele toestand van de mens uiteen. De mens is gebonden aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. De lezer beseft dan de grootse mogelijkheid van de mens als microkosmos. De uitleg bij de teksten laat de kennis van het hart opvlammen en leidt tot inzicht in de eeuwige wijsheid die in de Hermetische teksten besloten ligt.

LEES MEER OVER DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 1

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 1

5 De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Dit boek behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia, in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens.

LEES MEER OVER DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA