Arnold Stevelink over geluk – hoofdstuk 8 uit zijn boek ‘De dertiende’ – van € 19,50 voor € 15,00

BESTEL DE DERTIENDE – VAN € 19,50 VOOR € 15,00 IN JULI 2024

Wat zoek je? Wat verlang je? Als je deze vraag zou stellen aan een grote groep mensen zou je waarschijnlijk vaak het woord geluk tegenkomen. Wat dat nou precies is en hoe we dat zouden kunnen nastreven, is wat lastiger vast te stellen. Gevoelens en verlangens zijn persoonlijk, en lastig met woorden te vangen, laat staan met elkaar te vergelijken. Hieronder volgt hoofdstuk 8 uit het boek De dertiende van Arnold Stevelink. Deze uitgave is alleen in juli 2024 met korting verkrijgbaar: van € 19,50 voor € 15,00.

Er zijn veel zelfhulpboeken en er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan om het begrip geluk enigszins in te kaderen. Maakt het bijvoorbeeld uit of je arm of rijk bent, en in welk land je woont? Dat rijk of arm zijn blijkt eigenlijk niet zoveel uit te maken. Bij doorvragen blijkt wel dat we onze toestand het meest vergelijken met de mensen om ons heen. Als je bijvoorbeeld rijk bent maar je familie, vrienden of buren zijn net iets rijker, dan heb je waarschijnlijk een iets lager geluksgevoel, zo laat onderzoek ons zien.

Onderzoekers naar geluk hebben iets belangrijks ontdekt, namelijk dat mensen gelukkig zijn als ze iets voor anderen betekenen. Dat is toch prachtig! In de mens is die behoefte om iets voor een ander te betekenen ongelooflijk diep ingebakken. Dat is een glimp van het oorspronkelijk goddelijke verlangen.

Het doel van de gnosis, het doel van God is om alle mensen stralend gelukkig te maken. Wat zoek je, wat verlang je? Wij zijn vertrouwd geraakt met het idee dat dit ertoe doet. Het doet ertoe wat je verlangt. Je diepste verlangen is als een kompas dat richting geeft aan je bestaan. Velen van ons hebben in het diepst van hun hart op bepaalde momenten, als flitsen, iets ervaren, iets wat ons hele leven en streven is gaan bepalen. Deze aanraking hebben we leren herkennen in de heilige taal.

Als je bijvoorbeeld het verhaal tegenkomt van iemand, die een parel vindt in een akker en alles wat hij heeft verkoopt om deze parel te verkrijgen, kan zo’n verhaal iets met je doen. Het kan je diep raken, al is het maar op een uitzonderlijk moment. Maar het kan je ook diep verwonden. Als het een schok in je bewustzijn veroorzaakt, die je aanklaagt. Een dergelijk verhaal kan je ook bewust maken van het wezen dat je ten diepste bent. Die parel staat voor de aanraking door de goddelijke liefde in de roos in ons hart. Zo’n moment van aanraking kun je ervaren als dergelijk verhaal kan je ook bewust maken van het wezen dat je ten de hoogste vorm van geluk, want je ervaart dan dat je verlangen naar die gelukstoestand ook werkelijk beantwoord wordt.

‘Arm zijn van geest’ betekent dat je je ervan bewust kunt worden dat je die goddelijke aanraking misschien kort als in een flits hebt ervaren, maar dat deze aanraking je nu ontbreekt, dat je haar nu mist en dat je verlangt. Je kunt dit ervaren als geluk van een soort, dat eigenlijk niet meer ‘aards’ is, niet meer afhankelijk van je persoonlijkheid of van je persoonlijke omstandigheden. Zo kunnen we ons af en toe erg gelukkig voelen. Het zijn momenten van diepe innerlijke vrede, bijvoorbeeld als we in een tempelveld verkeren. Deze momenten versterken ook ons zeker weten en ons vaste voornemen tot bereiken met betrekking tot ons doel en onze bestemming. En we ondervinden de waarheid van de boodschap uit de Tao Teh King, die zegt dat geen aardse woorden in staat zijn iets mee te delen over het ware Tao. Slechts heilige eerbied past ons.

Zo zijn er momenten dat we gelukkig en tevreden zijn, we zijn blij, blij met onze ontmoeting met het Licht. Maar het kan ook goed gaan met ons persoonlijk, met onze zaak, met onze kinderen en met het mooie weer. Dan zijn we blij met gewone alledaagse zaken. En daar is ook niets op tegen; het is niet fout, het is heel natuurlijk. We mogen natuurlijk overal blij mee zijn. Maar welke invloed kan dat geluksgevoel hebben?

Wat er kan gebeuren is, dat we zonder het te beseffen het ‘goddelijke Licht’ hebben vermengd met het ‘aards licht’ of ‘aards geluk’. We worden dan wel direct geconfronteerd met het gevolg, namelijk dat de goddelijke aanraking gaat wijken, omdat we ‘lager licht’ zijn gaan verlangen, ook al beseften wij dat niet. Ongelooflijk pijnlijk is dan het besef en de ervaring die het gevolg is: dat het Licht ons weer verlaten heeft. Dat besef komt meestal niet zo snel als het ons allemaal voor de wind gaat, als ons leven op rolletjes loopt en we gelukkig en tevreden zijn. Maar bij een beetje persoonlijk verlies zijn we ‘weg’ en blijven we achter met pech of bij een een naar gevoel. Ook na gnostiek-spiritueel ‘opgeladen’ te zijn tijdens een tempeldienst bijvoorbeeld, kan hetzelfde gevoel ontstaan als we deze kracht tijdens ons alledaagse, gewone ik-bestaan weer laten wegsijpelen.

Misschien komen deze op- en neergangen ons bekend voor. We vermengen steeds, maar voel je daarover alsjeblieft niet schuldig, want dat maakt het alleen maar erger. We kunnen niet anders, het hoort bij ons gnostieke proces. We moeten in onszelf de drijfveren ontdekken waardoor het komt dat deze kracht steeds weer van ons wordt afgenomen. Zo krijgen wij zelfkennis. Dat is niet altijd plezierig voor ons ‘ik’, maar zie ook hoe geweldig dit proces is, want zo groeien we naar het Licht toe. We hoeven daarbij echt niet te letten op de mensen om ons heen en mochten we denken dat het niet goed met hen gaat, dan hoeven we ook geen kritiek op hen te hebben. Ieder groeit op eigen wijze naar dat Licht toe, ook al begrijpen we elkanders motieven vaak niet.

We komen uit allerlei richtingen, maar gaan naar hetzelfde Licht. Het is het Licht dat ons leidt. Als we het Licht blijven zoeken, blijven inademen, rijpt ook ons inzicht. Laten we toestaan dat ons geweten ons aanklaagt. Ons uiteindelijke doel is liefde voor God en voor onze naaste als voor onszelf. Zijn we daartoe in staat? Liefde, geven zonder te nemen? Misschien komen we het een beetje tegen in de liefde van ouders voor hun kinderen. En zien we in het dierenrijk niet hetzelfde? De opoffering voor het eigen kroost? Maar hoe sterk klopt ons hart voor het kind van een ander, die óók ‘de naaste’ is, waar ook ter wereld? Hebben we eigenlijk wel het recht gelukkig te zijn als er zelfs één schepsel onder de zon is, dat dat niet is?

Nu nogmaals de vraag, wat zoek je, wat verlang je? Misschien wordt wat wij vaak ‘het pad’ noemen nu wat concreter. Er zijn verschillende mogelijkheden. We kunnen met een deel van het Licht af en toe blij zijn, maar ook af en toe verdrietig of teleurgesteld zijn als het er niet is en dit op een bepaalde manier accepteren, zo in de zin van: het is nu eenmaal zo. Of we kunnen gaan geloven dat het niet lukt, dat het ons niet lukt, of zelfs dat het niemand zal lukken: het was een mooie droom: de gnostieke mogelijkheid is een illusie. En we berusten in een nuchtere werkelijkheid, waarin we het Licht niet meer ervaren.

Maar we kunnen ook doorgaan én wakker blijven. Doorgaan, doorzetten met het verlangen, het hoogste verlangen waartoe wij in staat zijn. Dat betekent: blijven verlangen en de pijn ondergaan van het niet bezitten van het Licht, van ‘arm te zijn van geest’. Dat is het verlangen naar liefde, naar onbegrensde liefde voor alles en iedereen. Als ik-mens kunnen wij die liefde niet zijn, maar de Godsvonk in ons kan dat wel. Laat haar stem spreken en doe zelf een stap opzij. Wie dat doet, zal dan de zaligsprekingen geleidelijk aan als waarheid in zijn eigen bloed gaan ervaren.

Zalig zijn zij, die zich arm weten van geest, die aldus een zodanige staat van verlangen ontwikkelen, dat ze de krachten van de geest zuiver, ongegist kunnen aantrekken. De Ander, het andere zal in ons groeien en met ons een weg gaan. Het is als een stroom die machtiger en steeds sterker wordt naarmate wij ons eraan kunnen overgeven. We zullen dan ook gaan inzien dat wij ‘het Licht der wereld’ zijn. Wij mogen het Licht der wereld zijn. De schepping wacht op ons. God wacht op ons.

Ons verlangen kan zodanig zijn, dat we in staat zijn het ‘boven’ en ‘beneden’ met elkaar te verbinden. Hoe doen we dat? Eigenlijk is het heel eenvoudig. We hebben de kosmische kracht herkend, erkend. De kracht die het Al in stand houdt, omvat en draagt in liefde. Ze wacht tot wij in staat zijn die kracht mede uit te dragen en zo met de schepping mee te werken. Er moet een groep mensen op deze aarde zijn, die dit licht opvangt en uitstraalt naar de hele mensheid. Dan zien we voor ons alle leven, alle gedachten, verlangens en daden van die mensheid. Wij sluiten ons hart niet af onder het motto: wij vertrekken naar het Lichtrijk en laten alles achter ons. Nee, in liefde willen we ons verbinden met al het leven en lijden van de mensheid. We willen het mee helpen oplossen. Is dat zwaar?

De Zaligsprekingen gaan verder: ‘Zalig zijn zij, die treuren, de zachtmoedigen, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.’ Nogmaals: let wel, het is ‘zalig zijn’ en niet ‘zalig worden’. De Bijbel zegt verder: Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

We zullen nieuwe kosmische wetten innerlijk leren verstaan en ermee leren werken. Jezus sprak: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ We zullen ons gedragen weten. Het doel is het uiteindelijke geluk voor de gehele wereld en de hele mensheid. Jij bent het geluk der aarde.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf
Inleiding

 1. Hoe het begon
 2. Transfiguristische psychologie
 3. Wie of wat ben ik?
 4. Lichtverlangen
 5. Herkenning van God in mijzelf
 6. Non-dualiteit en de gnostieke mogelijkheid
 7. De overwinning op het kwaad
 8. Geluk
 9. Bevrijd van angst en depressie
 10. De strijd tegen het onderbewuste
 11. Slingerbeweging
 12. Slapen en wakker zijn
 13. De kritische Johannes
 14. Het evangelie van Judas
 15. Van de gnosis voel je niets
 16. De boom van het leven
 17. Egypte
 18. Uit elkaar spattend heelal
 19. En geen God die iets doet
 20. Symmetrisch gedrag
 21. Bewustzijn en werkelijkheid
 22. Zien wij onze dierbaren terug?
 23. Het offer van de liefde

Dankwoord
Bibliografie

Arnold Stevelink is bereikbaar via ajtstevelink@gmail.com

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER GELUK