Lichtverlangen – hoofdstuk 4 van het boek ‘de dertiende’ van Arnold Stevelink

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

Wat is je allerdiepste verlangen? Het kan zijn, dat je teleurgesteld bent in je persoonlijk verlangen naar liefde en geluk. Maar als je dit verlangen nu eens gewoon voor zichzelf laat spreken. Wat gebeurt er als je dit verlangen in je laat doorwerken, zonder er onmiddellijk een invulling aan te geven? Zonder dat een gedachte of gevoel zich ermee bemoeit, dat je het gewoon kunt laten zijn, het in stille verwachting aanwezig kunt laten zijn.

Er ontstaat een wonderlijk proces, heb ik ervaren. Er zijn altijd al verhalen geweest, zowel in het oosten als in het westen, waarin het over dit verlangen gaat. Het Indiase verhaal over de geboorte van Krishna is praktisch identiek aan het verhaal over de geboorte van Jezus in de christelijke Bijbel. Het zijn verhalen over de weg die mensen die dit verlangen hebben doorleefd, zijn gegaan en wat hun ervaringen op die weg waren. Uit hun verslagen blijkt dat dit verlangen in de eerste plaats geboren moet worden in een ‘onbevlekt’ hart. Een hartsverlangen, dat niet vermengd is met ik-centraal verlangen, hoe gering ook.

In het diepst van het hart, het bewustzijn van het hart, is er nog een laatste aanrakingspunt van onze goddelijke oorsprong. Dit bewustzijnspunt is de kern van gnosis: het innerlijke weten of herkennen. Los daarvan is er het ik-bewustzijn: egocentrisch en volledig afgescheiden van alles. Onderscheid maken tussen deze twee kanten van je bewustzijn is van wezenlijk belang om te begrijpen waar het om gaat bij het innerlijke proces als gevolg van de bewustwording van die goddelijke aanraking in het hart. De bewustwording van die twee bewustzijnskernen begint, kan geboren worden, in een rein hart.

Daarnaast is het belangrijk, dat er een ‘bouwer’, een ‘timmerman’ aanwezig is, een kracht die bereid is te breken en te bouwen. Want er moet op basis van je nieuwgeboren bewustzijn wel iets in je gebeuren. Je komt dan te staan voor een proces van verandering: op reis gaan naar je geboorteplaats, je beginpunt.

Is er in je hart nog wel een plek voor de geboorte van die bewustwording van dat bijzondere licht? In je hart, dat ook vol zit met allerlei emoties en andere zieleroerselen, in die stal van je hart moet het Licht geboren worden. En als dat plaatsvindt, ontstaat er bij die zeer bijzondere eerste aanraking blijheid en vreugde in jezelf. Iedereen die iets van dat licht heeft geproefd kan daarover meepraten. Precies zoals in het evangelische kerstverhaal, maar nu in jezelf, zijn er ‘wijzen’ die dat licht herkennen en erkennen: het zijn de wil, het verstand en het gevoel.

Daarnaast zijn er eenvoudige mensen, dierverzorgers in die stal, herders die ontroerd en stil worden bij deze geboorte: je persoonlijkheidsbewustzijn. Maar de nieuwgeborene, de Jezusmens in je, is nog pril en nog zwak. Hij is niet bestand tegen die bulderende stem van gewoontevorming. Gewoontevorming in gedachten en gevoelens, die als een Herodes klaarstaan om de boreling, de vrucht van dit nieuwe verlangen te doden. Daarom moet dit nieuwgeboren licht beschut en beschermd worden en vlucht het naar Egypte, de zone van neutraliteit. Omdat je bewustzijn het niet meer kan negeren, gaat het dit lichtverlangen voeden en beschermen met bewuste aandacht.

En je zult verwonderd staan over het inzicht en de wijsheid van dit opgroeiende ‘kind’. In jezelf ontwaakt het inzicht dat je dit ‘kind’, de eniggeboren zoon van de Vader, de kiem van de nieuwe ziel of bewustzijnskern in je, dient te erkennen als ‘de Ander’ die in je wil groeien en dat noodzakelijkerwijs jijzelf, je natuurgeboren persoonlijkheidsbewustzijn, minder moet gaan worden. Op een gegeven moment, als hij krachtig en sterk genoeg is, zal ‘de Ander’ tot je komen, tot je bewustzijn in het hoofd.

Dit verhaal, dat eigenlijk niet uitgesproken kan worden, is vaak in symbolische taal opgeschreven, zodat het toegankelijk wordt door innerlijke herkenning. Dit verhaal begint bij deze wondervolle geboorte. En wat is het enige wat daarvoor nodig is? Lichtverlangen.

Bron: De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis door Arnold Stevelink

Arnold Stevelink is bereikbaar via ajtstevelink@gmail.com

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS