7. De vlucht naar Egypte – Zien wat blijft, mythen in werk en woord – Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD

Zie een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf daar, totdat Ik het u zeg want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.’ (Mattheüs 1:20)

De dreiging van de donkere lucht, de ‘massa’ daarvan neemt een groot deel van de oppervlakte van het werk in beslag, in tegenstelling tot die kleine figuurtjes, die door een uitgestrekt ‘ruw terrein‘ moeten trekken om het veilige oord, Egypte, gesymboliseerd door de piramiden, te bereiken.

Egypte is het land van de verborgen mysteriën van wijsheid en liefde, van Isis en Osiris.
Het land waar de beschaving aanvangt, het land van Hermes Trismegistus, de driemaal verhevene naar lichaam, ziel en geest.

Herodes is de wereld van de rusteloze natuur, waarin alles steeds weer in zijn tegendeel verkeert, van gewenning en gewoonte, de krachten van het alledaagse. Deze Herodes probeert het kind, het licht dat weerloos en stil in het verborgene van het hart straalt, om te brengen.

Wanneer we de Bijbel als mythe lezen, dus als een mogelijk innerlijk gebeuren, dan leest de Bijbel van Johannes tot en met de Christus, als een proces van licht dat in mensen kan plaatsvinden. Want een verstilde plek in het hart – Maria misschien? kan een hoger licht ontvangen. Denk bij licht aan een nieuwe kijk, bewustzijn van een mogelijk ander leven – fluisterend…

Wie die fluistering hoort – Jozef, het hoofd misschien? wil beschermen wat in het hart ontluikt, – door naar Egypte af te reizen? Want Egypte en de piramiden van inwijding staan dan voor een veilige plaats, niet ver weg, maar gewoon in de mens zelf of in een gemeenschap van mensen. Een plaats waar de verbinding met het oer-licht, oergnosis ervaren wordt. Daarom zegt Hermes, boodschapper van de goden en verbinder tussen hemel en aarde: ‘Richt uw hart op het licht en ken het.’ De ster van Bethlehem, het pentagram, boven de geboortegrot, verwijst naar de nieuwe mens die verwacht wordt.

Bron: Zien wat blijft – mythen in werk en woord door Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD