Mondiaal dorp – global village – gevaren van televisie – TV als instrument der verborgen machten

Televisie, dat zijn grijpgrage tentakels heeft uitgestrekt tot in de huiskamers van miljoenen mensen over de gehele wereld, geeft een ieder die het weet te hanteren een huiveringwekkende macht over massa’s. De gevaren van dat medium en soortgelijke media worden uiteengezet in het boekje Televisie als instrument der verborgen machten dat Rozekruis Pers uitgaf in 1982 – zo’n veertien jaar voordat internet ingeburgerd raakte – en dat niet meer in druk verkrijgbaar is (ISBN 9070196875). Hieronder volgt de tekst van hoofdstuk 8 met de titel: mondiaal dorp.

Sommigen zouden de visie op televisie, zoals deze naar voren komt in dit boekje, te somber kunnen, overdreven, te ver gaand. ‘Zijn er dan niet vele goede programma’s op TV?’ Deze vraag zou er dan blijk van geven dat de persoon in kwestie het punt waarom het gaat volledig gemist heeft. Het gaat ons niet om goede of slechte TV-programma’s! Het gaat om het medium zelf! En wat nog belangrijker is … om wat er achter staat.

Vandaag is blootgesteld zijn aan dit medium overweldigend; morgen zal dit eenvoudig vernietigend zijn. Vrijwel niemand zal in staat zijn te ontsnappen, of ook maar weerstand te bieden aan de tantaliserende druk van een magie die verder de levens van allen binnendringt – hen daarbij tot zielloze slachtoffers makend.

Vrijwel niemand zal zich bewust zijn van wat er zich achter de schermen afspeelt – welk spel er gespeeld wordt. Om het scenario te begrijpen is het goed Demasqué van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) te lezen en te herlezen. Het blijkt dat het grote spel van de algehele overneming van de macht door de spiegelsfeer wordt voorbereid door een duivelse vergiftiging van het menselijke bewustzijn, met als resultaat dat er geen vrijheid van keuze meer mogelijk zal zijn. 

De geschiedenis licht ons met betrekking tot de praktijken die door ‘beschaafde’ lieden werd gebruikt om dusgenaamde primitieve beschavingen binnen te dringen en hun rijkdommen te verkrijgen. Zij gaven de inboorlingen fascinerende doch waardeloze spiegeltjes en kralen in ruil voor waardevolle goederen. Hetzelfde gebeurt tegenwoordig op veel grotere schaal: het wonder van TV wordt aan alle volken gegeven in ruil voor hun geesten en zielen. Waarom? Om het voortbestaan van de gevallen natuurorde te verzekeren. 

De volkeren worden door de Aquariusradiaties tot vrijheid geroepen. De Broederschap des Levens breekt in deze onheilige orde in om verloren zielen, die in duisternis dolen, te wekken. Aldus zal de hegemonie van de spiegelsfeer worden beëindigd. Daarom is het in het belang van alle spiegelsfeerbroederschappen deze roep te verduisteren, en, zo mogelijk, volledig te doen verstommen, door de massa’s onbewust te houden – hen constant te fascineren met weer nieuwe ‘spiegeltjes’ en ‘kralen’, hen constant bezig te houden met het geeft niet wat. Alles goed – zolang de gemoederen maar in beweging gehouden worden, opdat geen vacuüm ontstaat, waarin de roep zou worden gehoord. Geef hun amusement!

Een uitvloeisel hiervan is de huidige explosie van wat men de ‘huis-amusementsindustrie’ noemt – zich concentrerend op en rond het huis-TV-scherm. ‘Personal electroncs’, ‘persoonlijke elektronica’, is de bijnaam voor deze nieuwe rage. Deze industrie staat nog in de kinderschoenen (in 1982) – futuristen voorzien een era waarin wereldomvattende elektronische massacommunicatie alle grenzen en barrières zal wegvagen. Zij spreken van een elektronisch ‘mondiaal dorp’, een ‘dorp’ dat de gehele wereld omvat (‘global village’).

Let bijvoorbeeld op de doorbraak in Home Video Games. Drie jaar geleden nog een curiositeit, overspoelen nu de huisvideosystemen de markt in honderden variaties. Minicomputers, ingebouwd in bedieningspanerlen met veel knoppen, laten jong en oud meedoen aan elektronische spelletjes op het huis-TV scherm: tennis, ping-pong, flipper, honkbal, vuurgevechten, veldslagen met tanks, autoraces compleet met schakelen, gierende banden, gebrul van motoren, daverende botsingen enzovoort. De evolutie is verbijsterend.

Het nieuwste op dit gebied is de geweldige vlucht van de ‘programmables’, de programmeerbare systemen. Bij aanschaf openen deze een vrijwel ongelimiteerde reeks verschillende spelen, alle opgeslagen in cassettes die in een minicomputer gaan. Enorme verkoopcijfers worden verwacht. Volgens schatting zou in 1980 de verkoop op de Amerikaanse markt 17 miljoen stuks bedragen. Waar, zo vraagt men zich af, is het einde. Volgens een artikel over Home Video Games in Readers Digest van maart 1978 is het antwoord gegeven door Ralph Baer, pionier in videospelen, simpel: ‘Er is geen einde.’

Blijkbaar is dit alles nog niet genoeg om de stem van Aquarius tot zwijgen te brengen, want van tijd tot tijd zijn er desondanks mensen die tekenen vertonen van ontwaken uit de droom. En onmiddellijk moet opnieuw een handvol ‘spiegeltjes’ en ‘kralen’ hen dan weer in slaap brengen.

Een ander veelgevraagd speeltjes is bijvoorbeeld VCR ofwel video-cassetterecorder. Deze stelt iemand in staat naar het ene TV-programma te kijken en een ander, gelijktijdig uitgezonden programma op te nemen en dit later af te draaien. Men kan op vakantie gaan, de VCR aansluiten en zo instellen dat mengeen van de favoriete shows hoeft te missen. Want dáár gaat het om: niets te missen. Jaren geleden opgenomen films kunnen aldus worden vastgelegd en op uw huis-TV-scherm worden vertoond. Het aantal mogelijkheden is onbegrensd. Men gelooft dat het ‘huis-videotheater’ tot de standaarduitrusting zal gaan behoren van het merendeel van de Amerikaanse en Europese gezinnen – ontspanning, informatie en verbazing verschaffend op bevel van de kijkers.

Er is meer, veel meer. De toekomst heeft nieuwe technologische voortuigang en voor de mensheid in petto. Kabel, reuzeschermen, meervoudige kanalen, wereldwijde ontvangst, glasvezelsystemen, gecombineerd met laserstralen, cirkelvormig gepolariseerde antennes, holografische projectie – het is alles bedoeld om de mensen te veranderen in doorgewinterde videofielen. Eens zal er TV zijn zonder scherm. Driedimensionale beelden zullen in onze huiskamers worden geprojecteerd. Wij zullen worden omspoeld door een orgie van stereo-beelden en stereogeluid. Wij zullen veranderen in beelden. Ver-beelding zal dan volledig plaats gemaakt hebben voor afbeeldingen. De illusie zal totaal geworden zijn. 

Waarom is verbeelding, of beeldend vermogen, zo belangrijk? Omdat verbeeldingskracht, ook aangeduid als ideatiekracht, de poort is waar men doorheen kan trekken op zoek naar zelfrealisatie, naar bevrijding. Verbeeldingskracht is een scheppend vermogen. Zonder verbeelding kunnen wij nimmer een doel bereiken. Verbeelding van een mogelijkheid gaat altijd vooraf aan het actueel benutten van die mogelijkheid. Gedachte gaat vooraf aan handeling, ideatie gaat vooraf aan realisatie. God ‘dacht’ de wereld en sprak het scheppende Woord.

Nieuwe menswording is niet mogelijk zonder de mentale conceptie van de hemelse Andere in het menselijke ademveld. Ideatie moet resulteren in transfiguratie. Daarom is het dat de geweldige worsteling plaatsgrijpt om de menselijke verbeelding in boeien te slaan en deze te verstiukken in beelden die uiterst onwerkelijk zijn, niet spontaan van binnenuit, maar geprogrammeerd.

Geen adempauze is toegestaan, geen moment van rust en stilte. Omdat dit fataal zou kunnen zijn! Het zou de poort kunnen openen, de poort der verbeelding – in een moment van innerlijke bezinning op de waarheid, waarin het bewustzijn zichzelf naakt bevindt en de roep gehoord wordt. Vandaar de spiegeltjes en kralen. Dood de stem, de stem van Aquarius, de stem van de stilte. Bescherm uzelf tegen dat onbehaaglijke gevoel van vreemdelingschap, veroorzaakt door de heilige aanraking der Broederschap. Grijp iets om uw naaktheid te omhullen – uw persoonlijke elektronica’.

Zie het opkomende ras van video-junkies, miljoenen entiteiten behorend tot de menselijke levensgolf, genesteld in hun elektronische cocons, hun driedimensioale beeldscherm ‘capuchons’ oplichtend met keuze uit 100 kanalen – allen op verschillende elektronische trips. Zullen sommigen van hen ooit lang genoeg uitschakelen om hun omgeving op te merken, een gesprek aan te knopen, een boek te lezen, of een moment ondergaan van stille, eenzame bezinning? 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

  1. Inleiding tot het verschijnsel televisie
  2. Wat is televisie?
  3. Het licht van Fohat
  4. Het stralingsgevaar
  5. Fotobiologische effecten
  6. De ogen, het denken en de ziel
  7. Elektronisch ritme zonder ziel
  8. ‘Mondiaal dorp’
  9. Qube, het Rode Boekje en Grote Broer
  10. Vrijheid en de rotatierichting van de chakra’s

Woordverklaring