8. Hermes. Boodschapper van de goden – Zien wat blijft – Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD

De god van de gouden mercuriusstaf, met goud gesmede vleugels aan helm en voeten.
Die vleugels verwijzen naar waar Hermes voor staat: hemel en aarde verbinden.

‘Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
opdat de wonderen van het ene zich voltrekken.’

(Tabula Smaragdina)

De Grieken noemden de mens een microkosmos, een kleine wereld, een afspiegeling van de macrokosmos: zoals het in het klein is, is het in het groot, zoals het in het groot is, zo is het in het klein. Deze gedachte geeft de onderlinge relatie aan tussen ‘groot’ en ‘klein’. Zij werken op elkaar in, het één niet zonder het ander.

Bescheidenheid siert de mens, zeggen we; het is beseffen deel te zijn van een groter geheel.
Het omgekeerde is ook waar. We gaan niet, als machteloos, op in ‘dat grote’. Wij zijn mede- of tegenwerkers. ’t Kleine wat wij doen, beïnvloedt het grote, ook al zien we het niet direct.

Bron: Zien wat blijft – mythen in werk en woord door Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD