Denken met je hart op basis van het Christus-licht in het hartcentrum volgens White Eagle

Daar waar je de stilte vindt, diep in je hart, daar vind je de bron van alle waarheid. Je meester zal via het denken met je hart en niet via het intellect onderwijzen. Je zult dit beter begrijpen wanneer je je bezint op de woorden van Jezus:  “Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnengaan”. Als een klein kind worden betekent dat je het bewustzijn van het denken met je hoofd verplaatst naar het hartcentrum.

Het hoofdcentrum kan inderdaad een belangrijk aandeel hebben bij de geestelijke ontwikkeling van de mens; maar vergeet niet dat er ook een verstand van het hart is. Het hart is een prachtig orgaan dat veel meer geheimen bevat dan de medische wetenschap heeft ontdekt.

Het hart heeft een etherisch equivalent dat heel belangrijk is bij de groei, het leven en de dood van het fysieke lichaam; het heeft ook een geestelijke tegenhanger die wij het hartcentrum of het hartchakra noemen; en in het hartcentrum bevindt zich het juweel, het Christus-licht.

De mens heeft door het westerse materialisme veel verloren. Hij verloor zijn ziel bij de ontwikkeling van zijn mentale lichaam. Door te veel mentale activiteit wordt het denken met het hart, het hartlichaam, verwaarloosd totdat verdriet of fysieke pijn en lijden tussenbeide komen. Dan zal het machtige en hebzuchtige intellect niets kunnen brengen dat de geestelijke pijn kan verzachten, noch de bedroefde eenzame kan troosten.

Slechts één ding kan de mens steunen in zijn uur van nood. Dat is het licht dat vanuit de hoogten in het hart van de mens schijnt, dat een waarheid uitdraagt die zijn ogen opent, waardoor hij het doel van zijn reis leert zien. Dit brengt hoop en zelfs vreugde aan de verdrietige mens. Het kleine zaadje, het waardevolle juweel in de lotus wordt gewekt en groeit. Dit is de reden waarom wij telkens zeggen dat meditatie van het grootste belang is wanneer je het ware licht wilt ontplooien.

Boeken zijn natuurlijk best, godsdiensten vergelijken kan een goede hulp zijn, maar zij kunnen niet geven wat het innerlijke licht kan geven. Wij zijn het ermee eens dat de ontwikkeling van het intellect, mits het door innerlijk licht wordt geïnspireerd en geleid, tot grote begrip kan leiden en een vlug verstand, maar wij herhalen dat het voor de ziel van essentieel belang is te streven naar  het denken met het hart.

Het licht van binnen is het ware licht van God, het Kind van God. Zo zal ‘een klein kind hen leiden’ … Christus … het heilige kind dat in het hart woont. Laat daarom het denken met het hoofd niet de leiding nemen, maar zoek steeds om in overeenstemming te komen met het eeuwige leven achter de uiterlijke manifestatie. Mediteer vaak over de grootse glorie van Gods universum, zodat het denken met het hart actief wordt.

Vul het lagere denken niet met rommel en onbeduidendheden; laat het goed gebruikt worden en laat het hart tegelijkertijd mediteren over mooie, vrolijke en nuttige dingen. Stel de vraag aan je hart hoe je het beste je medebroeder kunt dienen. Het antwoord zal zijn: door hem te begrijpen.

De mens moet begrijpen dat hij deel uitmaakt van het grootse universum van God; zijn hartcentrum moet ontwaken, moet medeleven uitstralen en als een gloeiend vuur in de ziel branden Hij moet leren niet alleen voor zichzelf te leven, niet voor zelfverheerlijking, mar om de menshied te helpen en te dienen, de zieken te genezen en bedroefden te troosten en hongerigen te eten te geven. De godsdienst van een mens moet tot uitdrukking komen in praktisch dienstbetoon op aarde.

Ieder mens is een universum in zichzelf, het centrum of de zon van dat universum is zijn hart, niet zijn hoofd. Zoals de zon het centrale punt is van het zonnestelsel, zo is je hart het centrum van jouw universum. De geestelijke tegenhanger van de fysieke zon is het Christus-licht. Wanneer het Christus-licht in het hart ontwaakt, begint het denken met het hart te functioneren.

De fysieke zon beheerst de fysieke hemelen en de Christus, die door middel van het hart regeert, regelt de bestemming van iedere mens en van het mensdom als geheel. Zoals de Opperbouwmeester van het heelal heerst in een vrijmetselaarsloge, zo moet de Meester in het hart de werkplaats of tempel van het wezen van de mens regeren.

Wanneer de Meester echter niet sterk genoeg is om zijn werkplaats te beheersen, als bandieten de Meester kunnen overweldigen, dan zijn chaos, verdriet, ziekte en duisternis het gevolg Het licht vervaagt dan en daarmee de vreugde, het geluk, de wijsheid en de schoonheid.

De Meester, de zon in het binnenste, moet de werkplaats in het menselijke hart regeren en alle ledematen en organen onder controle hebben. Volmaakte harmonie en perfecte gezondheid zullen dan volgen. Als het hart koud en doods is, bezit de mens geen bezieling, geen warmte voor de mensheid, geen uitstraling. Zoals een mens denkt, zo zal hij zich ontwikkelen.

Bron: ‘Geestelijke ontwikkeling’ van White Eagle (via Grace Cooke)