Kerstmis, kerstverhaal van Dick Bruna voor kleine kinderen, video en gesproken tekst.

Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden,
dat er herders in het veld waren die de wacht hielden
over hun schapen.
Zij stonden net wat met elkaar te praten toen zij plotseling
een licht zagen.
Dat licht was zo mooi en zo helder, dat het leek
alsof het dag werd.
Maar dat werd het niet.

Dat licht kwam van een engel.
Een engel die een boodschap kwam brengen van God.
Wees maar niet bang zei de engel, want de herders
waren wel een beetje geschrokken.
Ik kom jullie iets heel fijns vertellen. Luister maar.
In Bethlehem is een kindje geboren, dat Jezus heet,
en dat alle mensen gelukkig maken zal.
Ga maar kijken, het is in doeken gewonden en het ligt in een kribbe.

Toen de engel dat gezegd had, kwam er nog een engel,
en daarna nog een en nog een, net zolang tot de lucht vol was met engelen.
En allemaal samen zongen zij een lied.
Dat lied klonk zo prachtig, dat de herders en de schapen
in het veld heel stil stonden te luisteren.
Ere zij God, zongen zij, ere zij God in den hoge en vrede op aarde.

Toen het lied uit was, verdwenen de engelen weer.
O, wat was dat mooi, zeiden de herders tegen elkaar.
Laten we gauw naar Bethlehem gaan, dan kunnen we zien
wat de engel ons verteld heeft.
En zij gingen op weg.

Nadat ze een tijdje gelopen hadden, kwamen ze bij een stal.
Het was een witte stal met groene houten deuren
en een raam, dat niet dicht kon omdat er geen luik was
Het was een stal, waarin de dieren mochten slapen
als het buiten te koud was.

Zou het hier zijn? Vroegen de herders aan elkaar.
Zou Jezus in een stal geboren zijn?
De engel had gezegd, dat ze hem zouden vinden,
gewonden in doeken en liggend in een kribbe.
En een kribbe is een bak, waar de dieren uit eten.
Laten we maar naar binnen gaan, zeiden de herders.

En ze vonden een kindje, dat in doeken gewonden was
en dat in een kribbe lag, net zoals de engel gezegd had.
Naast de kribbe stonden Maria en Jozef.
Zachtjes kwamen de herders dichterbij.
O, wat waren zij blij dat zij Jezus gevonden hadden.
En aan Maria en Jozef vertelden ze van de boodschap,
die de engel hun gebracht had.

Weet je wie ook naar de stal in Bethlehem gingen?
Drie wijze koningen.
Een met een witte baard, een met een zwarte baard
en een zonder baard, maar met een vriendelijk zwart gezicht.
Ze hadden prachtige jassen aan, rood, geel en groen,
en gouden kronen op hun hoofd.
En ze reden op kamelen.

Toen ze bij de stal gekomen waren, klommen ze
van hun kamelen af en haalden alle drie iets moois
te voorschijn.
De koning met de witte baard een prachtige vaas met wierook.
De koning met de zwarte baard een kistje vol met goud.
En de koning met het zwarte gezicht een vaas met mirre.

Toen de koningen in de stal kwamen, haalde Maria het kindje uit de kribbe,
zodat zij het heel goed konden zien.
En zij gaven hem de vazen met wierook en mirre en ook het goud,
want dat hadden ze voor hém meegebracht.
Wat waren de koningen blij dat ze Jezus gevonden hadden,
die gekomen was om alle mensen gelukkig te maken.
En toen Maria vroeg , hoe ze wisten, dat Jezus in deze stal geboren was,
vertelde de koning met de zwarte baard een heel mooi verhaal. Luister maar.

Op een avond hadden de koningen, die in een ver land woonden,
een ster gezien, die zo mooi was, dat ze tegen elkaar gezegd hadden:
er moet wel een heel bijzonder kind geboren zijn,
dat er zo’n prachtige ster aan de hemel staat.
Laten we hem gaan zoeken en hem iets moois brengen.
En ze waren op hun kamelen geklommen,
en de ster had hun de weg gewezen.

Toen het verhaal uit was, zei de koning met de witte baard:
Laten we nu gaan, we moeten nog een lange reis maken.
Zachtjes gingen ze weg en Maria en Jozef bleven zwaaien
totdat zij hen niet meer konden zien.

Ook de herders gingen weg.
En zij vertelden aan alle mensen die zij tegenkwamen,
dat Jezus geboren was.
En al die mensen vertelden het weer aan andere mensen,
net zolang totdat iedereen het wist.
Alle mensen waren blij en spraken met elkaar af,
dat elke verjaardag van Jezus een feestdag zou zijn. En dat is Kerstmis.