Nieuwe geboorte, gedeelte over ‘innerlijk kerst’ uit ‘Het pad van het licht’ van White Eagle

Het bekende verhaal van de geboorte van Jezus in Bethlehem, in de stal met enkel dieren om hem heen, beschrijft ook in symbolische vorm de geboorte van het Licht of Christuskind in een mensenhart dat tot inkeer is gebracht door zorgen, geestelijke en vaak materiële nood.

Wanneer de ziel zo tot inkeer is gekomen, zal zij beschutting zoeken in een eenvoudige stal. De stal of grot is het menselijke hart, waarin het Christuslicht geboren wordt. Wanneer alle angst en arrogantie verdwenen zijnen de mens zich eenvoudig en volledig aan God zal de geboorte van het Christus-kind in hem plaatsvinden.

Wanneer je lijdt aan de weeën van deze geboorte en je je eenzaam en onbevredigd voeilt, wanneer je in de verleiding komt de liefde van God te betwijfelen, wanneer de pinlijke vragen: Waarom? Waarom? Waarom? steeds onbeantwoord blijven, probeer je dan te herinneren dat er een duidelijke reden is voor alles wat er in je leven gebeurt en aanvaard met geduld en nederigheid alles dat je ontmoet.

Want de pijn, de teleurstelling en de eenzaamheid helpen je de geest van de Zoon van God in zijn volle omvang in je hart tot ontwikkeling te doen komen, een gebeurtenis die je boven alle verwachting zal zegenen.

Bron: ‘Het pad van licht’ van White Eagle (via Grace Cooke)