Spirituele nieuwjaarswens van Omraam Mikhael Aivanhov

Op de eerste dag van dit nieuwe jaar wens ik jullie allen de zegeningen van de hemel.

Dat je lichaam gezond en krachtig zal mogen zijn.
dat je hart vervuld zal mogen zijn met zuivere geestelijke vreugde,
dat je intellect werkelijk licht zal mogen ontvangen om je pad helder te maken,
dat je ziel een geleider zal mogen worden voor goddelijke liefde,
en dat je geest, bevrijd van al de ketenen, zal mogen ontsnappen uit de fysieke en psychische gevangenissen.

Dat je verbonden zult mogen blijven met de grote hiërarchie van hemelse wezens, zodat je met hen zult samenwerken voor het grondvesten van het koninkrijk van God op aarde.

En tenslotte, dat je in staat zult zijn weerstanden te overwinnen om elke dag de Schepper te kunnen verheerlijken.

Bron: vertaling van een gedeelte uit ‘The Splendor of Tiphareth’ (complete works Vol. 10) van  Omraam Mikhael Aivanhov