Bewustzijn schept vrede – deel drie van Christina von Dreien

BESTEL CHRISTINA, BEWUSTZIJN SCHEPT VREDE

Dit derde deel van de Christina-boekenreeks is samengesteld uit haar seminars en interviews uit 2018 en 2019. Daarin vertelt Christina von Dreien (2001) uit Zwitserland ons wie wij als mens werkelijk zijn, waarom de omstandigheden op Aarde op dit moment zijn zoals ze zijn en in welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen. Christina von Dreien werd met een sterk verruimd bewustzijn en een veelheid aan paranormale gaven geboren. Daarmee behoort ze tot een nieuwe generatie jonge mensen die ons een geheel nieuwe dimensie van het menselijk bestaan laat zien. Ze toont ons zien hoe we de kracht van ons bewustzijn en de kracht van onvoorwaardelijke liefde kunnen gebruiken om op een helende en constructieve manier een nieuwe vorm te geven aan ons individuele leven en het leven van de mensheid als geheel. Haar nieuwste boek is getiteld: Uiteindelijk komt alles goed.

BESTEL UITEINDELIJK KOMT ALLES GOED

VOORWOORD VAN DE UITGEVER

De eerste twee delen van de Christina-boekenreeks – deel 1: Tweeling als licht geboren (in het Nederlands verschenen in mei 2019), en deel 2: Het visioen over het goede (in het Nederlands verschenen in november 2019) – vertellen het begin van Christina’s verhaal vanuit het perspectief van haar moeder, Bernadette von Dreien. In deze boeken schrijf Bernadette de buitengewone omstandigheden van Christina’s geboorte, evenals haar kinderjaren en haar jeugd tot haar zeventiende levensjaar. Daarnaast vertelt ze iets over het begin van Christina’s werk in het openbaar. In beide boeken staan ook kortere of langere passages met uitspraken van Christina over onderwerpen als filosofie, parapsychologie, holistische natuurwetenschap, spiritualiteit en de toekomst van de mensheid op Aarde. 

BESTEL CHRISTINA 1: TWEELING ALS LICHT GEBOREN

BESTEL CHRISTINA 2: HET VISIOEN OVER HET GOEDE

BESTEL CHRISTINA 3: BEWUSTZIJN SCHEPT VREDE

Het verhaal eindigt in deel 2 in het voorjaar van 2018. Sindsdien zijn er veel dingen gebeurt die ook zeer de moeite waard zijn om te vertellen. Christina heeft in heel 2018 en tot april 2019 ijn alle Duitstalige landen een groot aantal eendaagse seminars gehouden, waarvan sommige door meer dan duizend mensen werden bijgewoond. Een Zwitserse commerciële zender heeft tussen april 2018 en april 2019 in totaal 27 interviews van een uur met Christina uitgezonden, die vanaf het moment dat ze op youtube werden gezet meer dan vier miljoen keer zijn bekeken. Er zijn werkgroepen in het leven geroepen die zich bezighouden met onderwerpen als onderwijs en de mogelijkheden van een nieuw schoolsysteem. 

Met het project ‘We are Peace’ werd een internationale impuls gegeven aan vrede en begrip tussen mensen. En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk: de eerste twee delen van de Christina-boekenreeks groeiden in de loop van 2018 uit van insidertips tot regelrechte verkoopsuccessen en zijn op dit moment in twaalf talen gepubliceerd, of de publicatie is in voorbereiding. 

Dit zou allemaal in detail kunnen worden beschreven, maar Christina liet weten dat ze dat niet wilde. We hebben samen met haar besloten om onze aandacht meer op de inhoud te richten dan op haar dagelijkse leven en werk. Want Christina heeft een hartenwens en ze heeft de mensheid iets concreets te zeggen: ze wil ons vertellen wie wij als mens werkelijk zijn, waarom de omstandigheden op aarde op dit moment zijn zoals ze zijn en in welke positieve richting de wereld zich kan ontwikkelen.

Ze wil ons laten zien hoe we de kracht van ons bewustzijn en de kracht van onvoorwaardelijke liefde kunnen gebruiken om op een helend en constructieve manier een nieuwe vorm te geven aan ons individuele leven en het leven van de mensheid als geheel. Ze wil ons graag vertrouwen en hoop geven op een toekomst waarin we in en buiten onszelf vrede ervaren, en ze wil het gevoel in ons versterken dat alles ondanks sombere voorspellingen uiteindelijk goed zal komen. 

Daarom hebben we besloten dat in dit derde deel van de Christina boekenreeks alleen Christina’s eigen woorden moeten staan. Vlak voor haar achttiende verjaardag, in april 2019, vroeg ze me of ik alle opnamen van haar eendaagse seminars uit 2018/2019 en alle tv-interviews die ze tot dan toe had gegeven grondig door wilde nemen en daaruit de hoofdstukken voor dit boek samenstellen. Ik heb die taak met plezier op me genomen en het is me dan ook een groot genoegen en ik vindt het een enorme eer om Christina’s eigen boek aan de lezer te mogen presenteren. 

Aangezien alle seminars die ze tot nu toe heeft gegeven de titel ‘Bewustzijn schept vrede’ hadden, leek het me logisch om die titel ook aan dit boek te geven. We wensen jou, lieve lezer, veel inspiratie en bemoediging bij het lezen van ‘Bewustzijn schept vrede’.  

Ronald Zürrer, november 2019

VOORWOORD VAN DE AUTEUR

Op dit moment ben ik in Zuid-Amerika. Gisteren kreeg ik de omslagafbeelding van dit boek te zien, en dit maakte me om twee redenen blij. 

Aan de ene kant was ik gewoon blij met de afbeelding, omdat die iets lichts en speels heeft met al die vlinders. Ze symboliseert iets wat de huidige wereld nodig heeft: lichtheid. Mensen die ongeacht hun leeftijd hun innerlijke kind weer tot leven laten komen, want volwassen zijn betekent niet dat je alls bloedserieus moet nemen. Deze lichtheid verandert ons vanbinnen. Ze is het begin.

Aan de nadere kant was ik blij omdat Zuid-Amerika ook aan het veranderen is en een ontwikkeling doormaakt die vaak spiritueler is dan wij in Europa denken doordat we veronderstellen dat Zuid-Amerika bij ons achterloopt. Doordat elk deel van de aarde zich op zijn eigen manier spiritueel ontwikkelt, kan elk deel zijn eigen plek innemen. Vanuit deze belangrijke basis kan de aarde zich stap voor stap volledig herstellen.

Ik wens alle lezers van dit boek veel lichtheid en speels persoonlijke ontwikkeling toe. 

Christina von Dreien,

november 2019

1 LIEFDESPIONIERS

Omdat ik een mens ben …
… is liefde mijn religie,
… is waarheid mijn leven,
… is vrijheid mijn recht.
en ook dat van jou
.

Liefde is mijn religie, en ook die van jou

Liefde kent geen grenzen. Het kan haar niets schelen waar iemand vandaan komt, wat hij vroeger was en wie hij nu is. Liefde zit in ons en wordt niet beïnvloed door externe omstandigheden. Liefde is de essentie van het leven. Zoals een moeder van haar kind houdt en het ondersteunt, ongeacht welke weg het volgt, zo ondersteunen wij onszelf, onze medemensen en de wereld waarin we leven met liefde. Liefde is niet gebonden aan mensen, groepen of plaatsen. Als we ons vanuit liefde voor de wereld openstellen, kan liefde onze omgeving binnenstromen en kan alles vanuit liefde worden getransformeerd. 

Vroeger, meerdere decennia en eeuwen geleden, waren er spirituele pioniers. Ze brachten hun kennis in het openbaar, hoewel de wereld in die tijd nog een totaal andere kant op keek. We moeten deze pioniers bedanken voor wat ze deden en nog steeds doen, en voor wat ze waren, zijn en altijd zullen zijn. Via hen heeft de mensheid hogere kennis ontvangen, en nu is het moment aangebroken waarop we die kennis moeten gaan toepassen, moeten gaan belichamen. 

De volgende stap die we zullen zetten, is de stap in de richting van liefde. Dat begint in onszelf en breidt zich vervolgens om ons heen uit, want in deze tijd is er een nieuw soort pionier: de liefdespionier. Liefdespioniers zijn bakens voor andere mensen, en een van de belangrijkste dingen die ze doen is het verspreiden van hoop. 

Als mens kunnen wij de wereld veranderen, eenvoudigweg door te zijn wat we allemaal in onze goddelijke kern altijd al zijn geweest: liefde. Onvoorwaardelijke liefde. We hoeven niets tge doen. We kunnen gewoon zijn. we kunnen een baken zijn van waaruit het liefdesvuur schijnt, een baken dat voor iedereen bereikbaar is die vanuit zijn hart wenst om ook te stralen en te zijn wat we in werkelijkheid altijd al zijn geweest. we leren gewoon te zijn wat we allang zijn. daar gaat het bij ontwaken om. Dit betekent dat we beseffen dat liefde de kracht is die de wereld verandert. 

De liefde die een moeder voor haar kind voelt, zorgt ervoor dat ze er altijd is om het te beschermen. de liefde die mensen voor andere mensen voelen, zorgt ervoor dat mensen die in een schijnbaar hopeloze situatie zitten weer verder kiunnen en hun leven weer op de rails kunnen krijgen. Wat in het klein geldt, geldt ook in het groot: de liefde die de liefdespioniers voor de wereld hebben, zal ervoor zorgen dat we als mensheid verder kunnen en een nieuw fundament voor de wereld kunnen creëren. En deze liefde zal ervoor zorgen dat we in de toekomst een beschermende hand boven de aarde houden. 

Waarheid is mijn leven, en ook dat van jou

Waarheid betekent ook dat we duidelijkheid hebben over onze persoonlijke werkelijkheid. We vinden onze waarheid niet buiten onszelf, maar in onszelf. ‘Ontwaken’ betekent ‘ontdekken’, en ‘ontdekken’ betekent begrijpen. We begrijpen onze waarheid alleen als we beseffen dat onze eigen persoonlijke waarheid uitsluitend in ons hart kan worden gevonden. 

Luister naar je hart, luister naar de waarheid die het hart spreekt en leef die waarheid. voilg die waarheid. De klank van je hart en de waarheid van het moment leiden je naar de plek die op dit moment voor jou de juiste is. Vertrouw op de innerlijke waarheid van je hart. Dat is waar het om gaat.

In deze wereld heersen er veel verschillende opvattingen en meningen. Ga niet mee met de standpunten en meningen die volgens je verstand logisch zijn, maar alleen met de standpunten en meningen die je diep in je hart voelt. 

In ons hart danst de waarheid. Als we naar ons hart luisteren, belichamen we onze persoonlijke waarheid die in ons hart zit. Zo wordt een veld opgebouwd dat uit deze trilling bestaat. Door ons hart te volgen creëren we een waarheidsveld dat met ons meebeweegt. Waar we ook gaan, de waarheid die voorheen verborgen was, zal door dit veld naar boven komen.    

Vrijheid is mijn recht, en ook dat van jou

We zijn spirituele wezens die in een lichaam zijn geïncarneerd. Misschien ben je verbaasd als ik zeg dat dit een aspect is van de vrijheid van de ziel. Vanuit het perspectief van de materie lijkt het immers dat er daardoor juist minder vrijheid is. Maar zodra we er anders naar kijken, ziet het er ook anders uit. Dan kunnen we beseffen dat we als menselijke wezens de vrijheid van multidimensionaliteit bezitten, want hoewel we een fysiek lichaam bewonen, kunnen we op meerdere energetische niveaus tegelijkertijd aanwezig zijn. En we kunnen erkennen dat we een vrije wil hebben.

We zijn vergeten wat onze vrije wil echt betekent. Vandaag de dag hebben veel mensen het gevoel dat ze machteloos zijn en overgeleverd aan de genade van onlichte invloeden. Maar daarbij vergeten ze iets: onze stem verandert de wereld. We leven op aarde en zijn dus allemaal verantwoordelijk voor wat er op aarde gebeurt. We hebben met ons allen de touwtjes in handen. Een nee’ of een ‘ja’ van een groep mensen die elkaar vanuit liefde de hand schudt, kan een domino-effect van verandering veroorzaken. 

Sommige mensen zeggen: ‘Maar de politici zijn verantwoordelijk.’ Nee, wij las volk zijn verantwoordelijk voor wat er op aarde gebeurt. Ik vindt de volgende woorden heel mooi: ‘Stel je voor dat het oorlog is, maar dat niemand erheen gaat.’ Dus als ergens op de wereld politici iets besluiten, staat nergens in steen gebeiteld dat dit ook moet gebeuren. Het kan zich alleen in de wereld manifesteren als we in deze besluiten meegaan. 

Omdat ik mens ben …

Het ontwaken van de mensheid gebeurt in fasen, in stappen. de volgende stap is de stap van liefde, vreugde, waarheid en innerlijke vrijheid in en buiten ons. 

Omdat ik mens ben, leer ik begrijpen wat het betekent om met en door de liefde te veranderen, om vanuit waarheid te leven en vanuit vrijheid te denken.

Omdat ik mens ben, ben ik tot het besef gekomen dat het tijd is voor een moedig hart: we moeten moed hebben om volgens onze eigen waarheid te leven. We moeten de moed hebben om onze vrijheid te voelen en beseffen dat we die altijd al hebben gehad, en we moeten nu weer vanuit die vrijheid gaan leven. 

Omdat ik mens ben, ben ik tot het besef gekomen dat de beslissing om een stap in de richting van liefde te zetten vaak begint met aan andere mensen laten zien dat er ook nog iets anders is, iets wat we ‘hoop’ noemen.

Het wordt tijd dat we met ons allen de verantwoordelijkheid voor de aarde nemen, vanuit liefde en vanuit de wetenschap dat alles komt zoals het moet komen. 

2 ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Liefde is de grootste kracht in het universum

De ontwikkeling van zelfliefde en liefde voor anderen verloopt stapsgewijs. In onze samenleving is ons eeuwenlang geleerd dat liefde aan allerlei voorwaarden, vereisten of eisen is gebonden. Daardoor denken we dat er bepaalde uiterlijke omstandigheden nodig zijn om liefde uit ons te laten stromen. We denken dat onze liefde afhankelijk is van wat andere mensen zeggen, doen of zijn. Maar in werkelijkheid heeft liefde geen boodschap aan uiterlijke omstandigheden en is ze niet aan vereisten gebonden. 

Liefde is de grootste kracht in het universum, en de bron van onze persoonlijke liefdesenergie ligt in ons hart. De meeste mensen in Europa hebben een mentaliteit die sterk door het verstand wordt beïnvloed. In andere culturen zijn er mensen die wij als voorbeeld kunnen nemen. Die mensen zouden zichzelf waarschijnlijk niet direct spiritueel noemen, maar ze leven vanuit hun hart. Leven vanuit het hart is kenmerkend voor spiritualiteit. 

Dat we hier in zogenaamde beschaafde landen wonen, wil niet zeggen dat er voor ons niets meer te leren valt. We noemen bepaalde landen ‘minder beschaafd’ omdat ze toevallig een minder goede materiële infrastructuur hebben dan wij, maar in sommige is het bewustzijn van de bevolking verder ontwikkeld dan bij ons. De inwoners van die landen hebben dan misschien geen theorieën of jargon voor de spiritualiteit, maar ze brengen haar wel gewoon in de praktijk. Dus ook op dit vlak kunnen we van elkaar leren. 

Ons is geleerd dat we liefde moeten laten afhangen van verwachtingen en uiterlijke omstandigheden. Dit betekent dat het voor ieder van ons een stapsgewijs proces is om te leren hoe we liefde kunnen uitstralen zonder afhankelijk te zijn van grof- of fijnstoffelijke omstandigheden. De ware liefde wordt ‘onvoorwaardelijke liefde’ genoemd. Veel mensen kennen alleen de voorwaardelijke liefde: ‘Ik houd van je zolang …’ enzovoort. Maar het maakt onvoorwaardelijke liefde niet uit wie je bent, wat je doet, wat voor werk je hebt, waar je woont of hoe oud je bent. Liefde denkt niet zo. Ons verstand denkt zo. 

Maar onvoorwaardelijke liefde komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een kwaliteit van de ziel die zich gedurende de ontwikkeling van de ziel geleidelijk weer ontvouwt. We zijn onze onvoorwaardelijke liefde nooit echt kwijtgeraakt, we hebben haar alleen maar ‘begraven’ en zijn haar een tijdje vergeten, en daarom kunnen we haar nu weer in ons innerlijk tevoorschijn halen. 

We hebben allemaal de taak om de patronen en conditionering op te ruimen die zich hebben opgehoopt tijdens onze opvoeding en schooltijd, in de maatschappij of zelfs tijdens vorige levens. Het doel is dat we uiteindelijk weer liefde worden, want liefde is onze eeuwige natuur. Voor sommige mensen kan dit een tijdje duren – een maand, een jaar of zelfs langer -, maar daar gaat het niet om. We hebben alle tijd van de wereld om ons te ontwikkelen, zodat we die ontwikkeling ontspannen kunnen laten verlopen. Daarover hoeven we niet in de stress te schieten, want als we ons ontspannen en ons met ons hart verbinden, stijgt onze trilling automatisch en ontvouwt onze liefde zich vanzelf. 

Veel mensen vragen zich af hoe ze hun trilling kunnen verhogen. In mijn beleving kun je dat het beste doen door zonder weerstand mee te gaan met de stroom van leerprocessen die op dit moment in je leven plaatsvinden. Dat is alles. Alleen daardoor verhoog je al je trilling. De natuur heeft het zo geregeld dat de belangrijkste dingen in ons leven ongecompliceerd zijn en gewoon gebeuren. Als we in ons leven vreugde ervaren, als we ons goed voelen en als we er vol optimisme van uitgaan dat de wereld op een positieve manier zal veranderen – ongeacht hoe de wereld er op dit moment uitziet en hoe hij er wellicht binnenkort uit zal zien – , stijgt onze trilling vanzelf.

bewuste en onbewuste blokkades opruimen

Onvoorwaardelijke liefde is niet iets wat we buiten onszelf moeten oprapen en in onszelf moeten integreren. Onvoorwaardelijke liefde is altijd al onze ware aard geweest. Doordat elke ziel oorspronkelijk voortkomt uit de bron, God, draagt hij in diepste wezen onvoorwaardelijke liefde in zich. 

Ons hart is de poort naar onze ziel. Door steeds meer in ons hart te gaan en de vele lagen op te ruimen die ons wezen bedekken – conditionering, patronen, vooroordelen, meningen enzovoort, zowel in ons dagbewustzijn als in ons onderbewustzijn – komen we laag voor laag dichter bij deze onvoorwaardelijke liefde. 

Het is niet zo dat er in ons iets klikt en opeens de onvoorwaardelijke liefde tevoorschijn komt. Het is een proces. We zien welke patronen uit het verleden geen nut meer hebben en niet heilzaam voor ons zijn, waarna we deze blokkerende patronen een voor een opruimen. Doordat we het verleden eindelijk het verleden laten en doordat we onze blokkades opruimen, ontwikkelen we geleidelijk een breder perspectief en kijken we anders naar onszelf, ons leven en de wereld. Dan bereiken we een nieuwe bewustzijnstoestand. Op deze manier komen we dichter bij onze binnenste kern. 

INHOUD

Voorwoord van de uitgever
Voorwoord van de auteur

 1. Liefdespioniers
 2. Onvoorwaardelijke liefde
 3. Individuele trillingsverhoging
 4. Zuivering van de ziel
 5. Dingen die je kunt opruimen
 6. Vrede vinden
 7. Aarding
 8. Lichaamswezen en celcommunicatie
 9. Met gedachten en emoties dingen creeren
 10. Ons spirituele team
 11. WE ARE PEACE – een impuls
 12. Het grote spel van vergetelheid
 13. Karma en scheppingskracht
 14. Vragen en antwoorden (deel 1)
 15. Kinderen willen plezier hebben op school
 16. Een school voor hartgedragen leren
 17. Kerstboodschap 2018
 18. Nu is het moment
 19. Jullie hebben allemaal een hart
 20. Vertrouwen en het eigen hartsgevoel
 21. De evolutie van de liefde
 22. Vragen en antwoorden (deel 2)
 23. De grenzen van moeder aarde zijn bijna bereikt
 24. Alles maakt deel uit van het goddelijke plan
 25. Spirituele netwerken
 26. Hogerdimensionale werkelijkheden
 27. De problemen rond de 5G-netwerken
 28. Vragen en antwoorden (deel 3)
 29. Kinderlijke levenslust en speelsheid
 30. Kleine vlinders
 31. We hebben een verantwoordelijkheid

Slotwoord: doe het gewoon!
Over de auteur

Overzicht van de seminars ‘Bewustzijn schept vrede’

Bron: Christina, Bewustzijn schept vrede door Christina von Dreien

BESTEL CHRISTINA 1: TWEELING ALS LICHT GEBOREN

BESTEL CHRISTINA 2: HET VISIOEN OVER HET GOEDE

BESTEL CHRISTINA 3: BEWUSTZIJN SCHEPT VREDE

BESTEL: UITEINDELIJK KOMT ALLES GOED

2 gedachten over “Bewustzijn schept vrede – deel drie van Christina von Dreien

 1. Frans

  Ik wil Christina en haar moeder hartelijk danken voor haar komst en het publiceren van haar ontvangen gaven. Als oudere man met gaven die vernederd en voor zot verklaard werd en word ben jij een enorme verzachting voor mijn geest en een verruiming voor mijn ziel. Eindelijk lees ik de waarheid over wat en wie mensen zijn, levende en overledende,andere zielen engelen enz. Bedankt allerheiligste ziel ik val op mijn knieën voor jou zodra ik je ontmoeten mag.

Reacties zijn gesloten.