Het evangelie van Filippus over achonten, parasiterende entiteiten die zelf niet over creatiekracht kunnen beschikken

BESTEL DE NAG HAMMADI GESCHRIFTEN

In het gnostieke Evangelie van Filippus, dat in 1945 samen met andere geschriften is gevonden in Nag Hammadi in Egypte, gaat in op zogeheten archonten. Dat is een verzamelnaam voor duistere machten. Archonten zijn niet fysieke, parasiterende entiteiten die zelf geen creatiekracht bezitten, niet kunnen leven uit de Bron. Deze demonen opereren dan vaak als ‘duiveltjes op iemands schouder’. Archonten van dezelfde geaardheid kunnen samenklitten en vormen dan een zogeheten eoon. Hieronder volgt een gedeelte uit het Evangelie van Filippus, de paragrafen 10 t/m 13. Archonten en eonen worden veel genoemd in het Evangelie van de Pistis Sophia.

De waarheid schiep namen in de wereld
omdat het hier onmogelijk is
de waarheid zonder namen te leren kennen.
De waarheid is eenvuldig.
Ze is echter omwille van ons veelvuldig,
om ons in haar liefde
door die veelvuldigheid heen
tot één naam te bengen.

Archonten wilden de mens misleiden
omdat ze zagen dat hij verwant is
aan het werkelijk goede.
Ze ontnamen aan het goede zijn naam
en gaven het aan het niet-goede
om de mens door deze namen zo te misleiden
dat hij zich aan het niet-goede zou hechten.

Slechts genade kan bewerkstelligen
dat de mensen zich van het niet-goede verwijderen
en zich tot het goede wenden
zodra ze daarvan kennis krijgen.
Want de archonten wilden de vrije mens gevangennemen
en hem voor eeuwig tot slaaf maken.

Het zijn deze krachten die de mens
met vergankelijkheid voeden
omdat ze niet willen dat hij gered wordt
opdat hij in hun macht blijft.
Als de mens dit voedsel nuttigt
ontstaan er offers voor deze krachten.
En zo aten de mensen
en brachten aan deze krachten
dieren ten offer.
Ze werden levend aan hen opgedragen,
maar toen ze geofferd werden, stierven ze.
Als de mens de dood aan God opdraagt,
zal hij weer tot leven worden gewekt.

Voordat Christus kwam
was er in de wereld geen brood.
Dat was al zo in het paradijs,
de plaats waar Adam was;
daar waren veel bomen
die de dieren van voedsel voorzagen,
maar geen tarwe om de mens te voeden.
De mens voedde zich als de dieren.
Maar toen Christus, de volkomen mens, kwam,
bracht hij brood mee uit de hemel,
opdat de mens gevoed zou worden
met het voedsel van de mens.

De archonten dachten dat wat ze deden
door hun eigen kracht en wil gebeurde.
Maar in het geheim bracht de Heilige Geest
door middel van hen
alles tot stand zoals hij wilde.
Want de waarheid, die vanaf het begin bestaat
wordt over alle plaatsen uitgezaaid.
Velen zien dat ze uitgezaaid is,
maar weinigen die haar zien,
oogsten haar.

Bron: De Nag Hammadi Geschriften

BESTEL DE NAG HAMMADI GESCHRIFTEN