Uiteindelijk komt alles goed – bewust vrede scheppen – het nieuwste boek van Christina von Dreien

BESTEL UITEINDELIJK KOMT ALLES GOED

Na de driedelige Christina-boekenreeks komt de jonge en begaafde Christina von Dreien (2001) uit Zwitserland nu (eind november 2020) uit met een een nieuw boek dat gaat over de tijd die we nu tegemoet gaan en over het creëren van een vreugdevolle toekomst: Uiteindelijk komt alles goed. Hieronder volgen de flaptekst, het voorwoord, een deel van het eerste hoofdstuk en de inhoudsopgave.

FLAPTEKST

We leven in een heel vreemde en uitzonderlijke ‘coronatijd’, die in het teken staat van wereldwijde crises, angst en onzekerheid, allerlei maatregelen en protesten, en van vijanddenken en beschuldigingen over en weer.

In deze verwarrende tijd laat een jonge vrouw haar stem horen en spreekt duidelijke taal: Christina von Dreien (2001), vertegenwoordigster van een nieuwe generatie jonge mensen die ons de weg wijzen en positieve impulsen aan de mensheid geven. Haar indrukwekkende kijk opent een nieuw, breder perspectief op de huidige wereldsituatie en op de periode die voor ons ligt. Zonder de gebruikelijke clichés van dwarsdenkers en spiritualisten te gebruiken slaagt ze erin met haar eenvoudige en briljante boodschap het hart van mensen te bereiken en te raken.

Christina nodigt ons uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf: wat kun je als individu concreet bijdragen aan een positieve verandering van ons huidige destructieve en noodlijdende systeem?

  • In alles het positieve zien en bevorderen
  • Je openstellen voor nieuwe inzichten
  • Niet bang zijn, wat er ook gebeurt
  • Erop vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zal komen
  • Je spirituele helpers om ondersteuning vragen
  • Tevredenheid, dankbaarheid en vergeving aan de dag leggen

Christina’s oproep geeft ons kracht en vertrouwen: we kunnen en zullen voor onszelf de mooie, volmaakte wereld scheppen waarin wereldwijde vrede heerst en waar we allemaal zo naar verlangen. En dat gaan we nu doen.

VOORWOORD

Beste lezer, 

Als je kijkt naar alle onrust in de wereld en wat er op dit moment wereldwijd gebeurt, is het vooral belangrijk dat we er nu en in de komende maanden voor zorgen dat het met ons innerlijke en uiterlijke leven zo goed mogelijk gaat. Alleen op die manier kunnen we erop blijven vertrouwen dat alles uiteindelijk goed komt. 

Alleen als we dat doen, kunnen we elke dag positieve gevoelens naar het collectieve bewustzijnsveld sturen. Deze positieve gevoelens zijn niet alleen goed voor onszelf, maar dragen er ook aan bij dat het collectief positiever wordt. En hoe meer vreugde, liefde, tevredenheid en vertrouwen er in het veld aanwezig zijn, hoe gemakkelijker de komende maanden zullen zijn. 

We kunnen elke dag visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, zolang we het ook maar blijven voelen. En met behulp van onze gevoelens kunnen we die volmaakte wereld ook manifesteren. We krijgen hulp vanuit de spirituele wereld, maar we moeten zelf ook iets doen. Iedereen is daarbij belangrijk. Iedereen kan visualiseren hoe een volmaakte wereld eruitziet, iedereen kan deze volmaakte wereld voelen en op die manier meehelpen aan de manifestatie ervan. Er is nog nooit iets nieuws ontstaan zonder dat er eerst een innerlijk beeld van werd gevormd. Alles moet eerst op fijnstoffelijk niveau bestaan voordat het in de materie kan worden gemanifesteerd. 

Uiteindelijk komt alles goed, dat staat al vast. Maar iedereen zal wel zijn steentje moeten bijdragen. Zodra we dit erkennen, hebben we de verantwoordelijkheid om steeds opnieuw iets positiefs aan het collectieve bewustzijnsveld toe te voegen. Laten we daarbij de ‘kleine’ dingen die bij het dagelijks leven horen niet vergeten: een glimlach, een vriendelijke blik, een vriendelijk woord. Dit is veel belangrijker dan we misschien wel denken. 

Christina von Dreien, september 2020 

BESTEL UITEINDELIJK KOMT ALLES GOED

  1. DIT IS NIET HET EINDE VAN DE WERELD

Het zou weleens een heel vreemde tijd kunnen worden, maar uiteindelijk komt alles goed 

Hoogstwaarschijnlijk gaan we een moeilijke tijd tegemoet die de nodige moed van ons zal vergen. Maar al voordat we werden geboren en besloten om hier op Aarde te incarneren, moesten we onze moed aanspreken, omdat we als ziel wisten dat dit een wat vreemde plek is. We wisten ook dat er tijdens ons leven hier een tijd zou komen die nog vreemder zou zijn. In mijn beleving staan we op dit moment aan het begin van deze bijzondere periode. We zullen dus opnieuw heel veel moed nodig hebben voor wat ons te wachten staat. De komende tijd kunnen we dingen meemaken die we nog nooit eerder hebben meegemaakt en die ons op alle vlakken, in en buiten onszelf, zullen uitdagen. 

Maar je hoeft je geen zorgen te maken, want dat weten we immers allemaal al, bewust of in elk geval in ons onderbewustzijn. En als je weet dat je wist waar je aan begon, als je weet dat je er als ziel voor hebt gekozen en dat je er innerlijk op voorbereid bent en ook hulp krijgt, is het gemakkelijker om erop te vertrouwen dat alles uiteindelijk goed komt. En dat is ook echt zo: uiteindelijk komt alles goed. Dat staat vast. 

Hoewel we niet precies weten wat ons de komende tijd te wachten staat, kunnen we het ons wel redelijk goed voorstellen op basis van alle mogelijke scenario’s die in de verschillende kranten en in andere media uit de doeken worden gedaan. De kans is vrij groot dat de komende maanden nog uitdagender zullen zijn dan de eerste maanden waarin het coronavirus de kop op stak. Ik sluit een volgende lockdown niet uit, en als die er komt, zal hij waarschijnlijk nog heftiger zijn dan de vorige. 

Natuurlijk gebeuren er voortdurend wonderen, want alles kan altijd van het ene op het andere moment veranderen. Maar als er nog een lockdown komt, verwacht ik dus dat die heftiger zal zijn. Wat ik precies met ‘heftiger’ bedoel, kan iedereen voor zichzelf bedenken. Het is niet moeilijk je voor te stellen wat er zou gebeuren als de winkels die eerst nog openbleven, tijdens de nieuwe lockdown ook de deuren moeten sluiten.

Ik denk dat het verstandig is dat we gewoon eens rustig over dat soort scenario’s nadenken, zonder angst en zonder paniek, zodat we ons er mentaal op kunnen voorbereiden. Het getuigt van wijsheid als we van tevoren nadenken over wat ons mogelijk te wachten staat. Dan zijn we namelijk niet zo snel uit ons evenwicht als het daadwerkelijk gebeurt. En als het niet gebeurt, zullen we des te blijer zijn. Je kunt het vergelijken met ’s morgens de deur uitgaan terwijl je niet zeker weet of het wel of niet gaat regenen. Dan is het verstandig om een paraplu mee te nemen – niet omdat je bang bent dat het gaat regenen, maar omdat je dag gewoon veel prettiger zal verlopen als het wel gaat regenen. 

Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de wereld op dit moment verkeert. Misschien komen er wel helemaal geen slechte tijden. Dat zou ons natuurlijk allemaal heel gelukkig maken. Maar op dit moment ga ik ervan uit dat we een behoorlijk vreemde tijd voor de boeg hebben voordat alles weer beter wordt. Het is belangrijk dat alle mensen die oprecht een volmaakte wereld willen, de handen ineenslaan als dat fysiek mogelijk is, en als dat niet mogelijk is, kunnen we het ook op energetisch niveau doen. 

In tijden zoals deze kan het ons veel hoop en vertrouwen geven als we onszelf eraan blijven herinneren dat we niet alleen zijn, maar dat er overal heel veel mensen zijn die, net als wij, de wereld willen helen, en dat deze volmaakte wereld er ook zal komen. Want één ding is zeker: dit is niet het einde van de wereld en uiteindelijk komt alles goed. 

Verhalenvertellers 

Maar alles komt pas aan het einde goed, aan het einde van dit hele verhaal waar we nu nog middenin zitten. Wat we op dit moment wereldwijd meemaken, is in wezen niets meer dan een verhaal dat ons wordt verteld, en alle dingen die echt belangrijk zijn, worden aan dit verhaal opgehangen. Maar omdat de verhalenvertellers die dit verhaal steeds opnieuw vertellen ons, de bevolking, niet echt gunstig gezind lijken te zijn, moeten we ervan uitgaan dat een happy end wellicht nog heel wat voeten in de aarde zal hebben. 

Als we hier nu al rekening mee houden en ons er geestelijk op instellen, zullen we er veel ontspannener op reageren mocht het echt gebeuren. Deze ontspanning zal ons helpen om ons bewustzijn hoog te houden en niet in angst te vervallen. Ik denk dat de meeste mensen op dit moment nog steeds hopen dat alles uiteindelijk weer hetzelfde zal zijn als voorheen, dat het ‘oude normaal’ wordt hersteld alsof er niets is gebeurd. Persoonlijk geloof ik daar niet in. Ik denk dat alles voor ons allemaal veel beter zal worden dan voorheen. Maar dat gebeurt pas aan het einde, en tussen nu en dit gelukkige einde is de kans aanwezig dat we een heel vreemde tijd meemaken. De verhalenvertellers willen ons namelijk uit alle macht eerst al hun verhalen verkopen. 

Deze verhalen hebben tot doel om bij alle mensen op de wereld angst aan te wakkeren, vooral angst voor de dood. Maar laten we eerlijk zijn: mensen zijn sterfelijke wezens. Er gaan voortdurend mensen dood, elke dag en overal. Ons hele bestaan is één groot levensbedreigend risico, en in theorie kunnen we letterlijk overal aan sterven. In theorie. Maar in de praktijk gaan we niet overal aan dood, want iedereen heeft een individueel zielenplan op basis waarvan onder andere wordt bepaald wanneer en hoe we de Aarde verlaten. En we hebben allemaal een persoonlijke beschermengel, die ons beschermt en ervoor zorgt dat we niet van ons zielenplan afwijken. 

Daarnaast is ons hele leven gebaseerd op het vertrouwen dat we niet zullen sterven aan allerlei dingen waaraan we theoretisch gezien zouden kunnen sterven. Als we bijvoorbeeld in een bepaalde ruimte zijn, vertrouwen we erop dat er geen breuk in de vloer onder onze voeten ontstaat, ook al is dat theoretisch mogelijk. En als we via een zebrapad de weg oversteken, vertrouwen we erop dat alle automobilisten voor ons zullen stoppen, hoewel ze in theorie zouden kunnen doorrijden en ons aanrijden. 

LEES MEER OVER ‘BEWUSTZIJN SCHEPT VREDE’

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1 Dit is niet het einde van de wereld
Het zou weleens een heel vreemde tijd kunnen worden, maar uiteindelijk komt alles goed
Verhalenvertellers
Bewust een volmaakte wereld scheppen
Wees niet bang, wat er ook gebeurt
Het positieve in alles zien
Je bent een volmaakt wezen dat nu weer ontwaakt

2 De positieve wending
Het visioen over het goede manifesteren
We kunnen allemaal iets positiefs bijdragen
De liefdevolle interactie met de natuurwezens
De liefde van Moeder Aarde
Het gaat om meer dan alleen de Aarde

3 Hulp van buitenaf
Positieve en negatieve buitenaardsen
Vrijheid door zelfonderzoek
We zijn niet door toeval ontstaan
Massaal ontwaken
Als wij niet bang zijn, ‘verhongeren’ de wezens die op deze planeet de touwtjes in handen hebben
Tevredenheid als basishouding
Geen angst toelaten en over niemand oordelen

4 We zijn volmaakt
Dankbaarheid
Telepathie en andere hulpmiddelen
Welkome herhalingen

Over de auteur

Bron: Uiteindelijk komt alles goed van Christina von Dreien

BESTEL UITEINDELIJK KOMT ALLES GOED