Download complete Engelstalige boeken als pdf – geroepen door het wereldhart en spirituele teksten bibliotheek

  1. Mysteries and Symbols of the Soul, PDF
  2. Spiritual Christmas, PDF
  3. Called by the World Heart, PDF
  4. Spiritual Easter and Pentecost, PDF
  5. Mysteries and Challenges of Birth, Life and Death, PDF

De bovenstaande Engelstalige boeken, die vertalingen zijn van Nederlandse uitgaven, kun je downloaden als pdf. Op verzoek van de Engelssprekende regio van het Lectorium Rosicrucianum – the Golden Rosycross – stelt Rozekruis Pers deze uitgaven gratis beschikbaar in digitale vorm. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de corresponderende Nederlandse boeken, waarvan de online-programma’s gratis beschikbaar zijn voor iedereen.

MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIELBESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN DE ZIEL

ONLINE PROGRAMMA SYMBOLEN VAN DE ZIEL

SPIRITUELE KERSTBESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Het goddelijke kan in de mens geboren worden en groeien. De kerstperiode is ideaal om je te verdiepen in die processen, want de poorten van de kosmos staan wijd open gedurende de heilige dagen en nachten. Beleef die bijzondere tijd van het jaar. Laat je raken door diepzinnige verhalen uit het Aquarius Evangelie.

ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE KERST

GEROEPEN DOOR HET WERELDHARTBESTEL BOEK

Een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve eeuw. In dit complexe esoterische veld beginnen de gebroeders Leene een groot werk dat geïnspireerd is op het innerlijke christendom en de wijsheid van de rozenkruisers. De auteur schetst het ontstaan, de opbouw en de uitbreiding van het Gouden Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling van de afgelopen periode binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden.

SPIRITUELE PASENBESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Ieder mens is geroepen om eens de dood te overwinnen, om een onvergankelijke geestelijk lichaam op te bouwen dat ook bekend staat als het opstandingslichaam, verheerlijkt lichaam of gouden bruiloftskleed. Ervaar en begrijp de diepe wijsheid in oeroude verhalen over opstanding, hemelvaart en Pinksteren.

ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE PASEN

ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE PINKSTEREN

MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?  De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

ONLINE PROGRAMMA MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

ONLINE PROGRAMMA UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

 

1 thought on “Download complete Engelstalige boeken als pdf – geroepen door het wereldhart en spirituele teksten bibliotheek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *