Chaos – Vrijheid – Liefde , online symposion-documentaire van Stichting Rozenkruis op zaterdag 31 oktober 2020

In plaats van het jaarlijkse najaarssymposion op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven gaf  Stichting Rozenkruis op zaterdagochtend 31 oktober 2020 een online impressie (36 minuten) van hoe die dag had kunnen zijn. De titel van de symposion-documentaire luidt: ‘Chaos – Vrijheid – Liefde’. 

Je ziet en hoort in de video bestuurskundige en schrijver Willemijn Dicke, kunstenaar Job Koelewijn, milieuwetenschapper Piet Lens, componist en dirigent Merlijn Twaalfhoven, karatedocent Frans Baggen en de Koninklijke Biltse Harmonie onder leiding van Peter Kleine Schaars. De video is een feestelijke onderdompeling in verhalen en muziek van bevlogen mensen.

Geniet mee van de heerlijke momenten die in de zomer van 2020 zijn opgenomen tijdens  een werkweek voor jonge rozenkruisers  op het zon- én regen- overgoten conferentiecentrum Renova in Bilthoven.

OPENING

Je denkt: vrij ben je als je alles kan doen wat je wilt.
En iedereen weert dat dat een illusie is. 
Maar wat nou als dat toch al het geval is?
Wat als je nu al vrij bent?
Denk eens aan je bewustzijn.
Dat wat je ik doet zeggen.
Je bent altijd bewust, of je nu slaapt, wakker bent of verlicht.
Helemaal precies weet je het niet.
Maar je weet wel dat er ergens iets is achter of in die carrousel van gedachten, gevoelens en emoties.
Iets constants, iets dat waarneemt, iets dat je ik doet zeggen.
Mogelijk altijd achter alles verborgen, maar het is er.
Ben jij een vonk in die chaos?
Een bewuste vrije geest die het creatieve vuur verder over de wereld stuwt en aanjaagt?
Ben jij die vrije ik die steeds weer nieuwe, blijere, edeler gevoelens ondergaat?

Ons symposion ‘Chaos, Vrijheid en Liefde’ zou de chaos van het zijn onderzoeken.
Is dat grenzeloze oneindigheid?
Is dat gelijk aan iets dat geen grenzen kent?
In een grenzeloos gebied is er altijd vrijheid, want anders zijn er wel grenzen.
Maar het is ook: niets.
Hoe kom je uit die carrousel?
Hoe verander je het strovuur dat je opbrandt in een constante vlam, in een vuur van creatie waarin je vrij en vormend speelt?

Loop met ons mee.
We praten met Willemijn Dicke, een maatschappelijk geëngageerde vrouw, atheïst uit roeping, zoeker uit noodzaak, die haar mystieke antwoord vond.
We gaan ook op bezoek bij Job Koelewijn, kunstenaar die praktisch letterlijk uit de dood opstond en de werkelijkheid tot zijn essentie proeft, doorproeft en tot nieuwe werkelijkheid herschept.
We horen Peter Kleine Schaars, die met zijn koninklijke Biltse Harmonie Renova onderdompelt in een geluidsgordijn waarvan de koperen gloed het hart doet smelten.
En dan hebben we Merlijn Twaalfhoven op bezoek, een magische toonkunstenaar die ons meeneemt in zijn epos waarin harmonische klanken van muziek de bitterheid van verscheurde naties kan helen.
Je mond valt open bij Frans Baggen die laat zien hoe de kracht van het lichaam de krachten van het universum bundelt en tot expressie brengt.
En we praten met Piet Lens, wetenschapper en rozenkruiser die een geheim op het spoor is dat hij epigenese noemt.

LEES MEER OVER HET BOEK DE SJAMAAN EN IK

Willemijn Dicke was lange tijd overtuigd atheïst en zocht de zin van haar leven in de wetenschap. Zonder aankondiging eigenlijk, implodeerde haar ‘geloof’. Zij kwam in een existentiële crisis terecht en ging op zoek. Daarover schreef zij het boek: De sjamaan en ikeen nuchter, geestig verslag van een zoektocht naar zingeving. Achteraf zegt ze over haar zoektocht: ‘Die was niet mooi. Het was chaos.’ Maar in die chaos ontdekte zij: ‘Alles is een uiting van of roep om liefde’. Aan de hand van het Aramese ‘Onze Vader’ zou Willemijn over haar zoektocht en inzichten vertellen.

Job Koelewijn maakt installaties, foto’s, video’s en beeldhouwwerken. Hij heeft tot in zijn diepste wezen ‘chaos’ ervaren en zegt daarover in een interview met journalist Fokke Obbema (gepubliceerd in het boek De zin van het leven): ‘Achteraf is dat het beste wat me ooit is overkomen. (..) Toen ik terugkwam in de werkelijkheid, voelde ik een enorme energie. En mijn angst was geknapt..’ Hij laat zich in zijn werk inspireren door het taoïsme: ‘De essentie van de werkelijkheid draait voor mij om polariteit. Zonder begrip daarvan kan eigenlijk niets worden begrepen.’

Piet Lens is hoogleraar Milieubiotechnologie aan de Instituut voor Wateronderzoek in Delft en verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Naast innovatief onderzoeker is hij voortrekker in het bewustmaken over Waterbeheer. De rozenkruisers zeggen:  ‘Er is geen ledige ruimte’. Sinds Albert Einstein is dat eveneens wetenschappelijk aangetoond.

LEES HET INTERVIEW MET MERLIJN TWAALFHOVEN IN LOGON 2020-3

Merlijn Twaalfhoven werkt als cultureel ondernemer en componist. Hij houdt zich niet alleen bezig met allerlei aspecten van muziek maar heeft een sterke drang om iets voor de mensheid te betekenen. Enkele jaren geleden gebruikte hij muzikale opdrachten op basis van zijn composities om mensen, vaak buiten het theater, een wezenlijke ervaring te bieden en hen met elkaar te verbinden. Sinds enkele jaren gaat het Merlijn Twaalfhoven niet meer om de kunst als eindproduct, maar om het proces van kunst maken.

LEES MEER OVER TAO, ZEN EN KRIJGSKUNST

Frans Baggen heeft een eigen karateschool met de naam ‘Shukenmashi’ waarin veel aandacht is voor de achtergronden van karatedo. De naam ‘het slijpen, of polijsten van de edelsteen’, oftewel: het gaat om een persoonlijk ontwikkelingsproces, een jarenlang slijpproces van de eigen – innerlijke – waardevolle steen’. Wie aan karate begint, begint aan een potentieel levenslange ontwikkelingsweg, een fysieke- maar ook een innerlijke- en volgens sommigen zelfs een ‘spirituele’ zoektocht. Frans Baggen heeft zich uitgebreid verdiept in onder andere Tao en de Daodejing.

Peter Kleine Schaars neemt ons mee naar de wereld van de muziek en zal ons laten horen hoe ‘chaos’ in de muziek klinkt en welke buitengewone relatie chaos en harmonie met elkaar kunnen hebben. Hij vertelt in woord, maar vooral in klank en met behulp van musici van de Koninklijke Biltse Harmonie.

Logions uit het Thomas Evangelie

Jezus zei: Wie alles weet maar niet zichzelf kent, die mist het Al.’ (Logion 67)

‘Jezus zei: De mensen kennen de beelden wel, maar het licht blijft verborgen in het beeld.’ (Logion 83)

Citaat van Jan van Rijckenborgh uit Dei Gloria Intacta, Het christelijke inwijdingsmysterie 

‘Wil was oorspronkelijk de kracht van epigenese, de vrij besluitende zelfscheppingswerkzaamheid van de menselijke geest. Het is een hoogst gevaarlijke kracht, een koningskracht (Aries) en een geheime kracht die des doods kan zijn (Scorpio), doch ook kan voeren tot geweldige verten. De wil is het begin en het einde van alles, de eeuwigheidskracht die heerst over leven en dood.’

AFSLUITING

Chaos, grenzeloos oneindig potentieel, wereldwijd verbreid.
zij kent geen einde, net zoals jij oneindige potentie bent.

Vrijheid, je grondrecht als mens.
Vrij te zijn, zoals je in diepste wezen bent.
Vrij te laten, zoals je voor ieder wezen bent.

Liefde, de grote omhulling.
Je zoekt haar, maar zij draagt je al.
Je bent in haar, om jezelf in haar te vinden.
En wat je vindt: dat je zelf liefde bent, vreugde, muziek, licht.

LEES MEER OVER DE AANBEVOLEN PUBLICATIES BIJ DE SYMPOSION-DOCUMENTAIRE