Aanbevolen publicaties bij de online symposion-documentaire Chaos – Vrijheid – Liefde

De bovenstaande uitgaven worden aanbevolen bij de online symposion-documentaire Chaos – Vrijheid – Liefde, die wordt uitgezonden vanaf 31 oktober 2020, 10.30 uur. Ze bevatten teksten van of over mensen die in de documentaire aan het woord komen.

1. LOGON 2020-3
Deze uitgave van LOGON gaat over levenskunst in de meest brede zin van het woord. Ieder leven zoekt naar ontwikkeling, naar verandering, naar metamorfose – want niets is klaar, gereed, volmaakt. In ieder leven is er een drang naar verder. Elke ademteug is daar het bewijs van. Waarom zou je anders een volgende nemen? De signatuur van de wereld waarin dat kindje terechtkomt is echter anders. Die is gebroken. Vandaar die drang om het ontbrekende aan te vullen, het gebrokene te helen, iets neer te zetten dat betekenis heeft. In dit nummer staat onder andere een interview met Merlijn Twaalfhoven.
DOWNLOAD LOGON (PDF, GRATIS)
BESTEL LOGON 2020-3 VAN € 7,95 VOOR € 5,00
NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON

2. De wijsheid van het grondeloze Tao, leven wat niet gezegd kan worden
Het Taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk,vreemd en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders begripsvermogen. En toch… velen worden juist getroffen door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder godsbeeld in duigen doet vallen. Op Tao staat geen maat, het is mateloos. Op Tao staat geen grens, het is grenzeloos. Op Tao past geen woord, het is woordeloos. Het is niet in geld of goed uit te drukken: Tao is waardeloos – en daarom geeft het alles zijn eigen waarde. In dit symposionboekje is onder andere de tekst van een voordracht van Frans Baggen opgenomen over Tao, zen en krijgskunst.
BESTEL DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO, E-book € 5,00
BESTEL DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO, SOFTBACK € 12,50

3. De sjamaan en ik, een nuchter, geestig verslag van een zoektocht naar zingeving
Het grootste deel van haar leven is Willemijn Dicke militant atheïst. Als wetenschapper is ze, net als haar collega’s en vrienden, een scepticus pur sang. Ze heeft een succesvolle carrière, een gezin en een grote vriendenkring. Maar dan besluit ze dat ze genoeg heeft van het leven op de automatische piloot. Tot verbazing en verontwaardiging van de mensen om haar heen begint ze een spirituele zoektocht. Nu ze zich openstelt voor mystieke gewaarwordingen, volgen ervaringen elkaar op die even intens als intiem zijn. Tijdens haar zoektocht komt een hele rits aan goeroes voorbij, van zenboeddhisten, sjamanen, handopleggers en swami’s tot een Dominicaanse priester.
BESTEL DE SJAMAAN EN IK, E-BOOK € 11,99
BESTEL DE SJAMAAN EN IK, SOFTBACK € 21,99

4. De zin van het leven, gesprekken over de essentie van ons bestaan
De zin van het leven’ is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in een serie prikkelende interviews met veertig uiteenlopende gesprekspartners, onder wie Job Koelewijn en Willemijn Dicke.
BESTEL DE ZIN VAN HET LEVEN, E-BOOK €  12,99
BESTEL DE ZIN VAN HET LEVEN, SOFTBACK € 22,99