Zes actieboeken in mei en juni 2024 die passen bij het thema bewustzijn: geest, bloed, Tauler en Törpel

AANMELDEN VOOR HET SYMPOSION ‘ALLES IS BEWUSTZIJN’

In de maanden mei en juni van het jaar 2024 kunnen de bovenstaande zes boeken met een leuke korting worden aangeschaft. Ze passen bij het thema Alles is bewustzijn, waarover op zondag 19 mei 2024 een symposion wordt gehouden op het landgoed Renova in Bilthoven. 

1 De grootsheid van de geest – tijdelijk van € 12,50 voor € 6,50
De grootsheid van de menselijke geest is al sinds de zeventiende eeuw onderwerp van allerlei boeken, gesprekken en ideeën. Ook nu nog wordt door de moderne vrijdenkers nagedacht over dit onderwerp en daarover vertelden de sprekers op dit symposion. Er was aandacht voor onder andere Comenius, Spinoza en de beeldtaal van de Rozenkruisers die in hun boeken in tekeningen lieten zien wat ze opschreven in woorden.

LEES MEER OVER DE GROOTSHEID VAN DE GEEST

BESTEL DE GROOTSHEID VAN DE GEEST (SOFTBACK)

BESTEL DE GROOTSHEID VAN DE GEEST (EBOOK)

2 De verandering in het bloed – Gustav Meyrink – tijdelijk van € 15,00 voor € 5,00 
Met ‘De verandering in het bloed’ laat Gustav Meyrink zien, hoe het leven hem zelf tot in zijn ziel heeft geraakt – en hem uiteindelijk wezenlijk heeft veranderd. In dit autobiografisch verslag beschrijft hij boeiend en met humor zijn gang door de Theosofische Vereniging en zijn experimenten met yoga en spiritisme. Om uiteindelijk te vinden: het gaat er niet om zelf een god te worden, maar om het goddelijke, dat er altijd al is, in ons te bevrijden. Gustav Meyrink schrijft in deze uitgave ook over zijn leermeester die hij de rozenkruiser  J. noemt. Enkele jaren geleden is ontdekt wie dat was: Alois Mailänder.

LEES MEER OVER DE VERANDERING IN HET BLOED

BESTEL DE VERANDERING IN HET BLOED SOFTBACK

BESTEL DE VERANDERING IN HET BLOED EBOOK

3 Taulers weg naar binnen – Johannes Tauler en Peter Huijs – tijdelijk van € 7,00 voor € 4,50
De veertiende-eeuwse Duitse prediker Johannes Tauler had contact met meester Eckehart, Heinrich Seuse, Jan van Ruusbroec en de geheimzinnige Gottesfreund von Oberland. Theorie is echter niet zijn uitgangspunt. Hij richt zich op het leven van de mens, die allerlei valkuilen moet overwinnen om het innerlijke leven te kunnen benaderen. Dat noemt hij ‘de weg naar binnen’. Praktische werken brengen de mens dichter bij God, maar pas door de deemoed zal de innerlijke vernieuwing bereikt kunnen worden.

LEES MEER OVER TAULERS WEG NAAR BINNEN

BESTEL TAULERS WEG NAAR BINNEN

4 Alleen met het hart denk je goed – Claudia Törpel – tijdelijk van € 24,50 voor € 12,50
Claudia Törpel beschrijft het lichaam en de orgaanfuncties zoals de oude Egyptenaren dit zagen. In hun cultuur was het hart naast een fysiek orgaan ook middelpunt van de ziel en drager van de geestelijke kern van de mens.  Het hart van de farao was verbonden met het hart van alle mensen en de goden en werkte, volgens het Hermetische Zo boven, zo beneden. Ook de huidige mens moet zich richten op ‘het denken met het hart’, zodat het mechanistische wereldbeeld achter gelaten kan worden.

LEES MEER OVER ALLEEN MET HET HART DENK JE GOED

BESTEL ALLEEN MET HET HART DENK JE GOED

5 Visioenen, mysteriën en ritualen – George Mead – tijdelijk van € 24,50 voor € 12,50
Het is de verdienste van George Mead (1863-1933), als eerste moderne gnosticus, dat hij in deel II van Echo’s uit de Gnosis, de exotische en voor ons op het eerste gezicht verbijsterende mysterieleringen van die dagen weet te plaatsen in de context van het Westers denken. Mead maakt duidelijk dat wat veraf en vreemd lijkt en geschilderd werd in de bonte kleuren van die tijd, niettemin deel uitmaakt van het universele weten van de mens, de gnosis van het hart, die de verborgen werelden van de geest doorpeilt.

LEES MEER OVER VISOENEN, MYSTERIËN EN RITUALEN

BESTEL VISIOENEN, MYSTERIËN EN RITUALEN

6 Roos en kabbala – Benita Kleiberg, Crystalserie 10
Het kabbalisme is ontstaan door het bestuderen van de heilige joodse geschriften én de invloed van de wijsheidsleer van de School van Pythagoras. De joodse esoterische symboliek van de roos vinden wij ook in het westen terug. Elk woord en naam kreeg een getal. Dit getal was voor de kabbalist de sleutel om te komen van een uiterlijk naar een innerlijk geestelijk leven. Ook in het kabbalisme is er sprake van een roos des harten, net zoals bij de rozenkruisers. Dit boek, de tiende en laatste uitgave van de crystalserie, gaat over de overeenkomsten tussen die twee wijsheidsstromingen.

LEES MEER OVER ROOS EN KABBALA

BESTEL ROOS EN KABBALA

AANMELDEN VOOR HET SYMPOSION ‘ALLES IS BEWUSTZIJN’