Woord vooraf en welkomstwoord van het symposion ‘De klank van de idee – het beeld van de inspiratie’

BESTEL DE KLANK VAN DE IDEE – HET BEELD VAN DE INSPIRATIE

WOORD VOORAF

Het drieëndertigste symposion van Stichting Rozenkruis en het Lectorium Rosicrucianum staat, met vier sprekers die hun voordrachten centreren rond de Fama Fraternitatis uit 1614, helemaal in het teken van 400 jaar Manifesten van het Rozenkruis. Een musicus en Bach-kenner spreekt over hoe de Inventiones van Johann Sebastian Bach de graftempel van Christiaan Rozenkruis weergeven, een kunstenaar laat zien hoe vorm en beeld uitdrukken wat spiritueel levend is en twee sprekers van Stichting Rozenkruis onderzoeken hoe inspiratie uit één bron, toen en nu de samenleving van nut kan zijn.

Rozenkruisers toen en nu: één bron, één inspiratie

Frans Baggen (Stichting Rozenkruis) illustreert de vier pijlers van wijsheid en de vier pijlers van de klassieke broederschap, waarop ook de moderne rozenkruisers zich baseren. Deze pijlers schragen een gebouw dat onzichtbaar is en geen gestalte heeft en desondanks lichtend is van geest en liefde. Het zijn de zuilen van de aloude kunst van bouw, de zuivere alchemie, die scheidt en weer verbindt en in haar uitkomst genezing brengt

Johann Sebastian Bach en zijn ‘Samenvatting van het Heelal’

Kees van Houten is op het symposion ingegaan op sterke dwarsverbanden tussen de muziek van J.S. Bach uit diens Inventiones en Sinfoniae en de rozenkruiser-spreuk: ‘Deze samenvatting van het heelal heb ik mij tijdens mijn leven tot graf gemaakt’. Hij laat zien hoe Johann Sebastian Bach zelfs zijn eigen naam transformeert in de naam Christian Rosencreutz, door de Inventiones met de Sinfoniae in verband te brengen.

Bach zag de kosmos als ordening, gebaseerd op getalsverhoudingen, die de structuur met mathematische precisie bepalen. Van Houten laat zien dat rozenkruisers, en ook J.S. Bach, hun inspiratie en creativiteit putten uit congruente, sterk op elkaar gelijkende universa. In zijn voordracht maakt hij bovenal aannemelijk dat de geest van de rozenkruisers en de sfeer die Bachs muziek ademt, uit dezelfde bron van kunst, schoonheid en weten komen. Deze bron is verwant met de alles omvattende geestelijke eenheid die alle stoffelijke verschijnselen doordringt en draagt. Het universum van Bachs muziek – en dat is een heelal – is nauw verwant aan het universum van de rozenkruisers.

Waarneming, Kunst, Essentie

Alfred Bast is een Duitse kunstenaar die in sterk contrast staat met de ‘ismes’ van onze tijd. Meer nog is hij een ‘ziener’ die in staat is een geestelijke dimensie in beeld weer te geven. Als een pionier van begrijpelijke kunst pendelt hij tussen de ideeënwereld van het vrije geestelijke denken en de begrijpelijke vormen van een eenvoudig hart. In zijn voordracht neemt hij zijn gehoor mee in het intuïtief ervaren van de machtige bron achter de rozenkruisidee. Inspiratie en intuïtie maakt hij aanschouwelijk in een actuele uitwisseling met de zaal. In de rozenkruisfilm Reise ins Unerwartete, die in 2014 in première is gegaan, heeft hij de impressies van de reis van Christiaan Rozenkruis rond de Middellandse Zee illustratief vormgegeven.

De vijf talen van de Fama

De Fama Fraternitatis, het eerste manifest van de rozenkruisers, is dit jaar 400 jaar oud en het is een mensheidsdocument. Wendelijn van den Brul legt uit hoe de Fama Fraternitatis, de Mare van de loffelijke Broederschap van het Rozenkruis hoort bij de ‘familiepapieren’ van al die mensen die, wakker geschud door de ernst van de eigen levenssituatie, doordringen tot het zoeken naar wat er nu werkelijk ‘waar’ en ‘goed’ is in hun bestaan. Het is een gelaagd document, dat op tal van manieren gelezen kan worden. Elk hart vindt er Licht en rijke informatie over een weg naar binnen, maar het is een taal vol mysterie. Het slotakkoord van de symposiondag werpt licht op de geheimzinnige vijf talen van de Fama, die deze symbolische gelaagdheid laten zien.

WELKOMSTWOORD DOOR HANNIE TE GROTENHUIS

Heel hartelijk welkom op dit symposium met de intrigerende maar misschien ook nog wel wat abstracte titel ‘De klank van de idee – het beeld van de inspiratie’. Gedurende de dag zal deze titel hopelijk betekenisvolle invulling voor u krijgen, een invulling die past bij uw eigen vragen en verwondering.

Dit symposion is een initiatief van Stichting Rozenkruis. Stichting Rozenkruis organiseert bijeenkomsten als deze voor en met mensen die zoeken naar de bron van Liefde, Leven en Licht. Door deze zoektocht samen met anderen te ondernemen, hoopt de Stichting bij te dragen aan geestelijk bewustzijn en spirituele verdieping in onze tijd. De Stichting doet dit werk vanuit een gnostisch en hermetisch perspectief.

Dat is ook het perspectief dat wij in het werk van de broeders van het Rozenkruis van vierhonderd jaar geleden kunnen herkennen. Deze broeders – vooraanstaande geleerden en denkers van hun tijd – en hun sympathisanten waren zeer moedige mensen, die letterlijk hun leven waagden met het naar buiten brengen van revolutionaire gedachten over God, kosmos, mens. Dat deden zij onder andere in het boek: de Fama Fraternitatis. En ook bijvoorbeeld in de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 – de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis anno 1459.

Het zijn geen gemakkelijke boeken. De Fama Fraternitatis beschrijft een werkelijkheid die ons gewone verstand al snel te boven gaat. Daarbij is de taal van de rozenkruisers van 400 jaar geleden sterk symbolisch en versluierd. Het is taal vol codes, die alleen door een goede verstaander gekraakt kunnen worden.

Wat is dan een goede verstaander? Ik zou willen zeggen: een goede verstaander is hij of zij die de geest achter de woorden herkent omdat in zijn of haar eigen innerlijke wezen iets van diezelfde geest stem heeft gekregen. Om iets te kunnen begrijpen van wat de klassieke rozenkruisers aan ons willen overdragen, is als het ware een nieuw gericht aanvoelen en denken nodig.

Daarom nodigen wij u uit uzelf vandaag over te geven aan de machtige beelden en perspectieven die vierhonderd jaar geleden als een roep de wereld over gingen.
Die roep klinkt vandaag nog even helder en indringend als weleer. Het is een roep, een klank die in geopende harten van mensen kan worden opgevangen en ervaren. En wanneer het hart dan met vreugdevolle herkenning reageert, zullen onze verbeelding en ons denken niet achterblijven en zullen onze gedachten erdoor worden geïnspireerd.

INHOUDSOPGAVE VAN ‘DE KLANK VAN DE IDEE – HET BEELD VAN DE INSPIRATIE’

Woord vooraf en Welkomstwoord – Hannie te Grotenhuis
De vier pijlers van de Fama Fraternitatis – Frans Baggen, Peter Huijs
Johann Sebastian Bach en zijn ‘Samenvatting van het Heelal’ – Kees van Houten
Waarneming, kunst, essentie – Alfred Bast
De vijf talen – Wendelijn van den Brul
Wahrnehmung, Kunst, Essenz – Alfred Bast

Bron: De klank van de idee, het beeld van de inspiratie, Symposionreeks 33

BESTEL DE KLANK VAN DE IDEE – HET BEELD VAN DE INSPIRATIE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS