Voorbij mindfullness – Engelstalige video en drie bijbehorende online bijeenkomsten van het Rozenkruis in mei 2021

LEES MEER OVER DE DRIE ENGELSTALIGE ZOOM-MEETINGS

GA NAAR DE MEETINGS OP ZONDAG 9, 16 EN 23 MEI 2021, 20.00 UUR (NEDERLANDSE TIJD)

Mindfulness heeft betrekking op verschillende methoden en beoefeningen, en was er door de eeuwen en tradities heen met het doel een hogere toestand van gewaarwording en bewustzijn te manifesteren. Zowel ten aanzien van de innerlijke realiteit als van de verschijnselen in de uiterlijke wereld. Het is het proces van de aandacht naar binnen richten, in een volledige staat van zelfobservatie en zelfontdekking. 

Die innerlijke gewaarwording groeit en stelt ons in staat zelfkennis te vergroten, onze gedachtenpatronen, onze emoties en de oorzaken van de gevolgen van onze handelingen te begrijpen. Het draagt bij aan het creëren van een innerlijke ruimte te creëren tussen wat werkelijk is en wat illusoir is, aan het vergroten van ons onderscheidingsvermogen en aan het richten van onze aandacht op het huidige moment: het nu. Mindfulness werd populair in de moderne tijden door de tradities van zen-boeddhisme,  moderne wetenschap, medische onderzoeken en psychologie. 

Mindfulness heeft tot doel om ons in staat te stellen om ons gewaarzijn uit te breiden, om ons te verbinden met ons innerlijke wezen. Het is een manier om bij onze innerlijke bronnen te komen teneinde heldere denkgeest, innerlijke rust en bevrijding van de gebruikelijke reactiepatronen te verkrijgen. De relaties die we hebben met anderen en met de wereld zouden geleidelijk veranderen door beter te zien en te begrijpen wat ten grondslag ligt aan onze innerlijke realiteit. 

Kan mindfullness dit alles bewerkstelligen? Ja en nee. De moderne wetenschap benadrukt vele gezondheidsvoordelen zoals betere emotionele regulatie, concentratie, neuroplasticiteit en vermindering van stress-gerelateerde ziekteverschijnselen. Vanwege al deze redenen is mindfullness één van de vlaggenschepen geworden van welzijn. Op spiritueel gebied kan mindfulness een krachtig instrument zijn voor werkelijke kennis en diepgaande transformatie. Het opent het meditatieve bewustzijn voor een enorm veld van perceptie.

Echter, onze huidige beoefening van mindfulness is gewordteld in de uitbreiding van het bewustzijn van onze ik-persoonlijkheid, dat tijdelijk en illusoir is. Er is daarom een behoefte om voorbij de gerenzen van het ego-bewustzijn te gaan, en onszelf te openen voor een nieuwe bron van gewaarwording die voortkomt uit een geheel ander principe. Dit noemen we de roos van het hart of de goddelijke vonk en deze kunnen we vinden in het middelpunt van ons wezen.

We hebben vastgesteld dat mindfulness en alle technieken die worden gebruikt om mindfullness te bereiken gebruikt kunnen worden, en doorgaans ook gebruikt worden, in dienst van ons eigenbelang, onze ik-persoonlijkheid, ons ego, om onszelf beter te leren kennen en iets te bereiken in het dagelijkse leven: stress reduceren, gezonder worden, meer zelfvertrouwen te krijgen, beter afgestemd te zijn om onze werkomgevingen etcetera. Dat houdt in: verbetering van onze individuele zelven. En ook dat een gehechtheid aan deze technieken kan ontstaan of aan een idee van spiritueel bereiken, een idee dat ons ego creëert als een nep-ideaal voor ons in een poging om al onze inspanningen onder controle te hebben.

We zien dus een afwijking van het oorspronkelijke doel van mindfullness. Ons ego kan nog steeds de leiding hebben en doen alsof het ons leidt tot een krachtige zogenaamde spirituele groei. Werkelijke mindfullness is wat we kunnen noemen: aanwezig zijn in het eeuwige nu, verbinden met ons eeuwige wezen met de waarnemer en onze bindingen zien zoals zij zijn. Deze wijze van waarnemen stelt ons in staat deze bindingen los te laten en zo de weg te banen zodat een nieuw bewustzijn zich kan manifesteren, een bewustzijn dat niet langer zelf-gericht is, maar voortkomt uit een nieuwe verbinding met de geest.

Satori is een Japanse zen-term voor ontwaken en begrijpen. Het verwijst naar de ervaring van het zien van de werkelijke natuur in zichzelf. Om te onthechten van het ego naar de ziel moeten we ons verbinden met het goddelijke element in de mens. We kunnen het de goddelijke geest noemen en we zullen luisteren naar die innerlijke stem, the mindfull heart, waar gedachten anders zijn dan de gewone gedachten.

Teneinde deze taak te vervullen moeten we een ruimte creëren: stilte. Het loslaten van veroordeling, sluwheid en slechtheid is gebaseerd op het principe van geen weerstand bieden en accepteren. Zodra je je bezighoudt met het goede en het slechte van je medemensen, sluit je je hart voor het licht en creëer je in je bewustzijn een opening waardoor slechtheid bij je kan binnenkomen. Het testen van, wedijveren met en het bekritiseren van anderen verzwakt en verslaat je.

Beste vrienden, dit proces van onthechting van het ego maakt ruimte voor en nieuwe impuls: een nieuwe radiatie die het menselijke systeem kan binnengaan. Deze Christuskracht komt in de harten en hoofden van mensen als een innerlijke kracht die hen zullen genezen en verbinden in de nieuwe realiteit van de geestziel.

Beste vrinden, het hart is het centrale punt van het spirituele bewustzijn. Deze innerlijke kracht is liefde die leven brengt tot de menselijke zielen. De vrucht van de geest is liefde, het accepteren van jezelf en anderen. Menselijke zielen kunnen de universele mysterien van het koninkrijk van God aanraken zonder in contact te komen met de geest, zonder liefde. Dit proces stelt ons in staat om de werkelijke natuur van onszelf te zien. Deze verbinding met het innerlijke wezen stelt ons in staat werkelijke vrede te ervaren, voorbij dagelijkse lawaai, zorgen en onrust. En ook om het hogere bewustzijn te laten ontwaken voor de werkelijke manas, de ooespronkelijke goddelijke mens. Leven in liefde is de enige manier om ons te bevrijden van alle conflicten en begrenzingen. Luister naar de geest, naar de stem van de stilte. Verwijder de sluier.

We nodigen je van harte uit voor een serie openbare voordrachten die beginnen op zondag 9 mei 2021 . Gedurende deze innerlijke verkenningen gaan we in gesprek over de onderwerpen die genoemd zijn in deze video. De link naar de details vind je hieronder. We zien ernaar uit je dan te zien.

LEES MEER OVER DE DRIE ENGELSTALIGE ZOOM-MEETINGS

GA NAAR DE MEETINGS OP ZONDAG 9, 16 EN 23 MEI 2021, 20.00 UUR (NEDERLANDSE TIJD)