Ankie Hettema en Doride Zelle in gesprek over het boekje ‘Reveil!’ – Hoe kan een mens een zielelichaam bouwen?

 

BESTEL REVEIL

Via de bovenstaande audio-speler is een gesprek van 8 minuten te beluisteren tussen Doride Zelle en Ankie Hettema. Zij spreken over het boekje Reveil! van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Die uitgave is recent blijvend in prijs verlaagd.

Doride: Vanmorgen heb ik een gesprek met Ankie Hettema over het boekje Reveil! Mijn naam is Doride Zelle en in ben werkzaam voor de Rozekruis Pers. Het boekje Reveil is geschreven in het begin van de jaren zestig voor jonge mensen. In het boekje wordt geschetst hoe je als jong mens in staat bent om op een andere manier in het leven te staan. Het leven is dan gericht op het leven van de ziel. Eén van de belangrijke elementen in dit boekje is de vraag: hoe kan een mens een zielelichaam  bouwen? Ankie, zullen we daarover eens met elkaar in gesprek gaan? Hoe kan een mens een zielelichaam bouwen?

Ankie: Dat is wel gelijk een hele pittige overdenking vind ik! Kijk, ieder mens is bezield, wat het ook is. Je kan je laten bezielen doordat je een prachtig huis wil bouwen. Je kan je laten bezielen door je werk. Er is natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk ook een bezieling mogelijk die nadere waarden uit gaat, naar geestelijke waarden zou je kunnen zeggen, die blijvend zijn. Waneer een mens daarnaar in zijn hart gaat verlangen, dan verbindt hij zich eigenlijk met het middelpunt van zijn eigen levensstelsel, van zijn microkosmos. Dat middelpunt is tegelijkertijd een bron die aangeloten is op een veel grotere bron, eigenlijk de bron van alle leven. Wanneer iemand zich daarop gaat richten en ook daaruit gaat leven, dan bouwt hij in zijn etherlichaam , zou je kunnen zeggen, een eeuwigheidslichaam op. Dat zou je dan een nieuwe zielewezen kunnen noemen dat eeuwigheidswaarde heeft. Heb ik het zo voldoende verteld? Of waar denk jij nog aan?

Doride: Ik zat eraan te denken dat hij (J. van Rijckenborgh) het altijd heel sterk heeft over dat je vanuit je hart een enorm verlangen naar geestelijk leven moet zijn. Dus dat je je eigenlijk niet meer zozeer op de materie richt, met alles wat je daar nog wil bewerkstelligen, maar dat het verlangen zich richt op geestelijk leven. Dat dat verlangen vanuit je hart de eerste voorwaarde is. Dan ben je natuurlijk al minder met deze aarde verbonden, dan richt het leven zich al naar een andere werkelijkheid. 
Dan zegt hij dat er een kracht onstaat die ook via het bloed vanuit het hart ook het hoofd gaat bereiken. Dan ontstaat er ook een ander denken. Dus dat ondersteunt elkaar. Op een gegeven moment heeft hij het erover dat die kracht dan via het ruggenmergsysteem helemaal tot naar de plexus sacralis, dat onderste puntje van het ruggenmerg, door kan dringen. Dat noemt hij dan de derde tempel. Het hart is dus de eerste tempel, het hoofd de tweede tempel en de plexus sacralis de derde tempel. 
Maar dan moet die kracht nog omhoog gestuwd worden, terug naar het hoofd. Dan is eigenlijk pas die derde tempel ontsloten. Ik vind het zo machtig dat je dan voelt dat geestelijk leven niet alleen in ons denken en iets mooi verheven is, maar dat dat geestelijke leven dus werkelijk in je lichaam plaatsvindt.

Ankie: Ik denk dat hij daarom ook aangeeft dat de naam Hermes Trismegistus staat voor: een helder hoofd hebben, een liefedevol hart hebben en vreugdevolle daden doen. Dat is heel concreet.

Doride: Ja, dat is mooi. Hij legt ook een link naar de Bijbel, naar de drie kruisen op Golgotha. Hij legt dan de link tussen de drie kruisen en de tempels die veroverd moeten worden. Zo zie je dat in al die wijsheidsleren op verschillende wijzen dezelfde boodschap wordt uitgesproken.

Ankie: Ik vind het boekje ook zo prachtig alleen al om enkele zinnen die erin staan. Moet je horen: ‘Wij zijn mensen in wording’,  ‘De mensheidsgang is een ontwikkelingsgang’. En dan heeft hij het ook over de stem van het rozenhart. Dan zegt hij: ‘De aarde zou ook een orgaan, een lichaamsdeel, van de zon kunnen zijn’. Daarmee zet hij het gelijk al weer in een heel groot perspectief en hij roept dan inderdaad ook op om als aardse mens op te gaan in dat zonneleven. Dan zegt hij ook ergens: wat zijn dan de kenmerken van dat zonneleven? Dat gaan we hier nu niet verklappen. Dat soort gedachten. Ik denk dat de wereld van nu, de huidige tijd, dat soort gedachten te overdenken. Jongeren worden hierin aangesproken. Zij pikken dat op want zij zijn nog zo fris van geest.

Doride: Leuke dat je dat zegt. Inderdaad, hij sprak de jongeren aan. Dan moeten we denken aan twintigers. Hij zei ook dat je het zoeken naar het geestelijke leven het beste op jonge leeftijd kunt beginnen. Dat is natuurlijk eigenlijk met alles zo: wat je jong leert, dat heb je oud gedaan. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om aan iets nieuws te beginnen. Dus hij doet echt een appel aan jonge mensen om van jongs af aan die hunkering naar de geest te hebben en in je leven te tillen.

Ankie: Was jij erbij? Bij dit reveil?

Doride: Ik was toen nul. Misschien in een buik van een moeder. Dat zou best kunnen.
We hebben het boekje Reveil nu in de aanbieding. We verlagen de prijs van € 8,50 naar € 3,00 en u kunt het bestellen via pentagramboekwinkel.nl

BESTEL REVEIL