Is een spiritueel pad mogelijk in de wereld van vandaag? – video 2

rozenkruis.nl

We heten je welkom bij dit gesprek van het Gouden Rozenkruis. En vandaag willen we onszelf de vraag stellen: ‘Is een spiritueel pad mogelijk in de wereld van vandaag?’ Natuurlijk roept dit de vraag op: Wat bedoelen we met ‘spiritueel’ en wat bedoelen we met een ‘pad’?’ Dat kunnen we bespreken vanuit ons eigen niveau van bewustzijn, vandaag in de moderne wereld, of we kunnen – of moeten zelfs – terug in de geschiedenis en wijzen op een aantal belangrijke referenties. Referenties die voor het Gouden Rozenkruis niet alleen een spirituele schat zijn, maar ook essentieel zijn. 

Natuurlijk kunnen we terugkijken naar Hermes met zijn wat we kunnen noemen Egyptische Oergnosis. Velen van jullie hebben de Tao Teh King van Lao Zi gelezen. En we kunnen ook verwijzen naar Jezus, niet als een historische persoon, maar als een vertegenwoordiger van de innerlijke kracht die in iedere mens gevonden kan worden. 

Laten we terugkeren naar meer moderne tijden, en onszelf de vraag stellen: Zijn er in de pakweg afgelopen honderd jaar ook vertegenwoordigers geweest die wezen op een spiritueel pad? Ja, dat is zeker het geval. Er zijn personen die doordrongen zijn van een spirituele wijsheid, kennis van de ziel waarmee ze zichzelf kunnen verbinden met de geestelijke wereld door een innerlijk proces, en dan in staat zijn om te verwijzen naar een pad dat in de praktijk naar buiten dient te komen. 

In moderne tijden, als we terugblikken naar de negentiende eeuw – die vooraf ging door de donkere tijden waarin persoonlijke vrijheid werd overschaduwd door inquisitie of andere barbaarse instituten van zogenaamde christelijke of andere religies – dan zien we mensen als Helena Petrovna Blavatsky, we zien Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) die de Antroposofische beweging ontwerpt, we zien Max Heindel (fakkeldrager van het Rozenkruis) met zijn Rosicrucian Fellowship en ook de gebroeders Leene in Nederland. Zij getuigden allen van een innerlijk pad. 

Als we beginnen te begrijpen wat we bedoelen met een pad, wordt duidelijk dat het geen uiterlijk pad is, van externe en magische krachten en energieën die we hebben, maar we spreken over naar binnen keren in jezelf. Wanneer we in onszelf inkeren, dan betekent dat primair, en noodzakelijk, zelfkennis. Het betekent ook: onszelf overwinnen. Hoe overwinnen we onze egocentriciteit? Hoe kan dat worden veranderd? Hoe kan dat worden omgezet. Dat kan worden omgezet door wat we noemen een nieuwe ziel. Niet onze natuurlijke ziel, niet zoals we vandaag zijn, maar geboorte geven aan iets heel anders. 

Als het gaat om geboorte geven aan de andere in ons, verwijs ik graag naar drie Latijnse uitspraken die tezamen een samenvatting geven van het spirituele pad zoals dat wordt gepresenteerd door het Gouden Rozenkruis. Ze zijn weliswaar in het Latijn, maar ze zijn hedendaags en zeer relevant voor onze wereld vandaag. 

De eerste is: Ex Deo nascimur. Uit God geboren. Ja, dit betekent dat elk mens de mogelijkheid heeft om uit God te worden geboren. Niet uit een externe God, maar uit het innerlijke wezen in de kern van ieder mens waarin dat krachtige goddelijke wezen is. Want is er niet gezegd dat – als we de Bijbel nemen als een voorbeeld van een spiritueel getuigenis of een spirituele tekst – dat het koninkrijk van God in je is. Dat betekent dat het koninkrijk van God dichterbij is dan onze handen en voeten. Door het innerlijke proces van zelfontdekking komen we in contact met die goddelijke kracht. Dan kunnen we dus zeggen: uit God geboren. 

De volgende stap luidt in Latijn: In Jesu morimur. Dat betekent: In Jezus sterven. Dit, beste vrienden, is geen verwijzing naar het verleden, naar een historische persoon. Het is een verwijzing naar een innerlijke kracht die aanwezig is boven het fysieke hart en het etherische hart, die we kunnen aanduiden als het zaad of de graankorrel van Jezus die geboren moet worden in de stal, in een erbarmelijke toestand, omgeven door onwetendheid en duisternis. En dat is wie we zijn, maar het licht kan in ons schijnen als we getuigen van het feit dat we herboren zijn. 

Als we spreken over herboren zijn, de derde uitspraak in het Latijn luidt: Per Spiritum Sanctum revivicimus. Dat betkenent: in staat te zijn herboren te worden door de geest. De ziel, de nieuwe ziel, verbindt zich dan met de geest, met de verticale monadische kracht die door de pijnappelklier (pinealis) binnenkomt en dan contact maakt met de ziel en de drie heiligdommen waardoor de viervoudige persoonlijkheid begint te veranderen. Het is dus niet het ik-bewustzijn van het bekkenheiligdom, het ik-bewustzijn van het hartheiligdom en het ik-bewustzijn van het hoofdheiligdom. Nee, we spreken over een nieuwe toestand van zijn. Die nieuwe zijnstoestand bevindt zich in het vierkant, dat is de viervoudige persoonlijkheid. 

Wat is de viervoudige persoonlijkheid? Het is de persoonlijkheid met haar vier lichamen. De esoterische wetenschap en later de gebroeders Leene en bijgestaan door Catharose de Petri, (fakkeldrager van het Rozenkruis 22)  leerden heel helder dat het pad dat verband houdt met de kennis van de mens, die bestaat uit het fysieke lichaam, het etherlichaam, het astrale lichaam en het mentale lichaam. In die lichamen gaat een proces plaatsvinden vanwege de preherinnering die leidt tot een innerlijk zoeken, en die voortkomt uit het Jezus-principe in ons. Op basis daarvan gaan we een innerlijk pad dat in zoveel tradities wordt beschreven. Dan zal ons willen, ons verlangen en ons handelen veranderen. Zij vormen dan een driehoek. Een driehoek van een nieuw verlangen, een nieuwe wil en daardoor een nieuw leven. 

Als die persoon voortgaat op het pad, dan verandert de viervoudige persoonlijkheid. Het willen, verlangen en handelen zal niet langer meer gebaseerd zijn op verlangen van het ik, maar op de innerlijke kracht die spreekt door als onze zintuigen, en ons leidt en energie geeft. Dan kunnen we de cirkel binnengaan, de cirkel van de eeuwigheid. 

Er is, beste vrienden, nog één punt dat verbonden moet worden met de drie symbolen van vierkant, driehoek en cirkel. Dat is het punt in het centrum, het middelpunt. Dat punt is de Logos. Dat punt is de gnosis in openbaring die komen kan in ieder mens. Verlang je daarnaar? Voel je dat? Zie je de noodzaak van een radicale, revolutionaire verandering in je wezen?

Dat betekent dat we niet willen zeggen ‘Is een spiritueel pad mogelijk in onze wereld mogelijk of niet?’ We zeggen dat het een absolute noodzakelijkheid is. Het is heel hard nodig dat de bewustzijnsstaat verandert, waardoor het niet langer meer een ik-bewustzijn is.  

Deze woorden kunnen we richten tot politici, activisten, kunstenaars en anderen die misschien een religieus pad gaan: begin vanuit de innerlijke kern en niet vanuit het verlangen om te overwinnen, te overheersen, te vechten voor het eigen land, eigen regio’s en eigen interesses. Het gaat om het belang van de mensheid, van deze wereld. Want we zien dat er enorm veel lijden is. Dat lijden doordringt het milieu. Het milieu is zo verontreinigd want de subtiele gebieden, de subtiele sferen zijn ook verontreinigd. De enige manier om een helder verstand te hebben en een rein hart is het vinden van de kern van ons wezen in onszelf. Daarom zeggen we niet dat een spiritueel pad mogelijk is. We zeggen dat een spiritueel pad een noodzakelijkheid is voor de mensheid van vandaag. 

Het Gouden Rozenkruis vergezelt je in dit proces. We danken je hartelijk voor je aandacht en staan tot je beschikking via de sites van het Gouden Rozenkruis en door het directe contact via webinars en conferenties in de wereld. Ze stellen je in staat de innerlijke roep te herkennen en te volgen, vrij van alle dogma’s, vrij van filosofie, vrij van geloofssystemen, maar verbonden met de verticale eeuwigheid die we in onszelf kunnen vinden.

AANBEVOLEN BOEK BIJ DEZE VIDEO

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD VAN HET ROZENKRUIS, € 3,-

BESTEL 5-DELIGE BUNDEL MET HET VRIJMAKENDE PAD, € 10,-

 

Eén gedachte op “Is een spiritueel pad mogelijk in de wereld van vandaag? – video 2

  1. Marjan Blok van der Velden

    Heel hartelijk dank voor deze zeer inspirerende teksten. Het hele project rond kerst. Ik ben zeer geraakt

Reacties zijn gesloten.