Twaalf kwatrijnen van C. van Dijk die passen bij vernieuwingen die nodig zijn in mens en maatschappij

BESTEL TAO EN TEH

DOWNLOAD HET GRATIS DEEL VAN TAO EN TEH (PDF, 40 VAN 192 BLADZIJDEN)

Hieronder volgt een selectie van kwatrijnen uit het boek Tao, universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording van E.J. Welz en C. van Dijk die gebaseerd zijn op de Daodejing van Lao Zi. Ze zijn gekozen bij twaalf vernieuwingen die dienen plaats te vinden in mens en maatschappij. 

1. Van profetie naar vervulling (gebaseerd op Daodejing 20)

Laat huizenhoog de storm de golven zwepen,
de veil’ge haven is het eind’lijk doel.
Wat deert het schip dan deining en gewoel,
als ‘t anker spant, in bodem vastgegrepen.
(179)

2. Van materie naar bewustzijn (gebaseerd op Daodejing 28)

Tempering – bewustwording – kristallisatie.
Dat is drievoudige scheppingswet.
Zoals ‘t geluid schalt door de trompet,
zo vormt zich de materie, door concentratie.
(278)

3. Van begoocheling naar waarheid (gebaseerd op Daodejing 24)

Maar wie geworteld is in ‘t eigen wezen,
met alle poriën naar het licht gewend,
Kan in ‘t verborgen boek der schepping lezen,
zodat hij schijn – van waarheid onderkent.
(228)

4. Van duisternis naar licht (gebaseerd op Daodejing 48)

Waarom uw medemens omwikkelen en schaven?
U maakt het kluwen groter, – de verwarring groeit.
Zoek in uzelf de staat, ontdek uw wond’re gaven,
ontsteek het godd’lijk licht, dat in uw binnenst gloeit.
(442)

5. Van worsteling naar vrede (gebaseerd op Daodejing 67)

Alleen erkenning van zijn goddelijk in-wezen
behoedt de mensheid voor ‘t verzinken in de nacht.
Hij overwint in strijd, want hoeft geen dood te vrezen,
in vrede is hij sterk – door innerlijke kracht. 
(600)

6. Van dwaling naar heil (gebaseerd op Daodejing 70)

Doch ik, die weg weet in het labyrint,
laat mij niet door de dwaallichten misleiden.
Ik houd de draad die mij met kern verbindt,
‘k zie rustig toe waar and’ren doelloos strijden.
(616)

7. Van vasthouden naar loslaten (gebaseerd op Daodejing 44)

Een mens is meester in zijn doen en laten,
Maar wie wil stijgen vinde eerst een trap.
In ‘t zich beperken ligt zijn meesterschap
Omhoog te springen zal hem weinig baten.
(420)

8. Van heersen naar dienen (gebaseerd op Daodejing 30)

Goedheid gaat niet prat op daad.
‘t goede dient, en vraagt geen loon.
Vraagt het zaad een vorstenkroon?
Wie schenkt rijker oogst dan ‘t zaad?
(293)

9. Van kennis naar wijsheid (gebaseerd op Daodejing 41)

Hij die volmaakt is in de kennis aller dingen,
is als een bron, waaruit de wijsheid eeuwig vloeit,
het in hem stralend licht heeft niets meer te doordringen,
keert weer tot ‘t zaad, waaraan straks nieuwe bloem ontbloeit.
(386)

10. Van ongerechtigheid naar gerechtigheid (gebaseerd op Daodejing 79)

De waarlijk wijze eist geen rechtsgevoel in andren.
Waarom voortvarend zijn? Hij erkent d’ééne Wet
van oorzaak en gevolg, daar valt niets te verand’ren,
armzalig is hij die daartegen zich verzet.
(654)

11. Van dood naar opstanding (gebaseerd op Daodejing 27)

De volmaakte – oppermachtig wezen,
ziet de dood in ‘t koele aangezicht.
‘t Donk’re monster dat de mensen vrezen,
Lost zich op – in ‘t innerlijke licht.
(259)

12. Van verstrooiing naar focus (gebaseerd op Daodejing 77)

Daarom – erken de wetten ongeschreven,
en span uw boog en houdt uw geest gericht
op ‘t hoogste doel waarvoor een mens kan leven,
herstellen van ‘t verloren evenwicht’.
(646)

Bron: Tao, universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording van E.J. Welz en C. van Dijk

DOWNLOAD HET GRATIS DEEL VAN TAO EN TEH (PDF, 40 VAN 192 BLADZIJDEN)

BESTEL TAO EN TEH