De natuur, verborgen schatten en openbare geheimen – symposion in Bilthoven op zondag 29 mei 2022

MEER LEZEN EN INSCHRIJVEN

Op zondag 29 mei 2022 organiseert Stichting Rozenkruis op het landgoed Renova in Bilthoven een symposion met de titel: De natuur, verborgen schatten en open geheimen.  Over natuur is zoveel gezegd en geschreven, gedicht, geschilderd, gedacht. De natuur is onderzocht, steeds weer bezocht, er is altijd naar gezocht. De mens aanbidt, koestert en verwaarloost de natuur, dat waarin hij ademt, beweegt en waardoor hij leeft. We vertrappen de natuur, we verheerlijken de natuur, we maken natuur, we kapen natuur. Maar wat is het dan: natuur?

Is natuur een oneindige bron van wijsheid en schoonheid, een voorbeeld van creatieve intelligentie, samenwerking, veerkracht, aanpassingsvermogen en gezondheid? Is natuur een harmonische dans, waarin elke vorm van leven, hoe klein ook, van waarde is voor het grotere geheel? Is natuur de handtekening van God, waarin we Zijn grootsheid kunnen herkennen en het doel van ons bestaan?

Alles wat wij nodig hebben om mens te zijn, meer mens te worden, ligt als openbare geheimen, als schatten in de natuur verborgen. Zowel het grote als het kleine, zowel dat wat van de aarde is, als dat wat licht is. Hoe kunnen wij in dit verband de woorden van Hermes Trismegistus begrijpen: Zo boven, zo beneden, wat weerspiegelt dan de natuur?

We nodigen u van harte uit tijdens het symposion op zoek te gaan naar de antwoorden die bij uw vragen passen. Wat natuur is. Hoe u zich verhoudt tot, en met de natuur. Wat de geluiden van het bos, het water, de woorden, de klanken in u teweeg brengen. Welke rol wetenschap, kunst, religie of spiritualiteit hierin spelen.

Tijdens dit symposion verbinden we het binnen, ons hart en hoofd, met het buiten. We wandelen door het bos, langs de bloemen. We beluisteren muziek en verhalen. Woorden, beelden, klanken één. Gespiegeld aan het wonder van de natuur, die in de maand mei tot volle bloei gekomen is.

De vestiging van Pentagram boekwinkel op het conferentiecentrum Renova is zondag 29 mei 2022 de gehele dag geopend tijdens het symposion.

PROGRAMMA

Vanaf 09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:15 uur Plenaire opening door de dagvoorzitter
10.30 uur Spiegel der natuur – Matthijs Schouten
11.00 uur Muzikaal intermezzo
11.10 uur Openbaar geheim – Willem Beekman
11.40 uur Muzikaal intermezzo
11.45 uur Pauze
12.00 uur Eerste ronde van workshops (buiten)

Workshops met Willem Beekman (over wat je in de natuur over menselijke ontwikkeling kunt ontdekken), Leo Duivenvoorden (over gezondheid en natuur), Warner van der Veer-Jehee (over honingbijen), Dianne Sommers (over een oosterse visie op (innerlijke) natuur), Fabienne Vanhoorde en Eric op ’t Eynde (over de gulden snede), poëzie, verhalen en muziek

12.45 uur Lunch
13.45 uur Tweede ronde van workshops (buiten)
14:30 uur Derde ronde van workshops (buiten)
15.15 uur Plenaire slotlezing door Leo Duivenvoorden
15.35 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
15.45 uur Thee en nazit met wat lekkers

Willem Beekman is bioloog, begenadigd verteller en schrijver/tekenaar van boeken over de relatie mens-natuur. Vooral de grote verbanden waarin alle levende wezens met elkaar en met de kosmos verbonden zijn hebben zijn belangstelling. Wat is de relatie tussen de roos en de planeet Venus? Welke geheimzinnige getallen verbinden kristallen met groeiende bladeren? Wat is de les die we kunnen leren van het ‘kleiner groeien’, dat de natuur ons voordoet? Dit zijn enkele vragen die in de lezing een antwoord vinden. Centraal staan de verhalen uit Beekman’s boek Openbaar geheim (Christofoor, 2020).

Matthijs Schouten is ecoloog, natuurfilosoof, boeddhist, godsdienstwetenschapper, hoogleraar, schrijver en spreker. In zijn boek Spiegel van de natuur beschrijft hij hoe onze culturele achtergrond bepaalt hoe wij naar natuur kijken. In de westerse wereld heeft de mens zich buiten de natuur geplaatst, heeft de mens zich van de natuur vervreemd. Schouten nodigt ons uit om ons opnieuw met de natuur te verbinden, waarbij hij zich onder meer laat inspireren door het boeddhisme.

Dianne Sommers is filosoof, acupuncturist en fysiotherapeut. Ze studeerde klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden en schreef onder andere De Chinese fascinatie voor de geest (2007). Hierin is haar vertaling van de Nei ye opgenomen, een klassieke tekst over innerlijk werk en zelfcultivering. Naast het schrijverschap is ze als docent verbonden aan diverse opleidingen voor acupunctuur en oosterse geneeswijzen. Op 29 mei zal zij twee voordrachten verzorgen: ‘Een oosterse visie op natuur’ en ‘Een oosterse visie op de innerlijke natuur van de mens’.

Leo Duivenvoorden is arts integrale geneeskunde. Hij heeft een grote bewondering voor de natuur, die alles biedt wat we nodig hebben: voedsel, beschutting, de grondstoffen voor alles wat we maken, bouwen, aanhebben – én om gezond te zijn, of om te genezen. Wilde bloemen en planten hebben zijn speciale belangstelling. In zijn vrije tijd werkt hij daarom graag in de tuin. De kennis en ervaring die hij daarbij opdoet zijn voor hem een bron van inspiratie voor zijn werk als arts. Tijdens het symposion zal hij twee verhalen vertellen. Eén voortkomend uit zijn nauwe verbondenheid met de gnostisch-hermetische filosofie, en één voortkomend uit zijn artsenpraktijk die hij samen met zijn dochter verzorgt.

Warner van der Veer-Jehee is naast zijn werk als veiligheidsdeskundige een bevlogen imker, die na een start als regulier imker merkte dat een aanpak volgens de biologisch-dynamische principes beter aansloot met zijn gevoel hoe hij bezig wilde zijn met de honingbijen. De inzet daarbij is niet de productie van honing en andere bijenproducten, maar in de eerste plaats het welzijn van de bijen. Met diep respect voor en in verbinding met zijn bijenvolken verwondert hij zich over het mysterie van een bijenvolk: de imme. Welke diepe wijsheden herbergt deze, wat leert de imme ons over groepseenheid, in verbinding met de omgeving leven, onbaatzuchtigheid, en vele andere eigenschappen waar de mens zich aan kan spiegelen.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER HONINGBIJEN

Fabienne Vanhoorde en Eric Op ’t Eynde (o.a. over de Gulden Snede, Pythagoras) de therapeute en de ingenieur, een man en een vrouw of wat in deze natuur nodig is om nieuw leven te wekken. Zoals de zon en de aarde die in hun onderlinge beweging met licht het leven vorm geven. Vertrekkend van de waargenomen vormen kunnen wij, mensen, in hun abstractie de heilige geometrie zien, de vormen die er achter schuil gaan. Zo maken de cijfers deel uit van die abstractie, die enkel mogelijk is in de interactie van natuur en mens. In een presentatie en een workshop nemen Fabienne en Eric u mee op een ontdekkingsreis langs een aantal elementen van die heilige geometrie. Om te ervaren.

MEER LEZEN EN INSCHRIJVEN

LEES OVER BOEKEN VAN SPREKERS OP HET NATUUR-SYMPOSION OP 29-05-2022