De Chinese fascinatie voor de geest – Dianne Sommers spreekt op symposion ‘Mens en natuur’ op 29 mei – Nei Ye

BESTEL DE CHINESE FASCINATIE VOOR DE GEEST

DIANNE SOMMERS KOMT SPREKEN OP HET SYMPOSION MENS EN NATUUR OP ZONDAG 29 MEI

De Nei Ye is een tekst die deel uitmaakt van een verzameling Chinese geschriften die is samengesteld rond 350 v.C., de zgn. Guan Zi. Doordat de tekst nogal afweek van de overige teksten uit deze verzameling kreeg de Nei Ye tot voor kort weinig aandacht. In de Nei Ye wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de manier hoe de mens – via een proces van lichamelijke cultivering en spirituele ontwikkeling – innerlijke vervolmaking kan bewerkstelligen. Dianne Sommers heeft van dit klassieke taoïstische geschrift een prachtige Nederlandse vertaling  gemaakt die met achtergrondinformatie is uitgegeven in het boek ‘De Chinese fascinatie voor de geest’. 

De Nei Ye is een revolutionaire tekst: eigenschappen die vroeger als buiten de mens staand werden beschouwd, als het werkgebied van de ‘geesten’ worden voor het eerst als voor de mens bereikbaar beschouwd. Voor het eerst in de (Chinese) geschiedenis richt de aandacht van de mens zich dus niet op het begrijpen (orakels) of beïnvloeden (offers, rituelen) van invloeden die van buitenaf komen, maar op de cultivering van het eigen innerlijk.

BESTEL DE CHINESE FASCINATIE VOOR DE GEEST

Dat is een bijzonder belangrijke ontwikkeling, zonder welke de ontwikkeling van de ‘leer van de zinvolle verbanden’ of ‘systematic correspondences’ (Unschuld) die in Nei Jing en Nang Jing in volle glorie naar voren komt niet mogelijk zou zijn geweest. Hieronder volgt een gedeelte uit de Nederlandse van de Nederlandse ‘Nei Ye’ door Dianne Sommers.

Door het eenmaken van je gewaarzijn en het concentreren van je hart
worden ogen en oren niet overmatig geprikkeld
en zelfs het verst verwijderde zal nabij lijken te zijn.
Werken met precisie baart kennis.
Lichtvaardigheid met veranderlijkheid baart zorgen.
Grofheid met arrogantie baart wrok.
Zorgen en treurnis baren ziekte.
Ziekte en kwellingen leiden tot de dood.
Hierover denken zonder los te laten
geeft kwelling van binnen en schraalheid van buiten.
Als je niet zo vroeg mogelijk maatregelen neemt om dit te voorkomen,
zal het leven zijn onderdak afstaan.
Als je eet is het beter je niet geheel te vullen.
Als je denkt, is het beter beter daar niet vol van te raken.
Door voor jezelf de juiste maat vast te houden
zal het vanzelf tot je komen.
In het leven van de mens
geeft de hemel je essentie,
geeft de aarde je vorm.
Het samengaan maakt de mens.
Geschiedt dat in harmonie, dan is er leven.
Zorgvuldig kijkend naar de wijze van harmonisatie,
kun je de innerlijke omstandigheden daarvan niet zien.

Bron:  ‘De Chinese fascinatie voor de geest‘ van Dianne Sommers

BESTEL DE CHINESE FASCINATIE VOOR DE GEEST

DIANNE SOMMERS KOMT SPREKEN OP HET SYMPOSION MENS EN NATUUR OP ZONDAG 29 MEI

LEES OVER BOEKEN VAN SPREKERS OP HET NATUUR-SYMPOSION OP 22-05-2022