Negen actieboeken van 1 november 2019 tot 1 februari 2020 – uitgaven van Rozekruis Pers met korting

De boeken van Rozekruis Pers die van 1 november 2019 tot 1 februari 2020 met een aantrekkelijke korting kunnen worden aangeschaft bieden mogelijkheden voor verdere verdieping van onderwerpen uit het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Het actieboek ‘De Chinese Gnosis’, waarvoor een tijdelijke korting van 12 euro van toepassing is, vormt een mooie aanvulling op twee andere nieuwe boeken van Rozenkruis Pers: Weg in Tao en Tao, universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording.

1. Visioenen, mysteriën en ritualen, tijdelijk van € 24,50 voor € 14,50
G.R.S. Mead | hardback | 213 x 138 mm | 256 blz. | bestelnr. 1217 | 9789067324267
Mead bestudeerde voor zijn serie samenvattingen die hij Echo’s uit de Gnosis noemde, allerlei bronnen, zoals het Corpus Hermeticum en de gnostieke stelsels van Valentinus, Basilides en anderen. In dit boek ligt de nadruk op de mysteriereligies uit Alexandrië. De bronnen uit die tijd zouden zonder Meads werk niet zo makkelijk toegankelijk zijn als nu het geval is. Daarmee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het moderne esoterisme. Dit boek bevat zeven deeltjes van Echo’s uit de Gnosis.

2. Paracelsus – bloemlezing, De artsenij – het Woord Gods, tijdelijk van €  19,50 voor  € 11,50
Paracelsus, Klaus Bielau  (red) | hardback | 235 x 152 mm | 181 blz. | bestelnr. 1161 | 9789067323253
Paracelsus legde in de vijftiende eeuw de basis voor de moderne homeopathie. Hij werd vervolgd om wat hij deed en zei. Toch bleef hij zijn kennis verspreiden. In deze bloemlezing uit het werk van Paracelsus komen de geneeskunde en de filosofie samen. Volgens Paracelsus zijn er twee ‘artsenijen’: de zichtbare en de onzichtbare. De ene is van de aarde, de andere is het woord van God. Door deze samen te gebruiken, kan de mens echt beter worden.
LEES EEN RECENSIE OVER DEZE BLOEMLEZING

3. De Chinese Gnosis, tijdelijk van € 29,50 voor € 17,50
J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri | hardback | 227 x 146 mm | 461 blz. | bestelnr. 1091 | 9789067320221
De Tao Teh King wordt hier gelezen als gnostiek geschrift. Gnosis is de kennis die de mens toegang geeft tot de weg naar verlossing. Het is een tekst die alles bevat wat de zoeker naar de waarheid nodig heeft. De auteurs in hun commentaar: ‘Iedere leerling op het pad moet de Tao Teh King lezen en herlezen. Waarom? De Andere, voor wie Tao bestemd is, ligt in u gevangen en u kunt hem vrijlaten door hem in u te laten opwaken, door zelfovergave in woe-wei.’ De auteurs becommentariëren hier de eerste 33 van de 81 verzen. Voor alle 81 verzen: zie Mysteriën van Tao en de Daodejing en Tao, universeel bewustzijn – Teh, universeele bewustwording.
LEES DE INLEIDING VAN DE CHINESE GNOSIS
DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN DE CHINESE GNOSIS

4. Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie, tijdelijk van € 7,50 voor € 4,50
Klaus Bielau | softback | 207 x 113 mm | 81 blz.| bestelnr. 1125 | 9789067322546
Crystalserie 8
Paracelsus (1493) was een geniaal mens. Hij bezat een onmetelijke wijsheid, een kennis, alleen verkregen voor zijn roeping en opdracht. De uitspraak van Paracelsus ‘laat men geen ander zijn, als men zichzelf kan zijn’ gaf aan dat de mens vrij in zijn denken moest zijn, een zelfautoriteit. Hij bracht de mensheid het hemelse medicijn, het universele geneesmiddel, een kracht uit de hemel neergedaald, een zegen die onze aardse natuur te boven gaat.
LEES EEN FRAGMENT UIT DIT BOEKJE

5. Rozenkruisers toen en nu, tijdelijk van € 10,50 voor € 6,50
Konrad Dietzfelbinger | softback | 209 x 113 mm | 157 blz. | bestelnr. 1121 | 9789067321990
Crystalserie 6
De manifesten van de rozenkruisers stammen uit de 17e eeuw. In onze tijd werkt die opwekkende impuls dóór in het moderne Rozenkruis. De Rozenkruisers van toen en nu worden in dit boek gevolgd.Wat waren toen en wat zijn nu hun uitgangspunten? Een belangrijke rol speelt de Trigonum Igneum, de ‘vurige driehoek’ van de goddelijke drie-eenheid: de geest, de ziel en de persoonlijkheid, die in samenwerking en samenbinding de uiteindelijke heelmaking mogelijk maakt.
LEES ‘WAT IS HET ROZENKRUIS?
LEES ‘WIE IS CHRISTIAAN ROZENKRUIS?’

6. Gnosis als innerlijke religie, tijdelijk van € 10,50 voor € 6,50
Diverse auteurs | softback | 209 x 114 mm | 125 blz. | bestelnr. 1116 | 9789067321891
Crystalserie 5
Er is, in diepse zin, slechts één waarheid. Alle wereldreligies dragen deze diepste waarheid als kern met zich. In elke religie kan deze kern als een innerlijke religie worden herkend. Door dit universele beginsel wordt waarheid openbaar, als innerlijke kennis van het grote plan van God. Iedere zielen-mens die op de gnostieke stralingswerkzaamheid kan reageren verkrijgt zo de innerlijke kennis: de Gnosis. Gnosis brengt de bewuste verlichting, de stralingswerkzaamheid die de zielen-mens herschept tot geest-mens.
LEES HOOFDSTUK 3 UIT DIT BOEK

7. De magische krachten van de natuur, tijdelijk van € 14,50 voor € 8,50
Karl von Eckartshausen | softback | 219 x 139 mm | 78 blz. | bestelnr. 1067 | 9789067320948
Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.’ Prof. Antoine Faivre (esoterische historicus aan de Sorbonne) schreef een inleiding bij de teksten van Von Eckartshausen.

8. De wolk boven het Heiligdom, tijdelijk van € 14,50 voor € 8,50
Karl von Eckartshausen | softback | 220 x 139 mm | 94 blz. | bestelnr. 1058 | 9789067320726
De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) schreef in 1802 zes brieven. Hij schetst daarin de opgang van de geest tot een graad, waarbij geloof overgaat in het aanschouwen van het goddelijke. Die weg is bewaard in de wijsheidsscholen. J. van Rijckenborgh schreef over dit werk: ‘De inhoud van deze brieven behoort tot het woord dat nimmer vergaat, het is de taal van het moderne Rozenkruis.’
LEES HET BEGIN VAN DIT BOEK
LEES EEN FRAGMENT OVER GEBOORTE EN WEDERGEBOORTE

9. De engel van het westelijk venster, tijdelijk van € 19,95 voor € 11,50
Gustav Meyrink | hardback | 226 x 146 mm | 448 blz. | bestelnr. 1029 | 9789067320597
Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde richten. Die illusies noemt Meyrink ‘engelen van het westelijk venster’. Als we God willen vinden, moeten we de binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, zo schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee, alchemist in de tijd van Elisabeth I (1533-1603).
LEES HET BEGIN VAN DE ENGEL VAN HET WESTELIJK VENSTER
LEES OVER DE LEGENDE VAN HOËL DHAT