Tagarchief: maand van de bijbel 2021

De Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1 uit de Herziene Statenvertaling van de Bijbel

 

BESTEL BIJBEL HERZIENE STATENVERTALING

Hieronder volgt de tekst van het eerste hoofdstuk van De Openbaring van Johannes, het laatste boek uit de Bijbel. Het bovenstaande schilderij van Jeroen Bosch is een verbeelding van de schrijver, Johannes, die zich bevindt in zelfisolatie op het het eiland Patmos. Deze inleiding, die afkomstig is uit de Herziene Statenvertaling, gaat vooraf aan de brieven aan de zeven gemeenten die een fundament vormen voor het boek Het Christelijke Inwijdingsmysterie van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21). Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef een toelichting op  Openbaring 1 in hoofdstuk 1 van haar boekje Zeven stemmen spreken Lees verder

24 Gedeelten uit ‘Het mysterie der zaligsprekingen’ van J. van Rijckenborgh


BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

In de Bergrede in de Bijbel nemen de zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh in ‘Het mysterie der zaligsprekingen’ maken duidelijk dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor het negenvoudige pad tot ware menswording. Hieronder volgen na de tekst uit de herziene statenvertaling 24 gedeelten uit ‘Het mysterie der zaligsprekingen’ en de inhoudsopgave. Lees verder

Zeven gedeelten uit ‘Het licht der wereld’, toelichtingen op de Bergrede door Jan van Rijckenborgh

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 7

 HET LICHT DER WERELD IS UITVERKOCHT – DE 7 HOOFDSTUKKEN ZIJN DIGITAAL BESCHIKBAAR

Hieronder volgen, na het woord vooraf zeven gedeelten uit toespraken die Jan van Rijckenborgh heeft gehouden over de Bergrede uit de Bijbel en die zijn gepubliceerd in het boekje ‘Het Licht der wereld’. Ze gaan over de praktijk van het gaan van een spirituele weg. Aan bod komen: het licht der wereld zijn, de wet vervullen, vertrouwen op het godsplan, eerst het koninkrijk zoeken, het ontvangene getransmuteerd wegschenken, het werk doen en niet oordelen.  Lees verder

Valsheid in geschrifte, boek van Jacob Slavenburg over hoe bijbelteksten zijn gemanipuleerd

BESTEL VALSHEID IN GESCHRIFTE, DE VERBORGEN AGENDA VAN BIJBELSCHRIJVERS

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena? Pas generaties na de dood van Jezus werden de evangeliën samen­gesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’ om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s.

In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd. In zijn boek ‘Valsheid in geschrifte’ onthult Jacob Slavenburg op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop Lees verder

Maand van de bijbel 2022: gratis online programma gnostiek bijbellezen op spiritueleteksten.nl

De organisatoren van de Maand van de Bijbel willen met hun campagne bevorderen dat ook andere mensen organisaties aandacht genereren voor de Bijbel. De website spiritueleteksten.nl sluit daar graag bij aan met het onderstaande online-programma gnostiek bijbellezen. Alle geselecteerde bijbelgedeelten en bijbehoren de beschouwingen kunnen worden beluisterd en/of gelezen.

Gnosis, dat het Griekse woord is voor kennis, is het innerlijke weten dat zich openbaart als gevolg van het gaan van een spirituele weg. Het is primair een levende, actuele ervaring; geen geloof in een wereldbeschouwelijk of religieus systeem en ook geen weten in de zin van informatie. Gnosis is evenmin een eenduidige georganiseerde religieuze of spirituele stroming uit het verleden.

BEKIJK  VIDEO ROZENKRUIS EN CHRISTENDOM

Bij gnosis het gaat hier primair om innerlijke wijsheid en tegelijkertijd ook om een werkzame kracht die verlicht. De volgende uitspraken van experts op het gebied van gnosis zijn zodanig breed geformuleerd, dat direct duidelijk is dat gnosis universeel is en niet exclusief verbonden aan één religie, spirituele stroming of filosofisch stelsel. Hieronder volgen zes definities van gnosis door gnosis-deskundigen:

  • Gnosis is de kennisse des harten of de kennis van het hart. (Gilles Quispel)
  • Gnosis is de kennis die van en bij God is. Wie deze kennis bezit is vervuld van al het goede en ontvangt zijn gedachten van God, welke geheel anders zijn dan die van de massa. (Corpus Hermeticum 11:10)
  • Oorspronkelijk was de gnosis de samenvatting van de oer-wijsheid, de samenbundeling van alle kennis die direct heenwees naar het oorspronkelijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards-goddelijke menselijke levensgolf. (J. van Rijckenborgh)
  • Gnosis is de verlossing van de innerlijke mens; niet van het lichaam, want het lichaam is vergankelijk, het is niet psychisch, want zelfs de ziel is uit de vergankelijkheid […]. Daarom is verlossing pneumatisch, dat is: spiritueel. Door gnosis wordt dus de innerlijke spirituele mens geboren. (Valentinus)
  • Een gnosticus is iemand die heeft leren begrijpen wie wij waren, wat van ons geworden is, en waar wij gevonden worden, waarheen we zo haastig op weg zijn, waarvan we bevrijd worden; wat geboorte is en wat wedergeboorte zeggen wil. (Theodotus)
  • Gnosis is voor alles een persoonlijke, existentiële zekerheid: ik kom bij God vandaan, ik deel in zijn wezen, naar hem keer ik terug. Het is een verlicht inzicht in de oorsprong, de huidige situatie en de bestemming van de mens. (Roelof van den Broek)

De levende werkelijkheid van de gnosis kan aan de mens kenbaar worden door de in zijn of haar hart verborgen geestvonk. Jezus spreekt in dit verband over het mosterdzaadje of de graankorrel, Mani noemt het de lichtvonk, in het boeddhisme wordt gesproken over het juweel in de lotos en de rozenkruisers duiden het eeuwigheidsprincipe in de mens aan als de roos.

  • Het koninkrijk van God is binnen in u. (Lukas 17:21)
  • Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze. (Johannes 14:12)
  • Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. (Johannes 16:26)

Het online-programma Gnostiek bijbellezen is samengesteld uit teksten uit de boeken Mysteriën en symbolen van de ziel en Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

LEES MEER OVER DEZE TRILOGIE OVER DE UNIVERSELE EN DE CHRISTELIJKE MYSTERIËN