Ontdek waarom paus Franciscus waarschuwt tegen hedendaags gnosticisme, lees wat je niet leest op andere websites

Paus Franciscus publiceerde op 9 april in het Vaticaan een document waarin hij ingaat op de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Deze 47-pagina’s tellende zogeheten apostolische exhortatie heeft de titel Gaudete et Exsultate gekregen. Dat zijn de eerste woorden van de publicatie en zij betekenen: ‘Verheugt u en jubelt’.

Deze dringende aansporing tot heiligheid is binnen de kerken en ook daarbuiten heel goed ontvangen. Begrijpelijk, want vrijwel geen enkel weldenkend mens kan bezwaren hebben tegen de aanbevelingen van de Paus die hij grotendeels baseert op de Bijbel.

Opmerkelijk is dat de Paus ook in deze publicatie weer nadrukkelijk waarschuwt voor hedendaags gnosticisme en hedendaags pelagianisme, nu omdat dat een bedreiging voor heiligheid vormt. Dat deed hij ook al in bijvoorbeeld het document Placuit Deo (‘Het heeft God behaagd’) dat hij op 1 maart 2018 naar de bisschoppen stuurde.

Wat vinden de hedendaagse gnostici van ‘Gaudete et exsultate’? Ook zij verheugen zich en jubelen, om maar even in de stijl van het document te blijven. Waarom? Omdat de paus deels hetzelfde verkondigt wat zij uitdragen! Wel met een roomse signatuur natuurlijk, maar dat geeft niet, want het zou geweldig zijn als deze oproep tot heiligheid werkelijk bijdraagt tot heiligheid een een daaruit voortvloeiende betere wereld.

LEES DE HELE TEKST VAN GNOSIS-KENNER GILLES QUISPEL

En wat vinden zij van de waarschuwingen tegen hedendaags gnosticisme? Ach, die zijn al zo oud als de kerk van Rome. Door de eeuwen heen zijn gnostieke bewegingen altijd vervolgd door de kerk omdat ze een bedreiging vormden voor het instituut kerk. Niet omdat de gnostici de kerk wilden aanvallen – gnostici zijn vredelievend en tolerant – maar gewoon omdat hele groepen kerkleden zich aansloten bij gnostieke bewegingen omdat die iets te bieden hadden wat werkelijk bij hen resoneerde. Grote gnostieke groeperingen zijn in het verleden door de kerk van destijds vervolgd en uitgemoord: gnostieken, manicheën, oudierse christenen, bogomielen, katharen, noem maar op. Hierin kunnen we de laatste zaligspreking van Jezus uit de Bergrede herkennen.

‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van
hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’
(Mattheüs 5:10-12)

Paus Franciscus waarschuwt tegen het hedendaagse gnosticisme omdat het een bedreiging voor heiligheid zou zijn. Het gnosticisme zoals hij dat beschrijft is dat inderdaad, maar hij omschrijft gnosticisme op vrijwel dezelfde manier als zijn minder vriendelijke en minder intelligente voorgangers van eeuwen geleden, die de gnostici daardoor in een kwaad daglicht wilden stellen om zelf hun macht vanuit Rome te kunnen handhaven.

Dit gedrag van paus Franciscus is natuurlijk heel begrijpelijk. Hij staat aan het hoofd van een organisatie die wereldwijd flink aan het afbrokkelen is. Het is onder andere zijn taak om dat zoveel mogelijk te voorkomen. De schoorsteen van het Vaticaan moet blijven roken, het liefst met witte rook. Het werkelijke hedendaagse gnosticisme is helemaal geen bedreiging voor heiligheid, integendeel, het is een bedreiging voor de macht van de kerk van Rome, die zijn greep op de gelovigen verliest!

In dit verband is het interessant te vermelden dat paus Franciscus de eerste jezuïet is die tot Paus is gekozen. De orde van de jezuïeten is in de tijd van de contrareformatie vooral opgericht om alles wat protestants is, dat wil zeggen niet in overeenstemming is met de kerk van Rome, tegen te gaan.

 

 

3 thoughts on “Ontdek waarom paus Franciscus waarschuwt tegen hedendaags gnosticisme, lees wat je niet leest op andere websites

  1. J.A.W. van Ettinger

    Met allereerst dank voor de fraaie Voorjaarscatalogus van de Pentagram Boekhandel die ik in de bus kreeg.
    Als RK was ik geschrokken van de publicatie van de paus van 9 april 2018 met zijn kritiek op de gnostiek
    (en Pelagius) en daarom ben ik erg blij met Uw antwoord hierop in bovenstaande publicatie. Het helpt mij toch trouw te blijven aan mijn RK geloof maar met een sterk op het innerlijk gerichte gnostische inslag. Tenslotte bleef ook prof. Gilles Quispel lid van de Ned. Hervormde kerk.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *