Het grote herinneren – boeklancering op vrijdagmiddag 14 oktober 2022- gebaseerd op een tekst van Erich Kaniok


BESTEL HET GROTE HERINNEREN

Erich Kaniok (1937-2019) is bekend door onder andere de vijf bundels met verhalen met een vleugje wijsheid die zijn uitgegeven door uitgeverij Asoka. Momenteel is daarvan alleen nog Lente in je hart in druk beschikbaar. Ook verzorgde hij bijdragen voor de Symposionreeks, bijvoorbeeld over Giordano Bruno en over De paradoxen van het Thomas-evangelie. Zijn zoon Leo Kaniok van uitgeverij Zintenz bewerkte een oorspronkelijke tekst van zijn vader die geïnspireerd is op Het Evangelie van de Waarheid van Valentinus en geeft die uit in de vorm van het mooie boekje Het grote herinneren (32 bladzijden, € 9,95). Daarin zijn ook kunstzinnige en kleurrijke potloodtekeningen van Erich Kaniok opgenomen. Vrijdagmiddag 14 oktober 2022 vindt de boeklancering plaats in Haarlem. Iedereen is welkom.

BOEKLANCERING HET GROTE HERINNEREN

  • Datum: vrijdag 14 oktober 2022
  • Tijd: 16.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
  • Zaal: Pentagram boekwinkel
  • Adres: Bakenessergracht 1, Haarlem
  • Kosten: vrijwillige bijdrage

PROGRAMMA

15.30 uur            inloop
16.00 uur            inleiding en boeklancering door Leo Kaniok
16.15 uur            lezing van Naropa over Het grote herinneren
16.45 uur            afsluiting door Marijke Kaniok
17.00 uur            hapje/drankje
17.30 uur            einde

HET EVANGELIE VAN DE WAARHEID

In het Evangelie van de Waarheid, een koptische tekst die deel uitmaakt van de vondst van de Nag Hammadigeschriften in 1945, wordt gezegd dat het vergeten, de onwetendheid , de universele Oneindigheid, de Liefde en de Waarheid, ons zichtbare en stoffelijke universum hebben gecreëerd.

Een vrij vertaald fragment:

‘Toen dit vergeten en deze onbekendheid, angst en vrees teweegbracht, verdichtte de angst zich tot een nevel, een mist, zodat niemand meer in staat was te zien. De dwaling won aan kracht, zij maakte stof in de leegte zonder de waarheid te kennen. Zij begon te formeren, op krachtige en schone wijze iets gereedmakende, wat de waarheid moest vervangen.’

NAROPA KOMT SPREKEN OP DE BOEKLANCERING

Naropa is een mysticus en kunstenaar, zonder leer of filosofie. Het tot bloei komen van wie je bent en het manifest worden van je innerlijke potentieel is wat een mens tot vervulling brengt. Als deze vervulling zich in je openbaart is dat niet alleen een geschenk voor jezelf, maar ook voor anderen. In het samenzijn, in stilte, door muziek en zang, of al luisterend, wordt dat wat je het mysterie of het onnoembare zou kunnen noemen in je wakker. Het brengt je in de allerhoogste waarheid, het brengt je in liefde. Het ontwaken in liefde is de meest verfijnde kunstvorm die er bestaat.

Op vrijdagmiddag 14 oktober zal Naropa spreken over het Grote Herinneren en het ontstijgen van het netwerk van vergeten en onwetendheid. Herinneren is het steeds weer opnieuw naar binnengaan, het betreden van onze innerlijkheid.
Dit betreden is onvoorwaardelijk, want in elk ogenblik kan ons hart opengaan.
In elk ogenblik kan het netwerk van vergeten scheuren.
In elk ogenblik kan onze bereidheid tot herinneren ons tot Liefde brengen.
In elk ogenblik kunnen we ons overgeven aan het eeuwige al-ene.
En in het mysterie van overgave ligt Zelf Herinnering verborgen. Het Zelf dat Zichzelf herinnert is het Grote Herinneren.

WOORD VOORAF DOOR MARIJKE KANIOK

Ooit … schreef iemand de woorden neer die wij kennen als Het Evangelie van de Waarheid. Evangelie – blijde boodschap! Wie heeft daar nog belangstelling voor? Wie luistert nog naar een boodschap over de Waarheid? Welke waarheid?

Dé Waarheid?
Wereld in chaos, crisis en ontreddering …
Nee, niet de wereld! De mens!
Dit wezen is in staat om zijn omgeving tot een chaos te maken, crisis na crisis te veroorzaken en ontredderd rond te tasten in zijn leven.
Is er dan nog ergens een opening voor Waarheid?
Voor de ene Waarheid?
Voor de bron van inspiratie die in elk mens verborgen ligt?
Inspiratie is altijd spiritueel, nooit een bedacht idee uit een menselijk brein. Inspiratie is geestelijk, bewustzijns-veranderend, levensvernieuwend.

Erich liet zich door dit evangelie van Waarheid inspireren en de tekst van dit kleine boekje hoopt vele harten te vinden voor een nieuwe levens-inpiratie. De woorden appelleren aan bewustzijn – de tekeningen aan de stilte.

BESTEL HET GROTE HERINNEREN