‘Lente in je hart’ van Erich Kaniok is weer verkrijgbaar – verhalen en parabels uit Oost & West – ideaal cadeauboekje

BESTEL LENTE IN JE HART

De prachtige verhalenbundel ‘Lente in je hart’ uit 2012 van Erich Kaniok was lange tijd uitverkocht. Gelukkig is dit ideale cadeauboekje met verhalen en parabels uit Oost & West nu weer verkrijgbaar. Het is de vijfde uitgave van een succesvolle reeks.

Lente is ontdooien – wat bevroren en star is, wordt zacht en begint te stromen. Lang gekoesterde overtuigingen smelten, vastgehouden gedachten, gestolde emoties lossen op. De lentezon in je hart kan je leven veranderen, kan krachten laten ontluiken die tot voor kort verborgen waren. Het stille licht van wijsheid en diepe intuïtie straalt in ieder mensenhart. 

Iedereen kent het verlangen naar warmte, naar licht. Het is hetzelfde verlangen dat in het voorjaar de natuur weer tot leven wekt. Alles in de natuur werkt dan samen om dit verlangen naar licht en zon te wekken en het ontkiemen, groeien en bloeien te stimuleren.

De verhalen in dit boek stimuleren het universele verlangen naar licht en proberen starre overtuigingen en denkpatronen met zachte hand opzij te schuiven en het oude dek van wolken open te breken voor de innerlijke zon.

VOORWOORD

Parabels zijn van oorsprong gelijkenissen. Het zijn verhalende beelden en overeenkomsten uit ons eigen leven. De rollen, de gebruikte symbolen, de context in de verhalen, het zijn allemaal metaforen. Ze staan symbool voor iets wat in jou aanwezig is. Soms herkenbaar aan de oppervlakte, soms verborgen achter de sluiers. 

In veel verhalen is sprake van een leerling-meesterverhouding. Leerling is in zekere zin iedereen. Het leven is een leerschool, daarom kan ook het leven de meester zijn. De ‘meester’ hoeft dus niet perse een vrouw of man te zijn. We kunnen de meester ontmoeten in alle levenssituaties die onze aandacht en reactie vereisen, in alle levensomstandigheden die een antwoord van ons vragen. En we kunnen de meester ontmoeten in ons hart, in de verborgen wijsheid die zich een wet naar buiten wil banen, die tot bloei wil komen – de lente in ons hart!

De ontluikende wijsheid klopt bij ons aan, gekleed in het kostuum van een verhaal, in het gewaad van parabels, symbolen en gelijkenissen. Als je geïnteresseerd bent in de achtergronden van sommige verhalen en symbolen, of op zoek bent naar verdieping en spirituele duiding, dan kan je terecht op: www.zinnigeverhalen.nl

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Inleiding
Alles begint met een wens
Verlangen
Meesterwerken
Onsterfelijk
Beschaamd
Alles heeft een betekenis
Je kans
De levensbeschrijving
Het verlichtingsfeest
Einde of begin
Onzekerheid
Geef nooit op!
De wolk
De waterkruik van de oude vrouw
O, die wensen
De weg naar de hemel
De luchtballon
Het waterboek
Het ene uur
De spiegel
De wijze poortwachter
De tempel der liefde
Voor de poort tot de Waarheid
Gelijkmoedigheid
Vechten zonder ego
Innerlijke rust
Papieren leven en papieren dood
Wie heeft er belangstelling voor?
Weelde en soberheid
De broek
Ongeneeslijk
Een vrome monnik
Een begenadigd werk
De kikker en de duizendpoot
De roos van Paracelsus
Doe je best
De adelaar
Verhaal over het roze wijnglas
Eenvoudige hulp
Hoofd in het hart
Tweedehands wijsheid
Het verhaal van het visje
De ezel die een paard wilde zijn
De prins en de steen
De violist
Het bereiken
De keizer en zijn ego
Drie adviezen
Dat wat er nooit is geweest
Geen keuze
Conceptuele waarheid
De oceaankikker
Het oude klooster
De moeilijkste vraag
Het vele in het ene
Kleine en grote zaken
Een lesje
De boodschapper
De grote stroom
Het ware geduld
God
De steen op de vensterbank
Verlangenloos
Verborgen

Boekenlijst

Bron: ‘Lente in je hart’ door Erich Kaniok

BESTEL LENTE IN JE HART

DE ANDERE VIER VERHALENBUNDELS ZIJN NIET MEER IN DRUK BESCHIKBAAR

BESTEL LENTE IN JE HART