Tag archieven: tempeliers

Boeken over de tempeliers – Koert ter Veen, Bernardus van Clairvaux, Dan Jones, Jan Hosten en Rudolf Steiner

1 De tempeliers, afrekening met een legende – Koert ter Veen
Er is nauwelijks een historisch onderwerp dat de fantasie meer prikkelt dan de geschiedenis van de geheimzinnige Orde van de Tempeliers. Hoewel al bijna 700 jaar verboden, verschijnen er nog altijd boeken over deze ridderorde. Daarin wordt beweerd dat de tempeliers het graf van Jezus gevonden zouden hebben, dat zij de ontdekkers waren van Amerika en de hoeders zijn van de Lijkwade van Turijn. Er bestaan ook kritische geschriften over de tempeliers. Zij zouden drinkebroers zijn, en aanbidders van de duivel. Koert ter Veen vond dat het tijd was de ware geschiedenis van de tempeliers achter de mythen en sagen te bestuderen. In dit indrukwekkende, goed doorwrochte en rijk geïllustreerde boek vertelt hij de werkelijk tragische geschiedenis van de orde. Lees verder

Rennes le Château – Priorij van Sion – bloedlijn van Jezus – Béringer de Saunière – het heilige bloed en de heilige graal

In de bovenstaande video vertelt Robert Bridgeman op locatie over het mysterie van Rennes le Château. In de onderstaande tekst wordt het een en ander verder uitgediept. Deze is afkomstig uit het boek ‘De heilige graal, geschiedenis en geheimen’ van Alan Butler. Lees verder

De orde van de tempel – Antoine Gadal over de tempeliers en de tempel van de geest

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

Veel aantekeningen van Antoine Gadal hebben betrekking op het kruis van de grootmeester, dat hij aantrof in een kleine grot in de heilige berg van Ussat, iets boven de grot die Acacia wordt genoemd. Eerder hebben we kunnen zien welk belang hij daaraan hechtte, door het symbool te verbinden met de beweging van het Rozenkruis, die van Nederland uitging. Hij verduidelijkte bovendien dat het symbool ook in direct verband stond met de orde van de tempelieren, die de bewakers waren van een Aquitaans christendom, dat vanaf de negende eeuw in de Sabarthez wortel geschoten had (denk aan het kerkje van de maagd van Sabart, la chapelle Notre-Dame de Sabart, en de burcht in Vicdessos waarvan nu nog slechts de ruïne rest), maar die ook in fysiek opzicht de vallei van de Ariège beschermden. Hieronder volgt de tekst van de pagina’s 252 en 253 uit het boek Plaatsen waar de geest waait door Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden. Lees verder

De geschiedenis van de tempeliers, beschreven door Koert ter Veen

BESTEL DE TEMPELIERS, AFREKENING MET EEN LEGENDE

Er is nauwelijks een historisch onderwerp dat de fantasie meer prikkelt dan de geschiedenis van de geheimzinnige Orde van de Tempeliers. Hoewel al bijna zevenhonderd jaar verboden, verschijnen er nog altijd boeken over deze ridderorde. Daarin wordt beweerd dat de tempeliers het graf van Jezus gevonden zouden hebben, dat zij de ontdekkers waren van Amerika en de hoeders zijn van de Lijkwade van Turijn. Er bestaan ook kritische geschriften over de tempeliers. Koen ter Veer vond dat het tijd was de ware geschiedenis van de tempeliers achter de mythen en sagen te bestuderen.

In dit indrukwekkende, goed doorwrochte en rijk geïllustreerde boek vertelt hij de Lees verder

Het kruis van de grootmeester en de bevestiging door patriarch Antoine Gadal op 22 november 1955 op Renova

LEES MEER OVER DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

De stichters van de School van het Rozenkruis, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, worden door leerlingen van de geestesschool wel aangeduid als de grootmeesters.  Die titel is aan hen toegekend door de laatste patriarch van de broederschap van de katharen: Antoine Gadal. Tijdens een dienst in de grote tempel van Renova in Bilthoven op dinsdag 22 november 1955, die deel uitmaakte van een vierdaagse conferentie, overhandigde hij het bovenstaande document met het kruis van de grootmeester aan J. van Rijckenborgh. Daarmee bevestigde hij hem in het grootmeesterschap en Catharose de Petri in haar hoedanigheid als archidiakonesse (een Franse benaming die in het Nederlands is vertaald als: grootmeesteres). Het was de bekrachting van het geestelijke mandaat van beide stichters in de eigentijdse Driebond van het Licht. Veel meer daarover, en over innerlijk christendom, is te lezen is ‘De Triomf van de universele Gnosis’. Lees verder