Boeken over de tempeliers – Koert ter Veen, Bernardus van Clairvaux, Dan Jones, Jan Hosten en Rudolf Steiner

1 De tempeliers, afrekening met een legende – Koert ter Veen
Er is nauwelijks een historisch onderwerp dat de fantasie meer prikkelt dan de geschiedenis van de geheimzinnige Orde van de Tempeliers. Hoewel al bijna 700 jaar verboden, verschijnen er nog altijd boeken over deze ridderorde. Daarin wordt beweerd dat de tempeliers het graf van Jezus gevonden zouden hebben, dat zij de ontdekkers waren van Amerika en de hoeders zijn van de Lijkwade van Turijn. Er bestaan ook kritische geschriften over de tempeliers. Zij zouden drinkebroers zijn, en aanbidders van de duivel. Koert ter Veen vond dat het tijd was de ware geschiedenis van de tempeliers achter de mythen en sagen te bestuderen. In dit indrukwekkende, goed doorwrochte en rijk geïllustreerde boek vertelt hij de werkelijk tragische geschiedenis van de orde. In het begin van de veertiende eeuw zorgde de Franse koning Filips IV, samen met paus Clemens V uit geldnood en naijver voor de slechte naam van de tempeliers. Door hen in diskrediet te brengen en te vernietigen wilde hij de vermeende rijkdommen van de tempeliers in handen krijgen. De positie van de monniksoldaten was verzwakt door het uitblijven van succes tijdens de kruistochten tegen de islam.

BESTEL DE TEMPELIERS, AFREKENING MET EEN LEGENDE

2 Tempeliers, lofzang op een nieuwe ridderorde – Bernardus van Clairvaux
Omstreeks 1130 schrijft Bernardus van Clairvaux een geestelijk traktaat dat bestemd is voor de tempeliers, een militaire orde. Het traktaat, dat als ‘Lofzang op een nieuwe ridderorde’ furore maakte, beschrijft de voorwaarden voor en etappes van een leven van ommekeer. Bernardus moedigt de tempeliers aan de wegen van Christus te bewandelen. Het document heeft echter een ruimere portee: over de hoofden van de tempeliers heen richt Bernardus zich tot de ridderklasse van zijn tijd, die zich onder invloed van de hoofse cultuur aan het omvormen is. Bernardus, zelf ridderzoon, probeert deze vaak agressieve en arrogante vechtjassen te injecteren met zachtmoedigheid, discipline en gemeenschapszin – kwaliteiten van de door hem wijd en zijd gepromote cisterciënzers. Aldus creëert Bernardus een hoogst originele symbiose van ridder en monnik die als blauwdruk zal dienen voor alle latere geestelijke ridderorden. ‘Lofzang op een nieuwe ridderorde’ biedt een beklijvende bezinning op thema’s als gerechtvaardigd geweld, de kunst van het sterven en monastieke spiritualiteit voor leken. Dit bekoorlijke werkje maakt de lezer tot ooggetuige van het wonderlijk debuut van de tempeliers, wier geschiedenis even tragisch als roemrijk zal zijn.

BESTEL TEMPELIERS, LOFZANG OP EEN NIEUWE RIDDERORDE

3 De tempeliers, de opkomst en ondergang van de tempelridders – Dan Jones
Met zijn boek ‘De tempeliers’ brak Dan Jones in 2019 door bij het Nederlandstalige publiek. In de twaalfde eeuw richtten negen ridders de Orde van de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en gehoorzaamheid af, en werden daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam van God. In ‘De Tempeliers’ vertelt Dan Jones de geschiedenis van de grootste religieuze ridderorde uit de geschiedenis.

LEES MEER OVER DE TEMPELIERS, DE OPGANG EN ONDERGANG

BESTEL DE TEMPELIERS, DE OPGANG EN ONDERGANG

4 De tempeliers in de Lage Landen – Jan Hosten
De tempelorde werd in 1120 opgericht om de pelgrims in het Heilige Land te beschermen. De tempelridders waren gevreesde krijgers en ontpopten zich tot grootgrondbezitters en bankiers. In 1312 werd de grootste religieuze ridderorde ooit ontbonden op bevel van Filips IV de Schone van Frankrijk. Vele tempeliers werden geëxecuteerd. Minder bekend is het belang van de Lage Landen als logistieke en financiële draaischijf van de tempelorde. Jan Hosten vertelt over de Vlaamse roots van de tempeliers, hun activiteiten en commanderijen in de Lage Landen en de restanten van dat patrimonium.

LEES MEER OVER DE TEMPELIERS IN DE LAGE LANDEN

BESTEL DE TEMPELIERS IN DE LAGE LANDEN

5 De tempeliers – Rudolf Steiner
Over de tempeliers is weinig bekend. Waarom verzamelden ze zoveel goud?Wat deden ze in het Midden-Oosten? Welke inwijdingen kenden zij? Koning Filips de Schone wilde de orde vernietigen. De gruwelijke folteringen, terechtstellingen en verbrandingen waren niet zonder gevolgen. Zelfs de grootmeester werd gedwongen (valse) bekentenissen af te leggen. Deze uitgave is gebaseerd op lezingen van Rudolf Steiner en gaat verder in op onder andere de tempel van Salomo, Kaïn en Abel, Golgotha, en de rozenkruisers. Een onthullend boek dat inzicht geeft in de diepere impulsen.

BESTEL DE TEMPELIERS