De zin van het bestaan, verborgen in het graan – het levenswerk van Gerard ten Böhmer

BESTEL DE ZIN VAN HET BESTAAN, VERBORGEN IN HET GRAAN

Kosmisch gezien zijn wij mensen korenaren, die op aarde geboren zijn om brood te worden, om als voedende wezens geestelijk brood uit te delen om niet. Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap van het boek ‘De zin van het bestaan, verborgen in het graan’ van Gerard ten Böhmer (1941). Al vanaf  zijn jeugd is hij gefascineerd door alles wat met graan te maken heeft. De informatie, kennis en wijsheid over graan die hij gedurende zijn leven verzamelde en deelde tijdens vele lezingen, heeft hij toegankelijk gemaakt in de vorm van zo’n honderd korte teksten en bijbehorende kleurenillustraties in het bovenstaande recent verschenen boek, dat hij in eigen beheer heeft uitgegeven. Hieronder volgen een foto van de auteur, het voorwoord en zeven spiritueel georiënteerde columns met bijbehorende foto’s. 

VOORWOORD

In dit boek komen twee werelden aan bod, een buitenwereld en een binnenwereld, De buitenwereld kennen we maar al te goed. Vanaf de geboorte hebben wij geleerd de zintuigen te gebruiken om de buitenwereld mee waar te nemen. Door waarneming en onderzoek wordt onze zoektocht naar kennis aangewakkerd. Het is ongelofelijk hoeveel kennis er reeds is verzameld. De menselijke hersenen kunnen het niet bevatten. Daarom zijn er over de hele wereld databanken opgericht om die gigantische hoeveelheid kennis op te slaan.

De binnenwereld is voor velen een onbekend gebied. Deze innerlijke wereld werd aan het begin van onze jaartelling geïntroduceerd met het begrip gnosis. Dit is het Griekse woord voor kennis, innerlijke kennis en innerlijk weten. Als je daarvoor openstaat kun je door innerlijke waarnemingen ontdekken dat er een verborgen bron van wijsheid in jouw binnenwereld aanwezig is. En dat deze bron van wijsheid contact met je maakt.

Door ingevingen, een voorgevoel of een onhoorbare stem kan je verteld worden of je iets moet doen of juist moet laten. Als je leert luisteren naar deze innerlijke stem door ie aandacht naar binnen te keren, zul je bemerken dat het soms heel lastig is om in contact te komen met je intuïtie, met je innerlijke raadgever. Je krijgt dagelijks zoveel externe prikkels te verwerken dat de deur naar je innerlijke gesloten blijft.

Het maken van een wandeling in een natuurlijke omgeving is een goede manier om uit je bewuste geest te treden en in een meer intuïtieve staat van zijn te komen. Daarom is wandelen synoniem aan hot spirituele Pad gaan. Want als we dit pad bewandelen leidt dit naar ons edelste zelf, de adel-aar. De adelaar voert ons mee naar spirituele hoogtes.

1 JONGE TARWESCHEUTEN

Binnen in ons, diep verborgen,
leeft een Goddelijke Gedachte
die zich aan ons kenbaar wil maken.
Een oergedachte.

Geef die gedachte:

 1. een vruchtbare aarde om te wortelen en te ontkiemen;
 2. een ademveld om deze gedachte te leren kennen;
 3. een bron van levend water, om te groeien en tot wasdom te komen;
 4. een vuurkracht, om het overtollige kaf te verbranden.

2 VERSCHILLENDE GRANEN IN HET GRAANVELD

Hier zien wij op de voorgrond gerst, daarna tarwe, rogge en op de achtergrond koolzaad. Het is voorjaar mei/juni, de zon loopt door de dierenriemteken Stier en Tweelingen. Het aardeveld trekt zijn groene jas weer aan. De knoppen zwellen. De vogels fluiten hun mooiste lied en bouwen hun nesten. Spring is in the air. De lammeren en kalveren springen rond in de wei.

Lente wordt dit jaargetijde genoemd. Het woord ‘lente’ is afgeleid van het lengen der dagen. De langste dag valt op 21 juni (de zomerzonnewende), dan is het ruim 16 uur licht. Daarna worden de dagen weer korter

Ik voel het lengen der dagen.
En de warmte van de zon,
doet mij intens behagen.

3 TARWE MET GROEIENDE KORENAREN

Demeter is de  Griekse godin van de landbouw. Ze werd afgebeeld met een korenaar in haar hand. Als godin van de aarde hield Demeter zich bezig met het leven en het menselijk bestaan. De was de godin van de akkerbouw en de plantengroei. Ze was ook de uitvindster van de gereedschappen die gebruikt werden in de landbouw.

Demeter had een dochter, Persephone, van wie ze heel veel hield. Persephone hielp haar moeder met de groei van de planten. Op een dag raakte ze verzeild in het dodenrijk van Hades. Deze wilde haar als vrouw hebben, maar als vrouw van Hades zou ze in het dodenrijk moeten blijven.

Demeter was zo verdrietig dat de planten niet meer groeiden en de mensen omkwamen van de honger. Ten einde raad vroegen de mensen aan Zeus, de oppergod, om een gesprek aan te gaan met Hades.

Uiteindelijk werd besloten dat Persephone de ene helft van het jaar op de aarde zou verblijven en de andere helft van het jaar in de onderwereld. Persephone keerde in de lente terug naar de aarde, waardoor de bloemen gingen bloeien en de bomen weer groen werden. In de herfst ging ze terug naar de onderwereld, waardoor de aarde grijs en grauw werd.

4 DE LEGE KORENAAR

De korenaar die uitsteekt boven de anderen. Wie zal de rijpe mensenziel gaan vertellen hoe zij een bevrijdingsweg kan gaan bewandelen? Vele goeroes en meesters staan te trappelen om dat jou te gaan vertellen. Wel voor de nodige valuta, want voor niets gaat de zon op, zeggen ze.

Is deze korenaar, die zo hoog boven allen uitsteekt, misschien geschikt om deze taak op zich te nemen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, gaan we te rade bij de oude landbouwers. Die zeggen ons: een waardevolle aar is groot en zwaar, die kun je altijd herkennen. Want: ‘hoe zwaarder de aar, hoe dieper haar buiging zal zijn.’

De meester waar het echt om gaat, vinden wij niet buiten onszelf maar in onszelf. In ons binnenste, zoals de Goddelijke Meester ons vertelt. In de evangeliën treedt deze naar voren als Jezus de Christus, die de voeten wast van zijn leerlingen.

Een diepere buiging kun je niet maken! Deze Goddelijke Meester vinden wij in onze binnenkamer. De Raadgever die ons bijstaat op de smalle weg des levens.

5 RIJPE TARWE MET ZWARE VOLLE AREN

Vol verwachting staat het graan op het veld. De zon heeft de hoogste stand bereikt. Nu (Noen), gaat het gebeuren.

Scherpt de zeisen en de sikkels,
maait met forse slag het graan.
Ziet de gouden korenaren,
die in rijkdom buigen gaan.
Laat het maaierslied weerklinken,
vol van krachten laaien gloed.
Werkers, vrienden Godsbeminden,
spant de spieren, straalt van moed.
Hoog de hoofden en de harten,
want het uur van oogst is daar.

6 RIJPE KORENAAR: SYMBOOL VOOR HET IK-BEWUSTZIJN

Kosmisch gezien zijn wij mensen korenaren die op Aarde geboren zijn om als een voedend wezen geestelijk brood uit te delen.

Het teken Maagd met de korenaar (spica) geeft deze opdracht door aan alle vrouwen die als moeders kinderen baren: aren voortbrengen op de aarde. Het genadevolle gevolg is dat er rijpe korenaren geboren worden, maar ook heel veel korenaren die nog niet rijp zijn.

Rijpe, ervaringsvolle mensenzielen worden Johannesmensen genoemd. We lezen in het evangelie van Mattheüs (hoofdstuk 3) dat Johannes de grootste uit vrouwen geboren is. Die in staat is om de paden recht te maken voor zijn Heer, waarvan hij zegt: ‘Ik doop u met water, maar hij die na mij komt doopt u met vuur. Om u binnen te voeren in een geheel nieuwe werkelijkheid.’

7 TARWEZADEN VOOR DE ZUIDMOLEN IN GROESBEEK

De rijpe tarwezaden zijn gereed om de hogere weg van brood worden in te slaan. Gelijktijdig gebeurt dit ook in de psyche (de ziel) van de rijpe. ervaringsvolle mens; een gehele, nieuwe werkelijkheid dient zich aan. Het oude bewustzijn gaat, in het proces dat komen gaat, definitief veranderen. Er gaat een gedaanteverwisseling optreden, die in het Nieuwe Testament transfiguratie wordt genoemd. Het proces van brood worden gaat zich voltrekken door middel van de volgende fasen:

 1. het malen van de tarwezaden tot meel;
 2. het meel mengen met water, gist en zout;
 3. het gevormde deeg kneden tot het deugt;
 4. het geknede deeg laten rijzen;
 5. het gerezen deeg in de vurige oven brengen;
 6. het gaar geworden brood uit de oven halen;
 7. het uitdelen van de broden.

BESTEL DE ZIN VAN HET BESTAAN, VERBORGEN IN HET GRAAN