Maand van de bijbel 2024: gratis online programma gnostiek bijbellezen op spiritueleteksten.nl

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

De organisatoren van de Maand van de Bijbel 2024 (van 28 januari  t/m 28 februari) willen met hun campagne bevorderen dat ook andere mensen organisaties aandacht genereren voor de Bijbel. De website spiritueleteksten.nl sluit daar graag bij aan met het onderstaande online-programma gnostiek bijbellezen. Alle geselecteerde bijbelgedeelten en bijbehorende beschouwingen kunnen worden beluisterd en/of gelezen.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE ESSAYS VAN DE MAAND VAN DE BIJBEL

Gnosis, dat het Griekse woord is voor kennis, is het innerlijke weten dat zich openbaart als gevolg van het gaan van een spirituele weg. Het is primair een levende, actuele ervaring; geen geloof in een wereldbeschouwelijk of religieus systeem en ook geen weten in de zin van informatie. Gnosis is evenmin een eenduidige georganiseerde religieuze of spirituele stroming uit het verleden.

Bij gnosis het gaat hier primair om innerlijke wijsheid en tegelijkertijd ook om een werkzame kracht die verlicht. De volgende uitspraken van experts op het gebied van gnosis zijn zodanig breed geformuleerd, dat direct duidelijk is dat gnosis universeel is en niet exclusief verbonden aan één religie, spirituele stroming of filosofisch stelsel. Hieronder volgen zes definities van gnosis door gnosis-deskundigen:

  • Gnosis is de kennisse des harten of de kennis van het hart. (Gilles Quispel)
  • Gnosis is de kennis die van en bij God is. Wie deze kennis bezit is vervuld van al het goede en ontvangt zijn gedachten van God, welke geheel anders zijn dan die van de massa. (Corpus Hermeticum 11:10)
  • Oorspronkelijk was de gnosis de samenvatting van de oer-wijsheid, de samenbundeling van alle kennis die direct heenwees naar het oorspronkelijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards-goddelijke menselijke levensgolf. (J. van Rijckenborgh)
  • Gnosis is de verlossing van de innerlijke mens; niet van het lichaam, want het lichaam is vergankelijk, het is niet psychisch, want zelfs de ziel is uit de vergankelijkheid […]. Daarom is verlossing pneumatisch, dat is: spiritueel. Door gnosis wordt dus de innerlijke spirituele mens geboren. (Valentinus)
  • Een gnosticus is iemand die heeft leren begrijpen wie wij waren, wat van ons geworden is, en waar wij gevonden worden, waarheen we zo haastig op weg zijn, waarvan we bevrijd worden; wat geboorte is en wat wedergeboorte zeggen wil. (Theodotus)
  • Gnosis is voor alles een persoonlijke, existentiële zekerheid: ik kom bij God vandaan, ik deel in zijn wezen, naar hem keer ik terug. Het is een verlicht inzicht in de oorsprong, de huidige situatie en de bestemming van de mens. (Roelof van den Broek)

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

De levende werkelijkheid van de gnosis kan aan de mens kenbaar worden door de in zijn of haar hart verborgen geestvonk. Jezus spreekt in dit verband over het mosterdzaadje of de graankorrel, Mani noemt het de lichtvonk, in het boeddhisme wordt gesproken over het juweel in de lotos en de rozenkruisers duiden het eeuwigheidsprincipe in de mens aan als de roos.

  • Het koninkrijk van God is binnen in u. (Lukas 17:21)
  • Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze. (Johannes 14:12)
  • Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. (Johannes 16:26)

LEES OVER SPIRITUELE KERST

LEES OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

LEES OVER SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN