Tag archieven: gnostiek bijbellezen

Rozenkruis en christendom – video 18

Welkom bij deze toespraak van het Gouden Rozenkruis. Mensen die voor het eerst in contact komen met de School van het Gouden Rozenkruis zijn soms verbijsterd of verward over wie we in essentie zijn en stellen de vraag: zijn jullie een kerk? Wanneer die vraag aan mij persoonlijk wordt gesteld, is het gewoonlijk mijn beurt om verbijsterd te zijn omdat Lees verder

Gnostiek bijbellezen in de derde Maand van de Bijbel? Leeschallenge van 22 januari tot en met 22 februari 2022

GA NAAR HET ONLINE-PROGRAMMA GNOSTIEK BIJBELLEZEN IN DE MAAND VAN DE BIJBEL 2022

In de afgelopen jaren is steeds van half januari tot half februari de maand van de spiritualiteit gehouden. In oktober 2019 werd op de website maandvandespiritualiteit.nl bekend gemaakt dat dit verandert en dat de organisatie van de campagne over gaat van CPNB (Stichting Collectieve Promotie van het Nederlandse Boek) naar uitgeefconcern VBK media. Als weinig steekhoudende reden wordt genoemd dat Lees verder

De historische Jezus als spirituele wereldleraar – tekst van Manly P. Hall

De persoon Jezus staat centraal in het Nieuwe Testament, dat ongeveer een kwart van de Bijbel uitmaakt. Het is zeer de vraag of de vele schriftelijke mededelingen die worden gedaan over het leven van Jezus historisch waar zijn. Vanuit gnostiek perspectief maakt dat niets uit omdat de meeste verhalen in symbolisch opzicht volkomen juist zijn. Gnostiek bijbellezen houdt onder andere in de verhalen over het leven van Jezus en andere bijbelverhalen primair worden gezien als symbolische verhalen over processen van spirituele bewustwording en vernieuwing die zich in de mens kunnen  voltrekken. Een mens die de innerlijke weg gaat, kan zichzelf Lees verder

Recensie essay Maand van de Bijbel 2020 door Jacobine Geel: Vele kamers – Mijn weg door de Bijbel

‘Twaalf jaar was ik toen ik mijn eerste echte Bijbel kreeg. Het was een lang gekoesterde wens. Niet omdat ik al jong zo vroom was, maar vooral omdat ik – leesmeisje- droomde van deze schatkist, tot de rand toe gevuld met woorden. De opwinding over die honderden velletjes vloeipapier, bijeengehouden door een soepele roodlederenkaft, herinner ik mij goed. De kinderbijbel leerde me de plattegrond. Nu was het moment aangebroken om naar hartenlust rond te dwalen.’

Met deze alinea begint het essay dat Jacobine Geel schreef ter gelegenheid van de Maand van de Bijbel (24 januari – 14 februari). Ze is theologe en is vooral bekend als Lees verder

Maand van de bijbel 2023: gratis online programma gnostiek bijbellezen op spiritueleteksten.nl

De organisatoren van de Maand van de Bijbel willen met hun campagne bevorderen dat ook andere mensen organisaties aandacht genereren voor de Bijbel. De website spiritueleteksten.nl sluit daar graag bij aan met het onderstaande online-programma gnostiek bijbellezen. Alle geselecteerde bijbelgedeelten en bijbehoren de beschouwingen kunnen worden beluisterd en/of gelezen.

Gnosis, dat het Griekse woord is voor kennis, is het innerlijke weten dat zich openbaart als gevolg van het gaan van een spirituele weg. Het is primair een levende, actuele ervaring; geen geloof in een wereldbeschouwelijk of religieus systeem en ook geen weten in de zin van informatie. Gnosis is evenmin een eenduidige georganiseerde religieuze of spirituele stroming uit het verleden.

BEKIJK  VIDEO ROZENKRUIS EN CHRISTENDOM

Bij gnosis het gaat hier primair om innerlijke wijsheid en tegelijkertijd ook om een werkzame kracht die verlicht. De volgende uitspraken van experts op het gebied van gnosis zijn zodanig breed geformuleerd, dat direct duidelijk is dat gnosis universeel is en niet exclusief verbonden aan één religie, spirituele stroming of filosofisch stelsel. Hieronder volgen zes definities van gnosis door gnosis-deskundigen:

  • Gnosis is de kennisse des harten of de kennis van het hart. (Gilles Quispel)
  • Gnosis is de kennis die van en bij God is. Wie deze kennis bezit is vervuld van al het goede en ontvangt zijn gedachten van God, welke geheel anders zijn dan die van de massa. (Corpus Hermeticum 11:10)
  • Oorspronkelijk was de gnosis de samenvatting van de oer-wijsheid, de samenbundeling van alle kennis die direct heenwees naar het oorspronkelijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards-goddelijke menselijke levensgolf. (J. van Rijckenborgh)
  • Gnosis is de verlossing van de innerlijke mens; niet van het lichaam, want het lichaam is vergankelijk, het is niet psychisch, want zelfs de ziel is uit de vergankelijkheid […]. Daarom is verlossing pneumatisch, dat is: spiritueel. Door gnosis wordt dus de innerlijke spirituele mens geboren. (Valentinus)
  • Een gnosticus is iemand die heeft leren begrijpen wie wij waren, wat van ons geworden is, en waar wij gevonden worden, waarheen we zo haastig op weg zijn, waarvan we bevrijd worden; wat geboorte is en wat wedergeboorte zeggen wil. (Theodotus)
  • Gnosis is voor alles een persoonlijke, existentiële zekerheid: ik kom bij God vandaan, ik deel in zijn wezen, naar hem keer ik terug. Het is een verlicht inzicht in de oorsprong, de huidige situatie en de bestemming van de mens. (Roelof van den Broek)

De levende werkelijkheid van de gnosis kan aan de mens kenbaar worden door de in zijn of haar hart verborgen geestvonk. Jezus spreekt in dit verband over het mosterdzaadje of de graankorrel, Mani noemt het de lichtvonk, in het boeddhisme wordt gesproken over het juweel in de lotos en de rozenkruisers duiden het eeuwigheidsprincipe in de mens aan als de roos.

  • Het koninkrijk van God is binnen in u. (Lukas 17:21)
  • Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze. (Johannes 14:12)
  • Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. (Johannes 16:26)

Het online-programma Gnostiek bijbellezen is samengesteld uit teksten uit de boeken Mysteriën en symbolen van de ziel en Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

LEES MEER OVER DEZE TRILOGIE OVER DE UNIVERSELE EN DE CHRISTELIJKE MYSTERIËN