Vijf boeken met een evangelie: Issa, Thomas, Aquarius, Waarheid en Heilige twaalven

De bovenstaande vijf boeken bevatten allemaal de tekst van een evangelie dat niet bekend is bij de meeste mensen. Het Evangelie van Issa, het Aquarius Evangelie en het Evangelie van de Heilige twaalven gaan allemaal in op het leven van Jezus. De twee eerstgenoemde geschriften besteden ook ruime aandacht aan het leven van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar die niet aan bod komen in de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het Evangelie van Thomas en het Evangelie der Waarheid, die uitgebreid becommentarieerd zijn door Gilles Quispel, gaan helemaal niet in op het leven van Jezus.  

1 De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet, het Evangelie van Issa, Paul van Oyen
De filosoof en schrijver Paul van Oyen geeft met deze publicatie ‘Het evangelie van Issa’ nieuwe aandacht. Teksten over het leven van Jezus in India en Tibet tussen zijn twaalfde en dertigste jaar werden volgens zeggen voor het eerst ontdekt in 1887 in een klooster in Ladakh. Er zijn tegenstrijdige beweringen over de echtheid door latere bezoekers aan dit klooster, het klooster zelf en er bestaan diverse interpretaties door evangelisten, (Indiase) historici en New Agers. Na vertaalslagen naar het Tibetaans, Frans en Engels komt nu deze Nederlandse uitgave. Het evangelie beslaat veertien hoofdstukken.

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN ISSA

BESTEL HET EVANGELIE VAN ISSA

2 Het evangelie van Thomas, Gilles Quispel
Het Evangelie van Thomas zoals dat fraai is uitgegeven door uitgeverij ‘In de Pelikaan’ van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, bevat niet alleen een nauwkeurige Nederlandse vertaling van de tekst van het in 1945 Thomas Evangelie, maar ook uitgebreide toelichtingen en historische feiten en duidingen. Het is een omvangrijk, leerzaam en inspirerend boek (380 pagina’s) van professor Gilles Quispel (1916-2006) waarin hij een groot deel van zijn kennis en ervaring heeft verwerkt.

LEES MEE OVER HET EVANGELIE VAN THOMAS

BESTEL HET EVANGELIE VAN THOMAS

3 Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus, Levi Dowling
Het Aquarius Evangelie, dat gedeeltelijk aansluit bij de vier officiële, is bijzonder belangwekkend; niet alleen omdat het esoterische begrippen hanteert die vrijwel gemeengoed in onze samenleving zijn geworden, maar bovendien minutieus die voorvallen uit het leven van Jezus beschrijft, waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament van de Bijbel zwijgen. De bron van deze gegevens zijn volgens de auteur de Akasha Kronieken, het oer-geheugen, over de betekenis en werking waarvan Eliphas Levi, Helena Blavatsky en Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) uitvoerig hebben geschreven. Het boek Spirituele Kerst en het gelijknamige online-programma is gebaseerd op hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie.

LEES MEER OVER HET AQUARIUS EVANGELIE

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

4 Valentinus de gnosticus en zijn evangelie der waarheid – Gilles Quispel
Het Evangelie der Waarheid wordt wel beschouwd als het kroonjuweel van de gnosis. Het vertelt in een bevlogen stijl dat Jezus de eeuwige Logos is, die de Onbekende God openbaart en de geest die in de mens slaapt wakker roept. Het is ook het enige gnostische geschrift dat met diep ontzag spreekt over het kruis van Jezus. De gnosticus wordt vergeleken met de beklimmer van een berg, die in de mist zijn begeleiders is kwijtgeraakt en niet meer ziet waar hij heen moet, totdat hij zijn naam hoort roepen. Het leven op aarde wordt ervaren als een boze droom, totdat het licht van de gnosis opgaat. Dit boek van Gilles Quispel, nestor van het wetenschappelijke onderzoek naar de gnosis, bevat tien hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 6 bestaat uit Het Evangelie der Waarheid uit het Koptisch vertaald.

LEES MEER OVER VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

BESTEL VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

5 Het Evangelie van de heilige twaalven, Gideon Jasper Ouseley
Het Evangelie van de heilige twaalven van G.J.R. Ouseley (1835-1906) heeft door de diepgang en fijngevoeligheid een signatuur van een hoog bewustzijn. Het geschrift gaat in op onderwerpen die niet aan bod komen in de evangeliën in de Bijbel, zoals de liefde voor dieren, het niet eten van vlees en gelijkwaardigheid van vrouw en man. In het boek Spirituele Pasen en Pinksteren zijn 22 van de 96 hoofdstukken uit het Evangelie opgenomen. Ouseley heeft er geen geheim van gemaakt hoe hij tot deze teksten was gekomen: hij had ze ontvangen ‘in dromen en visioenen van de nacht’. Hij laat dan ook het evangelie eindigen met de woorden: ‘Glorie aan God, door wiens kracht en hulp het is geschreven.’

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

 

LEES MEER OVER DE GOOISCHE BIJBEL

BESTEL DE GOOISCHE BIJBEL

De Gooische Bijbel is een verzameling van 29 geschriften uit de oudheid die autoriteiten destijds te onorthodox of te wonderlijk vonden ze op te nemen in de Bijbel . Bijzonder interessant is bijvoorbeeld het boek Henoch met profetiën over ‘het einde der tijden’ waardoor de schrijver van de Openbaring van Johannes zich waarschijnlijk heeft laten inspireren . Daarnaast zijn er populaire en diepzinnige christelijke geschriften opgenomen in dit boek, waaronder Handelingen van Johannes, het proto-evangelie van Jacobus, het Evangelie van Judas en de in Nag Hammadi gevonden gnostiek georiënteerde evangeliën zoals het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Maria Magdalena, het Evangelie der Waarheid en het Evangelie van Filippus.

LEES MEER OVER DE GOOISCHE BIJBEL

BESTEL DE GOOISCHE BIJBEL