Vijf boeken met een evangelie: Issa, Pistis Sophia, Thomas, Waarheid en Heilige twaalven

De bovenstaande vijf boeken bevatten allemaal de tekst van een evangelie dat niet zo bekend is bij de meeste mensen omdat het niet in de Bijbel staat. Het gaat om het Evangelie van Issa, het Evangelie van de Pistis Sophia, het Evangelie van Thomas, het Evangelie der Waarheid en het Evangelie van de Heilige twaalven. 

1 De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet, het Evangelie van Issa, Paul van Oyen
De filosoof en schrijver Paul van Oyen geeft met deze publicatie ‘Het evangelie van Issa’ nieuwe aandacht. Teksten over het leven van Jezus in India en Tibet tussen zijn twaalfde en dertigste jaar werden volgens zeggen voor het eerst ontdekt in 1887 in een klooster in Ladakh. Er zijn tegenstrijdige beweringen over de echtheid door latere bezoekers aan dit klooster, het klooster zelf en er bestaan diverse interpretaties door evangelisten, (Indiase) historici en New Agers. Na vertaalslagen naar het Tibetaans, Frans en Engels komt nu deze Nederlandse uitgave. Het evangelie beslaat veertien hoofdstukken.

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN ISSA

BESTEL HET EVANGELIE VAN ISSA

2 Het evangelie van de Pistis Sophia
Het Evangelie van de Pistis Sophia is een belangrijk, uitgebreid en diepzinnig gnostiek geschrift uit de Oudheid waarin relatief veel aandacht is voor Maria Magdalena. Uitgeverij Rozenkruis pers publiceerde in 1963 de eerste Nederlandse vertaling en kwam medio september 2020 met een geheel nieuwe vertaling door John van den Berg, auteur van Het woord van de Pistis Sophia in de orde van Jeû. Die nieuwe hardback-uitgave is niet alleen moderner en beter toegankelijk, maar ook nauwkeuriger.

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

3 Het evangelie van Thomas, het weten van een ongelovige, Bram Moerland
Het Thomas-evangelie is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi. Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus. De tekst bestaat uit 114 losse uitspraken van Jezus, zogenoemde logions. Veel van die logions zijn nogal duister. Ze zullen in de spirituele gemeenschap waarin Jezus sprak vast wel begrijpelijk zijn geweest, maar voor hedendaagse lezers is de betekenis niet altijd meteen duidelijk. Het is daarom belangrijk dat Bram Moerland nu een toelichting heeft geschreven die de tekst toegankelijk maakt voor een brede kring van belangstellenden. Hij is grondig te werk gegaan, maar verstaat tevens de kunst om zijn bevindingen in heldere taal te presenteren, waardoor de betekenis van het Thomas-evangelie op een aansprekende wijze wordt ontsloten. Dit boek laat een verrassend andere visie zien op de historische betekenis van Jezus. Veel hedendaagse christenen en niet-christenen ervaren het Thomas-evangelie als een welkome bron van inspiratie, die het waard is opnieuw gehoord te worden.

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN THOMAS

BESTEL HET EVANGELIE VAN THOMAS

4 Valentinus de gnosticus en zijn evangelie der waarheid – Gilles Quispel
Het Evangelie der Waarheid wordt wel beschouwd als het kroonjuweel van de gnosis. Het vertelt in een bevlogen stijl dat Jezus de eeuwige Logos is, die de Onbekende God openbaart en de geest die in de mens slaapt wakker roept. Het is ook het enige gnostische geschrift dat met diep ontzag spreekt over het kruis van Jezus. De gnosticus wordt vergeleken met de beklimmer van een berg, die in de mist zijn begeleiders is kwijtgeraakt en niet meer ziet waar hij heen moet, totdat hij zijn naam hoort roepen. Het leven op aarde wordt ervaren als een boze droom, totdat het licht van de gnosis opgaat. Dit boek van Gilles Quispel, nestor van het wetenschappelijke onderzoek naar de gnosis, bevat tien hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 6 bestaat uit Het Evangelie der Waarheid uit het Koptisch vertaald.

LEES MEER OVER VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

BESTEL VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

5 Het Evangelie van de heilige twaalven, Gideon Jasper Ouseley
Het Evangelie van de heilige twaalven van G.J.R. Ouseley (1835-1906) heeft door de diepgang en fijngevoeligheid een signatuur van een hoog bewustzijn. Het geschrift gaat in op onderwerpen die niet aan bod komen in de evangeliën in de Bijbel, zoals de liefde voor dieren, het niet eten van vlees en gelijkwaardigheid van vrouw en man. In het boek Spirituele Pasen en Pinksteren zijn 22 van de 96 hoofdstukken uit het Evangelie opgenomen. Ouseley heeft er geen geheim van gemaakt hoe hij tot deze teksten was gekomen: hij had ze ontvangen ‘in dromen en visioenen van de nacht’. Hij laat dan ook het evangelie eindigen met de woorden: ‘Glorie aan God, door wiens kracht en hulp het is geschreven.’

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

 

LEES MEER OVER DE GOOISCHE BIJBEL

BESTEL DE GOOISCHE BIJBEL

De Gooische Bijbel is een verzameling van 29 geschriften uit de oudheid die autoriteiten destijds te onorthodox of te wonderlijk vonden ze op te nemen in de Bijbel . Bijzonder interessant is bijvoorbeeld het boek Henoch met profetiën over ‘het einde der tijden’ waardoor de schrijver van de Openbaring van Johannes zich waarschijnlijk heeft laten inspireren . Daarnaast zijn er populaire en diepzinnige christelijke geschriften opgenomen in dit boek, waaronder Handelingen van Johannes, het proto-evangelie van Jacobus, het Evangelie van Judas en de in Nag Hammadi gevonden gnostiek georiënteerde evangeliën zoals het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Maria Magdalena, het Evangelie der Waarheid en het Evangelie van Filippus.

LEES MEER OVER DE GOOISCHE BIJBEL

BESTEL DE GOOISCHE BIJBEL