Boeken over de Johannes-figuren in de Bijbel

1 Rudolf Steiner en Johannes, twee gezworen vrienden – Hans Stolp
In ‘Rudolf Steiner en Johannes’ schetst Hans Stolp een dubbelportret. Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) en Johannes hadden beiden de opdracht om het esoterische christendom aan de mensheid door te geven. Johannes beschreef die weg in beelden, Rudolf Steiner in taal. Zonder hen zouden wij minder begrijpen van het leven op aarde, onze opdracht en van de nieuwe ontwikkelingsweg die we mogen gaan: bewust en met inzicht, liefde en vreugde. Als geen ander neemt Hans Stolp de lezer mee in deze bijzondere vriendschap.

LEES MEER OVER RUDOLF STEINER EN JOHANNES, TWEE GEZWOREN VRIENDEN

BESTEL RUDOLF STEINER EN JOHANNES, TWEE GEZWOREN VRIENDEN

2 Over het mysterie van de drie Johannes-figuren – Judith von Halle
Het mysterie van Lazarus-Johannes is een van de belangrijkste christelijke erfenissen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige mens. Daarbij hoort de tot nu toe verborgen gebleven samenhang tussen het ontstaan van Lazarus-Johannes en de gestalte van de ‘derde’ Johannes, Johannes Zebedeüs, wat hier naast vele andere tot nu toe niet bekende details wordt onthuld. Ook de kinderjaren van Johannes de Doper in de woestijn, waarnaar nog heel weinig onderzoek is gedaan, komen aan de orde en worden geesteswetenschappelijk tegen het licht gehouden, alsook diens eigen rol met betrekking tot de kosmische gebeurtenis van Christus Jezus.

BESTEL OVER HET MYSTERIE VAN DE DRIE JOHANNES-FIGUREN

3 De komende nieuwe mens – J. van Rijckenborgh

In onze tijd is het duidelijk dat de mensheid voor een grote verandering staat. In het boek ‘De komende Nieuwe Mens’ van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) gaat het om een totale, fundamentele verandering, om de ontwikkeling van het kernwezen in het hart. Het ego opgeven en die zielenkern door het Licht laten groeien, leidt tot dé nieuwe mens met een nieuw bewustzijn. De auteur geeft een magistraal inzicht in deze grootse menselijke mogelijkheid. Hij legt onder andere uit waarom de mens die het pad van geestelijke bewustwording en vernieuwing gaat vergelijkbaar is met de figuur van Johannes de Doper, een Johannes-mens dus.

LEES MEER OVER DE KOMENDE NIEUWE MENS

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS

4 Johannes de Doper – A.E.J. Kaal
Wie was Johannes de Doper? Zijn naam is verbonden met die van tal van kerken in heel Europa en daarbuiten. Jaarlijks zijn er rond zijn geboortedag, 24 juni, op diverse plaatsen plechtigheden en festiviteiten. Volgens de kerkelijke traditie wordt hij gezien als de laatste der profeten van het oude Israël: hij is het die een nieuw tijdperk aankondigt. Daarom heet hij ook ‘de Voorloper’. Als zodanig is hij ondergeschikt aan “de Gezalfde”: Johannes doopte met water, Jezus zal dopen met het vuur van de heilige Geest. Volgens de evangelist Johannes zou hij ooit gezegd hebben “Ik ben de Christus niet” (Joh. 1:20). Maar het is ondenkbaar dat hij dit werkelijk heeft gezegd. Wie was hij dan wel? En wat stond hem voor ogen? Op grond van de beschikbare teksten wordt geprobeerd om te achterhalen wat voor iemand er vanonder het slib van de teksten zichtbaar wordt.

BESTEL JOHANNES DE DOPER

5 Sint-Jan, de gescherpte Johannes-blik – Rudolf Steiner
Midzomer, Sint-Janstijd: de langste dagen van het jaar, de zon staat hoog aan de hemel, de aardeziel heeft uitgeademd. Hoe kunnen wij onze blik openen niet alleen voor de beperkte aardse horizon, maar voor de grote kosmische horizon? Een inspirerende voordracht, met enkele fragmenten. Daarin laat Rudolf Steiner ons de geestelijke processen meebeleven. Voor de juiste Sint-Jansstemming. Een warme verdieping in dit feest van zon en liefde.

BESTEL SINT-JAN, DE GESCHERPTE JOHANNES-BLIK