Citaten van Walt Whitman – 50 levenslessen van een dichterlijke ziel

LEES DRIE GEDICHTEN VAN WALT WHITMAN

LEES OVER BOEKEN VAN EN OVER WALT WHITMAN

Walt Whitman (1818-1892) was een Amerikaans dichter, essayist en journalist. Zijn dichtbundel Leaves of Grass (Grasbladen) was een mijlpaal in de geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Hij is een self-made man. Whitman begon als loopjongen in een advocatenkantoor, werkte daarna in een drukkerij, werd vervolgens dorpsonderwijzer, richtte verschillende tijdschriften op, bouwde huizen en plande en schreef onderwijl verder aan zijn magnum opus, ‘Leaves of Grass’.

Whitman trouwde nooit, verliet nooit Amerika, streefde nooit bezit en rijkdom na, behoorde tot geen enkele vereniging en ging liever om met gewone mensen dan met rijken, en hij was altijd optimistisch en vrolijk. Hij was een aparte, imposante verschijning, groot van gestalte, traag bewegend, tolerant, democratisch, ontvankelijk, en tegenover iedereen vrijgevig en van goede wil. Hieronder volgt de Nederlandse vertaling van de 50 citaten van Whitman uit de bovenstaande video.

Wees nieuwsgierig, niet veroordelend.

Alle fouten kunnen worden vergeven van hem die volkomen oprecht is.

Het krachtige spel gaat door en jij mag een vers bijdragen.

Te voet en lichtvoetig neem ik de open weg, gezond en vrij, de wereld die voor mij ligt.

Doe wat je wilt, maar zorgt ervoor dat het vreugde vermeerdert.

Alles gaat vooruit en naar buiten, niets stort in. En sterven is anders dan iedereen dacht, en gelukkiger.

Alleen de beginneling in de politieke economie denkt dat het de plicht is van de overheid om haar burgers gelukkig te maken. De overheid heeft daar geen kantoor voor.

Ik ben tevreden. Ik zie, dans, lach, zing.

Ik geloof dat een grashalm. niets minder is dan het ‘reiswerk’ van de sterren.

In de gezichten van mannen en vrouwen zie ik God,

Ik vier mijzelf en zing mijzelf. elk atoom dat mij toebehoort, is net zo goed van jou.

Ik zweer het je, er zijn goddelijke dingen die mooier zijn dan woorden kunnen vertellen.

Laat je ziel koel en kalm blijven voor een miljoen universa.

Nu zie ik het geheim van de wording van de beste persoon: het is groeien in de open lucht en eten en slapen met de aarde.

Wijzen naar een andere wereld zal de ondeugd onder ons nooit stoppen, alleen licht schijnen op deze wereld kan ons helpen.

Houd je gezicht altijd naar de zon gericht, dan vallen de schaduwen achter je.

Wat de ziel tevreden stelt is waarheid.

Geluk, niet op een andere plek, maar op deze plek … niet op een ander uur, maar in dit uur.

Onderzoek opnieuw alles wat je is verteld en laat varen wat je ziel beledigt.

Elk moment van licht en duisternis is een wonder.

Zij die elkaar liefhebben zullen onoverwinnelijk worden.

Niets kan mooier gebeuren dan de dood.

Elk uur van elke dag is een onuitsprekelijk perfecte wonder.

De weg naar wijsheid is geplaveid met overvloed.

Het kenmerk van een echte schrijver is zijn vermogen om het bekende te mystificeren en het vreemde vertrouwd te maken.

Ik moet wachten. Ik twijfel er niet aan dat ik je nog een keer zal ontmoeten. Ik moet ervoor zorgen dat ik je niet kwijtraak.

Wat is het dat je in je ogen uitdrukt. Het lijkt meer te zijn dan alle gedrukte teksten die ik in mijn leven heb gelezen.

Zie, ik geef geen lezingen of een beetje liefdadigheid. Als ik geef, geef ik mijzelf.

De krachtigste en liefste liederen moeten nog gezongen worden.

Als je me in eerste instantie niet kunt ophalen, blijf dan aangemoedigd. Als je me op de ene plek mist, zoek dan eren andere. Ik stop ergens en wacht op je.

Sommige mensen zijn zoveel zonneschijn op de vierkante centimeter.

Ik heb geleerd dat het voldoende is om bij de mensen te zijn die ik leuk vind.

Alle schoonheid komt voort uit prachtig bloed en prachtige hersenen.

Vrede is altijd mooi.

Ieder van ons onvermijdelijk, ieder van ons genadeloos, ieder van ons met zijn of haar recht op aarde.

De som van alle bekende waarde en respect tel ik op in jou, wie je ook bent.

Ik ben groter, beter dan ik dacht, ik wist niet dat ik zoveel goedheid in mij besloten hield.

Ik weiger mijzelf het beste te geven dat ik ben.

Er zijn dagen die je moeten overkomen.

Er is geen God goddelijker dan jijzelf.

Ik ben zo slecht als de ergste, maar godzijdank ben ik zo goed als de beste.

Veldslagen worden verloren in dezelfde geest als waarin ze worden gewonnen.

Ik ontdek dat ik op de rand van een gebruikelijke fout sta.

De kunst van de de kunst, de glorie van expressie en de zonneschijn van het licht van letters, is eenvoud.

Geef mij de prachtige stille zon, met al zijn verblindende stralen.

Eenvoud is de glorie van expressie.

We lezen en schrijven geen poëzie omdat het zo lieflijk is. We lezen en schrijven poëzie omdat we lid zijn van het menselijk ras. En het menselijke ras is vol passie. Dus geneeskunde, recht, zakendoen, techniek… dit zijn nobele bezigheden en noodzakelijk om het leven in stand te houden. Maar poëzie, schoonheid, romantiek, liefde… daarvoor blijven we leven.

Spreek ik mezelf tegen? Goed, dan spreek ik mezelf tegen. Ik ben groot, ik omvat menigten.

Voortaan vraag ik geen geluk. Ikzelf ben een geluksvogel.

Hou van de aarde en de zon en de dieren. Veracht rijkdom, geef aalmoezen aan iedereen die erom vraagt. Kom op voor de domme en gekke mensen. Besteed uw inkomen en arbeid aan anderen. En je vlees zal een groot gedicht zijn.

LEES DRIE GEDICHTEN VAN WALT WHITMAN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER WALT WHITMAN