Boeken van en over Walt Whitman – Amerikaans dichter, journalist en essayist uit de negentiende eeuw

1 Oud ben ik en jong ben ik – Walt Whitman (eBook)
Walt Whitman geldt als de meest typisch Amerikaanse dichter van de negentiende eeuw. In zijn grote bundel Leaves of Grass bezingt en vereert hij de Amerikaanse natuur, de Amerikaanse mens en de democratische samenleving als de culminatie en het absolute hoogtepunt van de schepping. Die verering voor Amerika en de Amerikaan komt ook tot uiting in deze verzameling dagboekaantekeningen, herinneringen en bespiegelingen. De auteur trok na het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) naar Washington, waar hij als vrijwilliger zijn dagen doorbracht in de vele militaire hospitalen. Whitman beschrijft de nu onvoorstelbare toestanden in de barakken en ziekenzalen, en de buitengewone moed van de zieke, gewonde en stervende militairen die hij morele en materiële steun verleende. Na een zware beroerte beschrijft Whitman zijn langzame herstel in Camden, New Jersey, met hoogstpersoonlijke indrukken van de natuur in zijn omgeving en van diverse reizen – naar New York, Boston, Canada, het Midden en Verre Westen van de VS en enkele van de Zuidelijke staten. De laatste aantekeningen zijn uit 1882, toen Specimen Days verscheen, tien jaar voor Whitmans dood. Oud ben ik en jong ben ik, nu voor het eerst in vertaling, biedt een hoogstpersoonlijk doorkijkje op het leven, de wereld en het denken van een uniek mens, dichter, filosoof en profeet van zijn bewonderde Amerika.

BESTEL OUD BERN IK EN JONG BEN IK (EBOOK)

2 De kracht van gras, Walt Whitman en onze tijd – Jan-Hendrik Bakker
Mensen zijn geen los zand, maar gras. Elk blad is anders en tegelijk zijn ze alle verbonden. Gras is taai en veerkrachtig, het sterft en komt steeds weer terug. De Amerikaanse dichter Walt Whitman gebruikte dit beeld in zijn visioen van de toekomstige democratische samenleving. Bijna twee eeuwen later is Whitmans spirituele kijk op natuur en samenleving onverminderd actueel. In De kracht van gras verbindt Jan-Hendrik Bakker Whitmans denken en dichten met dat van Hannah Arendt en de Europese traditie van het humanisme. De ecologische en democratische crises vragen om een radicale filosofie waarin kosmos, persoon en samenleving één geheel vormen. Dit boek laat de lezer niet alleen kennismaken met de reikwijdte van Whitmans geest, maar zoekt ook naar manieren om met Whitman de toekomst tegemoet te treden.

BESTEL DE KRACHT VAN GRAS

3 Licht en tegenlicht – Symposionreeks 27
Er bestaat een spirituele atmosfeer, die gerichte denkers, schrijvers en helden van alle tijden immer omgeeft en waaruit zij vol geestvervoering hebben geput. Tijdens het najaarssymposion 2011 op het conferentieoord Renova te Bilthoven stonden twee van hen centraal: Etty Hillesum en Walt Whitman. Twee figuren die ver uiteen liggen, maar die zich beiden in praktische zin voor 100 procent hebben ingezet voor hun medemens. En juist in die praktijk van dienende liefde bewijst zich hun geestelijke perspectief: geen droombeeld, maar stralende, het leven transformerende werkelijkheid. Die transformatie en die praktijk, die vormen de draad die het werk op het conferentieoord Renova, het samenzijn, de symposiondag, en misschien wel alle dagen met elkaar verbindt.

LEES MEER OVER LICHT EN TEGENLICHT

BESTEL LICHT EN TEGENLICHT

4 Drie oden van Álvero de Campos – Fernando Pessoa
Sommige schrijvers of dichters hebben een pseudoniem, om zich te verhullen, om iemand anders te zijn, in hun papieren bestaan. Sommige schrijvers hanteren meerdere pseudoniemen. Een enkele schrijver of dichter gaat nog een stap verder: hij schept zich een heteroniem, een afzonderlijk mens, namens wie hij schrijft of die namens hem schrijft. Maar er is er maar één schrijver en dichter die twintig heteroniemen in de lucht heeft gehouden: Fernando Pessoa (1888-1935). ‘Persona’ betekent zijn naam in het Latijn, een woord met als een van de omschrijvingen: masker. Pessoa gebruikt diverse maskers, niet om zich domweg achter te verschuilen, maar eerder om een aspect van zijn eigen zijn te expliciteren en uit te vergroten. In de huid, het hoofd en de ziel van Álvaro de Campos (1890-1935) schrijft de dichter zijn drie beroemde oden, hier voor het eerst in het Nederlands bijeen gebracht: Het lied van de zee, Triomfale ode en Groet aan Walt Whitman. Campos is de dichter van het gevoel, de ‘sensationist’. In extremis, tot aan de twee kanten van één en dezelfde medaille: wat het is om geradbraakt te worden, wat het is om te radbraken.

BESTEL DRIE ODEN VAN ÁLVERO DE CAMPOS

5 Leaves of Grass – Walt Whitman 
Walter Whitman was an American poet, essayist, and journalist. He is considered one of the most influential poets in American history. Walt Whitman is considered the father of free verse and modern democracy. One of the reasons Leaves of Grass is a great work of literature is because it was among the first to be based fully on the author’s capacity to communicate with the reader directly, and to invite us to change how we feel and think about ourselves and others. Leaves of Grass is also a declaration of freedom, a political manifest of democracy and in it’s original, first edition it is considered as an attempt to add brotherhood to the literary and political constitution of democracy, the relation of the I to the you, of the self to the social community, that earlier had been omitted in the American Declaration of Independence.

BESTEL LEAVES OF GRASS