Reis van de ziel – boek van Willem Glaudemans met een gebruiksaanwijzing voor het leven op aarde

BESTEL REIS VAN DE ZIEL

Willem Glaudemans wil je met ‘Reis van de Ziel’ inspireren om op je eigen zielereis te gaan. Voor het leven is bij de geboorte nooit een handleiding of gebruiksaanwijzing meegegeven. Dus wat moet een ziel voor haar reis naar de planeet aarde weten om hier goed te kunnen leven? Een reisgids ontbrak, zoals Glaudemans in zijn voorwoord schrijft: ‘De ziel is van huis vertrokken met een sterke roep of drang om op aarde een specifieke bijdrage te leveren en een missie te vervullen. Ze is moedig en enthousiast op reis gegaan. Maar eenmaal hier moest ze helemaal alleen uitvinden hoe de wegen lopen.’ 

Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je heen. Dat is jouw ‘schat’. Tijdens je leven maak je een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis, ontdekt steeds meer dingen en komen zo steeds dichterbij jezelf, je schat. Door deze ook nog eens te delen krijgt je schat meer waarde en verrijk je jezelf en anderen.

VOORWOORD

Wat moet een ziel voor haar reis naar de planeet aarde weten om hier goed te kunnen leven? Er is bij de geboorte nooit een handleiding of gebruiksaanwijzing meegegeven. En dat kan als een groot gemis worden gevoeld.

De ziel is van huis vertrokken met een sterke roep of drang om op aarde een specifieke bijdrage te leveren en een missie te vervullen. Ze is moedig en enthousiast op reis gegaan. Maar eenmaal hier moest ze helemaal alleen uitvinden hoe de wegen lopen. Een reisgids ontbrak.

De reis van de ziel kan worden gezien als de reis van de held, zoals Joseph Campbell die uit alle verhalen en mythen van de mensheid heeft gedistilleerd. De held voelt een aandrang om weg te gaan bij zijn familie, en de wijde wereld in te trekken om zijn schat te zoeken en met die verworven schat weer terug te keren.

Hij ervaart tegenslag en ontmoet helpers op zijn pad, en uiteindelijk vindt hij zijn schat. Zo is het ook met de ziel, en de schat die ze weer vindt is de missie waarmee ze vertrokken is.

Dit boekje volgt die reis van de ziel vanuit de lichtsferen waar ze thuis is, haar indaling en geboorte in een lichaam, tot haar terugkeer naar haar oorsprong. En voor de tijd hier op aarde krijgt ze wat aanwijzingen, wat bagage voor haar reistas.

Dit boekje kan ook heel goed aan jongeren worden gegeven of voorgelezen. Dan kan er een mooi gesprek ontstaan en ontdekken ze dat ze er niet alleen voor staan, dat er helpers op hun weg zijn die deze reis ook ondernemen en dat ze van de ervaringen van hen kunnen leren. En omgekeerd ook leren wij van de jonge wijze zielen die in deze tijd incarneren.

Goede reis!
Willem Glaudemans

INDALING EN VERTREK

Je woont als ziel in de grote lichtende levenszee en je wil jouw schitterende energiepatronen uitstralen in de wereld. Je kent jezelf, je ziet je zachte straling en je kleuren, de bewegingen waarmee je vloeit en wentelt, en de puls waarmee je ademt en klopt. Je kent de klank waarmee je zingt in de harmonie der sferen, en het licht waarmee je danst op de lichtende levensbanen. Bij elke zieleklop vibreer je lichtgolven de sferen in, in stralende kleuren, die zich mengen met de lichtgolven van andere zielen. En die klank, die kleur en die energie wil je kenbaar maken in de wereld. Het is je unieke kenmerk, de manier waarop je tinkelt, tintelt en trilt. Zo ben je geschapen en dat wil je delen, je wil je als liefde meedelen aan het leven.

Ze is tijdloos oud, deze ziel, ze kan zich haar schepping, net na het oerbegin, nog herinneren, alsook de levens die ze hiervoor heeft geleefd op deze blauwgroene planeet, en op vele andere planeten. Ze is samen met haar zielengroep geschapen in het Hart van de Al-Ene die zich in hen allen grenzeloos heeft uitgestraald, in alle eeuwigheid, in immense vreugde. Zo heeft ze alle krachten en kenmerken van de Al-Ene ontvangen, want ze is in eenheid geschapen naar zijn gelijkenis.

Ze is precies zoals haar Bron: alomvattend bewustzijn. Ze is licht, liefde, leven, eeuwigheid, scheppingskracht, waarheid, schoonheid en wijsheid. Ze is volkomen compleet. Alles van haar Bron is van haar, en alles wat van haar is, is van haar Bron, de Al-Ene. Zo verblijft zij in haar grootheid in de domeinen van de eeuwigheid, in de lichtsferen van het universum.

Je wil je weer meedelen aan het leven in de wereld. Je levensdrang is groot, je liefdesimpuls om dienstbaar te zijn is machtig, je voelt je geroepen door het leven. Door de lichtsferen heen had een roep weerklonken, een roep uit het hart van je zielengroep, en je wist direct dat je een opdracht te vervullen had, je voelde de trilling daarvan in je kern resoneren met vreugde. Samen met hen wil je een bijdrage leveren aan de bewustzijnsontwikkeling van de mensen in dit aardse tijdperk, om het bewustzijn van wijsheid, waarheid en liefde te vergroten.

En je besluit te gaan.

Onmiddellijk staan voor de ziel de stralende lichtmeesters klaar die met haar het aanstaande leven gaan voorbereiden. Ze maken met haar een blauwdruk, waarin met fijne lichtdraden de levensopdrachten, de levensthema’s, de te leren lessen en de noodzakelijke levenspijn zijn geweven. Die worden met licht geschreven als potenties, met alternatieven, want de vrije wil wordt volkomen gerespecteerd. De ziel houdt de keuze wat ze in dit leven kan en wil leren en wat ze wil doen. Het is een blauwdruk, geen verplichting. Het zijn mogelijkheden en geen voorgeprogrammeerde feiten. En er zijn alternatieve levenslijnen ingeweven voor het geval het oorspronkelijke plan niet kan worden uitgevoerd, om wat voor reden dan ook.

De lichtmeesters kijken samen met jou naar het totale panorama van al je levens en tonen je hoe dit leven hier grandioos in past. Ze laten krachtige, lichtende kleurenstralen zien waaraan al je levens als kralen geregen zijn. Je hebt dus de mogelijkheid om grote doorgaande zielethema’s verder te ontwikkelen. Je ziet hoe je kunt meewerken aan de totale missie van je zielengroep, en hoe je daarbij geholpen zult worden door je zielengroepsgenoten die je gaat ontmoeten en met wie je gaat samenwerken.

Je ziet hoe je balans kunt herstellen en harmonie kunt vinden in de dynamieken waarmee je werkt, de polen van vreugde en pijn waaraan je belangrijke levensthema’s leert. Je kunt eventueel verzuimde lessen alsnog in nieuwe omstandigheden leren. Je zult steeds meer meester worden over je instrumenten: de persoonlijkheid met haar talenten, gevoelens, gedachten en lichaam. Vanuit al deze panoramische inzichten en beelden wordt je blauwdruk voor dit leven geschreven.

En je stemt hiermee in.

De lichtmeesters kijken nu met de ziel naar de meest gunstige omstandigheden waarin ze deze veelzijdige missie kan volbrengen. Ze tonen haar beelden van verschillende aardse gezinnen waar ze kind kan zijn. Ze laten haar de mogelijke ouders zien, de andere kinderen en familieleden en het hele netwerk van lichtlijnen waarmee deze mensen weer met anderen verbonden zijn. Zo ziet de ziel ook andere leden van haar zielengroep oplichten, die haar al zijn voorgegaan, of die elders gaan incarneren en haar vrienden kunnen worden. En ze krijgt een vooruitblik hoe zij zich in elk van die gezinnen zou kunnen ontwikkelen en wat ze daar zou ontvangen aan pijnstempels en tegenwerking, aan steun en stimulans.

Pijnstempels zijn krachtige en effectieve middelen waarmee een levensthema in het bewustzijn kan worden gebracht, zodat het een levenslang leerinstrument kan worden. En tegenwerking kan juist als tegenkracht de eigen kracht doen ontwaken en tot zelfstandigheid stimuleren. En de ziel ziet ook wat zij, juist daar, aan deze familieleden zou kunnen brengen, hoe zij op haar beurt weer dienstbaar kan zijn aan hun levensthema’s, precies door te zijn wie ze dan is. Ze ziet de trilling van hun missies en voelt hoe die met de hare resoneren en samen kunnen dansen.

Je kiest ten slotte samen met de lichtmeesters het gezin, het land en het tijdperk dat het meest behulpzaam kan zijn voor de vervulling van je veelzijdige missie. Je verheugt je enthousiast op de aanstaande reis.

Dan ga je naar een ruimte, een lichtende sfeer, waar je met andere zielen wacht tot de juiste aardse tijd is aangewenteld, waarin je de duik kunt wagen. Je ontmoet daar andere zielen met hun begeleiders die net zo wachten op het moment van hun indaling. Je maakt afspraken met hen om elkaar straks daar beneden weer te ontmoeten en elkaar te helpen. Er worden signalen en trillingen over en weer in elkaars ziel geplant, waaraan jullie elkaar straks zullen herkennen.

Dat ‘straks’ is van hieruit slechts een ogenblik, in aardse tijd bemeten kan het tientallen jaren later, of zelfs pas aan het eind van een mensenleven zijn.

De ziel neemt vervolgens afscheid van de zielen met wie ze hier tijdloos leeft en zingt, zich steeds verder zuivert en op gelijke zielstoon trilt, de zielen met wie ze thuis is in de lichtsferen. Maar afscheid bestaat hier niet, met lichtlijnen blijf je altijd met elkaar verbonden, en tijd is een illusie. Ze krijgt hun liefde en zegen mee voor haar reis en de verzekering dat ze op haar zullen wachten bij haar terugkeer – omdat ze er immers altijd zijn.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Indaling en vertrek
Inleiding

  1. Schatzoeken naar je missie
  2. Relaties, leunen of recht staan
  3. De klare taal van vergeving
  4. Zeven zuiveringen
  5. Universele Wetten van de Schepping
  6. Geld en vermogen, schaarste en overvloed
  7. Over de dood 

Terugkeer en thuiskomst
Droom
Dankwoord
Nawoord
Over de auteur

BESTEL REIS VAN DE ZIEL

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ZIEL