Drie boekbesprekingen in Pentagram 2019-4: Weg in Tao, Zonder mij, Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

DOWNLOAD BOEKENRUBRIEK PENTAGRAM 2019-4 (PDF)

Hieronder volgt de tekst van drie besprekingen van nieuw uitgekomen boeken zoals die gepubliceerd zijn in het magazine Pentagram 2019-4

1. Weg in Tao 

De Daodejing van Lao Zi heeft de Chinese beschaving eeuwenlang begeleid. Iedere geïnteresseerde lezer heeft het gevoel dat de tekst hem of haar direct aanspreekt. De Chinese wijzen die steeds weer terugkeerden naar deze rijke bron kwamen tot een schier onbegrijpelijke diepgang, die zij op veel verschillende manieren dichterbij brachten. In dit boek Weg in Tao bewijst Elly Nooyen dat zij deze wijsheid op het spoor is. Met een liefde voor detail diept zij in 81 paragrafen de één na de andere leerrijke gebeurtenis, filosofische anekdote of metafoor uit de rijke wijsgerige historie van dit land op. Ieder voorbeeld dient ter illustratie van de stap die zij in die paragraaf behandelt. 

Elly Nooyen geeft op frisse wijze inzicht in de leer van de Tao-voor-ingewijden, maar begrijpelijk voor iedereen met een beetje interesse. Laag voor laag ontsluiert zij de alchemie van het Innerlijke Landschap, die wordt uitgebeeld op de gelijknamige steen in de Witte Wolken Tempel te Beijing. Het beste bewijs dat zij de wijzen van weleer op het spoor is blijkt wel uit de heldere taal, waarmee zij hun inzichten volgt: 

‘Wij zijn als de bezitters van een zakje bloemenzaad. We kunnen het jarenlang in huis hebben en er niets mee doen omdat we geen tuin hebben. Al die tijd echter behoudt het zaad zijn potentie om een bloem te worden. Wanneer we een leerling-wijze worden, zijn de voorwaarden geschapen waarop het zaad in vruchtbare grond kan ontkiemen. Door zon, regen en warmte groeit er een prachtige bloem uit. Zo is het ook met de weg van de innerlijke alchemie: het zaad voor de mens die we in potentie zijn dragen we al met ons mee. Het zit in een prachtig zakje met een foto van de bloem als een belofte. Maar wanneer we het zaad niet aan de aarde toevertrouwen, wordt die belofte nooit ingelost. Innerlijke alchemie houdt in: het zaad uit de verpakking halen, het laten ontkiemen, alle onkruid eromheen weghalen zodat het zonlicht erbij kan, maar er verder met onze handen vanaf blijven. Dan ontvangt het zaad alles wat het nodig heeft om tot bloei te komen.’ 

Weg in Tao, De kunst van innerlijke alchemie, Elly Nooyen, Rozekruis Pers, ISBN 978 90 6732 482 3, € 29,50 

2. Zonder mij 

‘Kennis die van buitenaf wordt aangenomen is niets waard omdat geen enkele aanname transformerend werkt maar aan de oppervlakte blijft en hooguit in het vat van geheugen en conditionering terechtkomt.’ 

Zo begint Olette Luitwielers nieuwe boek Zonder mij, Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval, het valt niet anders te noemen. Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, die de lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken. Olette Luitwieler publiceerde eerder: Levensdroom (Samsara), Godenkind 

(Ten Have), Zielewind (Ten Have). Deze eerste poëtische bundel van haar hand laat iedere uitleg evenwel voor wat die is. Met grote kracht en tegelijk met opgewekte blijmoedigheid plaatst ze ieder die zich aan haar teksten waagt direct midden in de Ene Werkelijkheid van de Geest, van de Ander-in-u. 

‘Ware kennis dient verinnerlijkt te worden’, schrijft ze. Het is een proces waarbij je je waarheid ‘toe-eigent’ en verwelkomt als je beste vriend die je in de armen neemt nadat jij na een lange reis weer bent teruggekeerd. Het is je verbinden met wat met jouw wezen overeenstemt. Het is ja- zeggen tegen wat je al wist, maar niet meer wist voor- dat je het ontmoette. Waarheid is geen kennis, ook geen visie, geen overtuiging, geen oordeel, geen geloof, maar een herkenning van het wezenlijke. Waarheid is zoveel liefde voor het ware zien hebben, dat ze zich vanzelf laat zien. Ze wacht op jou.’ 

De lezer vergeet voor een moment de eventuele vanzelfsprekendheid van zijn alledaagse leven. ‘Het ik is een golf die zich los van de zee waant. Een ‘verlicht ik’ is een golf die zich de zee waant. Ontwaken is alle wanen doorzien…’ schrijft ze op haar website. 

Wie ontwaakt, ziet de ene Werkelijkheid. De Ene Werkelijkheid is het grote wonder van jouw en mijn bestaan. Elke gedachte in dit boek getuigt daarvan. 

Zonder mij, Olette Luitwieler, Uitgeverij de Morgenster,  ISBN 978 90 7794 417 2,  € 19,50 

3. Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis 

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de Rozenkruisers? Waarom wordt De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Met vragen als deze bestudeert dit boek als het ware de landkaart van de Rozenkruiserstraditie, waarbij het de lezer een handreiking biedt naar een eigen innerlijk kompas.

Het werk van de Rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De auteur laat zien dat leringen van het Rozenkruis een universele en tegelijkertijd een christocentrische signatuur hebben; en met dat innerlijk kompas ben je in staat te komen tot een innerlijk weten, tot Gnosis. 

In korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs biedt het boek 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de Rozenkruisers die het Universeel Geneesmiddel allemaal op hun eigen manier hebben uitgedragen, onder wie de hermetische arts en alchemist Paracelsus, de uiterst controversiële en mysterieuze Francis Bacon, Jan Amos Comenius, die de fakkel van Johann Valentin Andreae overnam, Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri. 

Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, Jezelf en de samenleving transformeren, André de Boer, Rozekruis Pers, ISBN 978 90 6732 480 9, € 22,50