Wie ben jezelf? Bezinningsbijeenkomst in tempels van het Gouden Rozenkruis in november en december 2020

Wie ben jezelf? Je bent mens, je bent bewustzijn! Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een nieuw magnetisch stelsel vrijheid in je kunnen krijgen. Wil je deelnemen aan de volgende bezinningsbijeenkomst in een tempel van het Gouden Rozenkruis?

November 2020 (klik op de plaatsnaam voor aanmelden)

03-11 Rotterdam, Avenue Concordia 102, dinsdag 20.00 uur
04-11 Almaar, Oudegracht 114, woensdag 20.00 uur 
04-11 Arnhem, Velperweg 58, woensdag 20.00 uur
04-11 Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, woensdag 20.00 uur
08-11 Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, zondag 14.00 uur
09-11 Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, maandag 20.00 uur
11-11 Eindhoven, Dierenriemstraat 4, woensdag 20.00 uur
17-11 Haarlem, Zakstraat 8, dinsdag 10.00 uur
17-11 Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag 20.00 uur

December 2020 (klik op de plaatsnaam voor aanmelden)

08-12 Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, dinsdag 20.00 uur
08-12 Rotterdam, Avenue Concordia 102, dinsdag 20.00 uur
09-12 Almaar, Oudegracht 114, woensdag 20.00 uur 
09-12 Arnhem, Velperweg 58, woensdag 20.00 uur
09-12 Eindhoven, Dierenriemstraat 4, woensdag 20.00 uur
22-12 Haarlem, Zakstraat 8, dinsdag 10.00 uur
22-12 Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag 20.00 uur

Wie ben jezelf? Je bent mens, je bent bewustzijn. Willen, denken en voelen zijn je vermogens. Wie je werkelijk bent, bewijst zich in je doen en laten. Van doorslaggevend belang zijn je verlangen en je focus, de richting waarin je wilt leven. Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een nieuw magnetisch stelsel vrijheid in je kunnen krijgen.

Het stil worden, waarvan de wijsheidsteksten spreken, is ruimte geven aan zuiver bewustzijn, en haar zuivere wil, heldere denkkracht en menslievend meegevoel in je laten werken. Het eerste begin daarvan ligt als een vonk in ons besloten. Er is een weg. Er is een groeien; een nieuwe zelf zal niet uitblijven. 

Wat is een bezinningsbijeenkomst?

Samen luisteren we naar tekst en muziek, afgewisseld met stiltes. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bezinning in een tempel is zowel een moment van innerlijke rust als van innerlijke activiteit. Iets in ons wordt aangeraakt, tot leven gewekt, het beoogt zowel evenwicht als inspiratie te brengen.

Voel je een verlangen naar ware eenheid, vrijheid en eeuwigheid? Ervaar je dat stille weten in je hart, dat er een heel ander leven op je wacht? Een tempel kan door zijn reine en stille atmosfeer je helpen tot je diepste zelf te komen. Je weet wel hoe gedachten en emoties je bewustzijn dagelijks bezighouden, zodat we slechts af en toe rust en stilte vinden. Door in de tempel te zijn is het mogelijk om in die rust en stilte, de gnosis – kennis van het hart – te vinden.

Een tempel is sober en licht ingericht. Er zijn een aantal symbolen te zien. Er is bijvoorbeeld een gouden roos aan een gouden kruis bevestigd: een gouden rozenkruis. De gouden roos is het symbool van de lichtkern in ons hart, voor het goddelijke in ons, dat in ons bewustzijn als een roos kan openbloeien. Verder zijn er ook andere symbolen te zien, die we graag willen toelichten tijdens een van onze bijeenkomsten.

Een kwartier voor aanvang word je uitgenodigd om de tempel binnen te gaan. Je krijgt een plaats toegewezen, omdat we graag de tempel van voren naar achteren willen vullen. De bijeenkomst is alleen door reservering te bezoeken. Deze begint om 20.00 uur en het duurt ongeveer drie kwartier.

Aanbevolen voor verdere verdieping: Mysteriën en symbolen van de ziel

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

GRATIS ONLINE-PROGRAMMA: MYSTERIËN VAN DE ZIEL

GRATIS ONLINE-PROGRAMMA: SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BOEK: MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL HET BOEK (€ 19,50)