3 van 5 – Tao en wij – gedeelten uit hoofdstuk 12 van ‘De Poortwachter – toegang tot Tao’ van Elly Nooyen

 

DEEL 1DEEL 2DEEL 3DEEL 4DEEL 5

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

Op 4 juni 2023 bracht uitgeverij Rozenkruis Pers het vierde boek van Elly Nooyen uit: De Poortwachter – toegang tot Tao. Deze schitterende, kleurrijke en diepzinnige hardback-uitgave over het taoïsme is gebaseerd op uitspraken van de Chinese wijze Yin Xi die voor het eerst in het Nederlands worden gepubliceerd. De auteur slaagt er steeds weer in om cryptische teksten uit de Chinese oudheid toegankelijk en praktisch toepasbaar te maken voor mensen van nu. In het boek zijn fraaie en intrigerende taoïstische kunstwerken van Elly Nooyen opgenomen, waarvan er acht in de vorm van kunstkaarten beschikbaar zijn. ‘De Poortwachter’ is van 24 februari tot en met 31 maart 2024 aan te schaffen met korting: tijdelijk van € 24,50 voor € 19,50 . Hieronder volgen gedeelten uit hoofdstuk 12.

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

Het werk van Yin Xi kenmerkt zich doordat hij zegt waar het op staat zonder oordelend te zijn. Zo zegt hij bijvoorbeeld:

Tao is niet uit op de mens of zijn zelf.

Misschien schrikken we hier van. Of roept het vragen op als: waarom we dan bestaan, of zijn we dan niet goed genoeg? Er is echter niets mis met ons; we zijn alleen nog niet af. We zijn nog volop in ontwikkeling in een proces dat begint vanuit Tao maar dat uiteindelijk ruimte en tijd overstijgt.

In de hele kosmos is bewustzijn, in allerlei gradaties. In ons mensen is een persoonlijk bewustzijn in ontwikkeling. Het wonderlijke is dat eigenlijk niemand precies weet wat bewustzijn is, maar dat toch iedereen weet wat ermee wordt bedoeld. Door ons persoonlijk bewustzijn beseffen we dat we bestaan, iets willen, voelen of denken, en van daaruit handelen we.

Ons bewustzijn is sterk op onszelf en ons zelfbehoud gericht. Positief hieraan is dat we er zelfkennis door opdoen, negatief dat het ons egocentrisch kan maken. Het bewustzijn is dan toegesloten alsof het een op zichzelf staand iets is, in plaats van dat het deel uitmaakt van een veel groter bewustzijn.

Maar wij maken deel uit van de tijdloze microkosmos die ingebed is in het tijdloos al. Deze leeft vanuit de oorspronkelijke natuur: Tao, Teh en het Ene, terwijl wij van tijdelijke aard zijn. Deze natuur reflecteert in ons hart, en hiervan kunnen we ons bewust worden. We ervaren dit vaak als iets dat we moeilijk precies kunnen benoemen. Het wordt vaak ervaren als ‘verlangen’ of ‘heimwee’, of als ‘een fundamenteel verdriet’. Yin Xi merkt op:

Er is geen verlangen zonder bewustzijn.

Hoewel we van tijdelijke aard zijn, staan we niet los van de Tao-natuur: we bevinden ons er middenin! We zijn kinderen van twee werelden. Omdat we in ontwikkeling zijn hebben we wel bewustzijn van ons tijdelijke zelf, maar nog nauwelijks van de Tao-natuur in ons. We kunnen het ook anders zeggen: een totaal nieuw bewustzijn moet zich nog in ons ontwikkelen. Dit bewustzijn is niet op zichzelf gericht en bevat ook geen persoonlijke kenmerken, maar het staat in wisselwerking met de oorspronkelijke natuur. Yin Xi zegt hierover:

Oorspronkelijke natuur is de toestand
waarin persoonlijke gedachten en bewustzijn
nog niet zijn ontkiemd.

Omdat de oorspronkelijke natuur van Tao-Teh en het Ene, één in zichzelf is, is daarin geen afzonderlijk bewustzijn. Maar paradoxaal genoeg bevinden zich daarin al wel de kiemen ervan.
Zoals de zee potentieel uit ontelbare druppels bestaat. Van Tao gaan voortdurend transformerende, spirituele impulsen uit. Hierdoor wordt het water in beweging gebracht. Dit houdt in dat de mogelijkheden die de waterdruppels bevatten zich geleidelijk gaan manifesteren. Onze microkosmos is als zo’n waterdruppel.

Van het Ene gaat een kracht uit: de Qi genaamd, levenskracht tijdloze energie. Qi manifesteert zich als Yang-qi die uitgaand van aard is, en als Yin-qi die naar binnen is gericht. Door de werking van Yang-qi hebben we ons ontwikkeld tot een mens met zelfbewustzijn. Onze persoonlijke gedachten zijn weliswaar al ontkiemd, maar vooralsnog zijn deze erg op onszelf gericht.

We ervaren onszelf in het midden van alles en rondom ons bevindt zich al het andere. We zijn als het ware ‘vol van onszelf’. De werking van de Yin-Qi is nog niet manifest. Hierdoor wordt de waterdruppel – gezien als de Mens die we in aanleg zijn – ingekapseld. Tao kan niet worden bereikt door onszelf centraal te stellen. Daarom zegt Yin Xi de Poortwachter tot zijn leerlingen:

De deur naar Tao is open,
maar deze is ontoegankelijk.
Ik heb nog nooit zoiets gehoord.

Uit: De Poortwachter – toegang tot Tao
Hoofdstuk 12: Tao en wij

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

BEKIJK DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

BESTEL DE VIERDELIGE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

INHOUDSOPGAVE VAN DE POORTWACHTER

Inleiding

 1. Lao Zi en de Poortwachter
 2. De Daodejing ontstaat
 3. Vertrek naar Chengdu
 4. Het werk van Yin Xi
 5. Leegte
 6. Ziekte en dood
 7. Leven en dood
 8. Macrokosmos kosmos microkosmos
 9. Onze Tao natuur
 10. Onze aardse natuur
 11. De brug
 12. Tao en wij
 13. Yin Xi en wij
 14. De verborgen sleutel
 15. Twee naturen; één kracht
 16. Twee mogelijkheden
 17. De eeuwige essentie
 18. De dubbele koers
 19. Het menselijk vermogen
 20. De heilige mens
 21. Van kennis tot wijsheid
 22. Tao in het midden
 23. Verlichting
 24. Spoken en geesten
 25. Vasten van het hart
 26. De gouden Weg
 27. Oude patronen
 28. Het ‘niet’ in ons

Nawoord

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO