Tagarchief: kathaarse mysteriën

7. Op weg naar de heilige graal – De discipel is niet meer dan zijn meester – boek van Antonin Gadal

 

De discipel is niet meer dan zijn meester, de dienstknecht niet meer dan zijn heer. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, maar niets vermogen tegen de ziel. Worden niet twee musjes voor één penning verkocht? En toch zal geen daarvan ter aarde vallen zonder dat uw Vader het toestaat. En van u zijn zelfs de haren des hoofds alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat de mussen verre te boven.

Jezus (Mattheüs 10: 28-31)

De dagen in de Églises verlopen voor Mattheüs in volmaakte regelmaat. Een ogenblik heeft hij tegen de strenge winter opgezien, daar hij denkt dat de inwendige zalen en gangen bijzonder koud zullen zijn. Hij ziet zijn vergissing echter Lees verder

6. Op weg naar de heilige graal – Bid voor wie u vervolgen – boek van Antonin Gadal

 


BELUISTER EN/OF LEES HOOFDSTUK 1 + 2
BELUISTER EN/OF LEES HOOFDSTUK 3
BELUISTER EN/OF LEES HOOFDSTUK 4
BELUISTER EN/OF LEES HOOFDSTUK 5

Hoofdstuk 6

Bid voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader in de hemel,
die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden.
Indien ge liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt ge?

Jezus (Mattheüs 5:44-46)

Het is zondag, de dag des Heren. Op deze dag is er niemand in de werkplaatsen. Behalve de Broeders die een vaste taak te verrichten hebben, brengen allen, ook de novicen, hun tijd door in Lees verder

5. Op weg naar de heilige graal – Wees niet bezorgt voor uw leven – boek van Antonin Gadal

 

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL VAN € 15,50 VOOR € 7,50

(EN ONTVANG GRATIS HET BOEKJE MONTREALP DE SOS – DE GRAALBURCHT)

Hoofdstuk 5

Wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten of drinken
noch voor uw lichaam, waarmee ge het zult kleden.
Maak u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten,
of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden?
Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit.
Uw hemelse Vader weet dat ge dit alles behoeft.
Maar zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid
en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Jezus (Mattheüs 6:31-33)

Guilhem wordt het eerst gewekt. Hij wil Mattheüs nog niet storen, daar hij uit ervaring weet hoe vermoeiend de eerste nachten in de Églises voor de nieuwelingen zijn. Zacht staat hij op, hetgeen echter niet belet dat Lees verder

4. Op weg naar de heilige graal – Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt – boek van Antonin Gadal

 

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL VAN € 15,50 VOOR € 7,50

(EN ONTVANG GRATIS HET BOEKJE MONTREALP DE SOS – DE GRAALBURCHT)

Hoofdstuk 4

Kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
Neem mijn juk op u en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en ge zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Jezus (Mattheüs 11:29-29)

Mattheüs, onze jongeman, is zo juist, aan de hand geleid, de symbolische muur gepasseerd en bevindt zich nu in een ruim, breed voorgedeelte van de grot, dat door een pitje, dat in notenolie brandt, verlicht wordt. Voor hem welft zich de grootse ingang, als een vrijwel regelmatige halve cirkelboog, waardoorheen een imposante zaal zichtbaar is, die hem doet denken aan de ‘kathedraal van Lombrives‘, die hij zo goed kent. Een honderd meter voor hem uit laat een opening in het rotsplafond wat daglicht door en enkele zwakke stralen van de ondergaande zon; links en rechts bevinden zich Lees verder

1 en 2 – Op weg naar de Heilige Graal – de Sabartez en de Mount Négré

 

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL VAN € 15,50 VOOR € 7,50

(EN ONTVANG GRATIS HET BOEKJE MONTREALP DE SOS – DE GRAALBURCHT)

In het zuiden van Frankrijk, in het dal van de Ariège in de Pyreneeën, bevinden zich de grotten die in de Middeleeuwen de onderkomens waren voor de Katharen en die voor hen als plaatsen van inwijding dienden. De weg van de Heilige Graal en de weg der sterren zijn aanduidingen voor de terugkeer, tot de oorspronkelijke levensstaat. Hierin kan men de gnostieke heilsboodschap van alle tijden herkennen. Het boek ‘Op weg naar de Heilige Graal – de oude Kathaarse mysteriën’ van Antonin Gadal bevat het verhaal van de noviet Mattheüs, die de weg van inwijding volgt, in 15 hoofdstukken. Hieronder volgen de hoofdstukken 1 en 2. Lees verder