Open middag bij de rozenkruisers in Haarlem op zondag 25 september: tentoonstelling, lezing en gesprek

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING

Iedereen die belangstelling heeft voor rozenkruisers van toen en nu of voor een pad van bewustwording en vernieuwing, is welkom op zondagmiddag 25 september 2022 in het Haarlem. Deze open middag staat in het teken van rozenkruisers door de eeuwen heen en wordt gehouden in het J. van Rijckenborgh-centrum, Bakenessergracht 1. Jan van Rijckenborgh, één van de oprichters van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, en zijn broer hielden daar in 1924 voor het eerst een lezing namens het toenmalige Rozenkruisers Genootschap.

Inmiddels is de groep flink gegroeid en bestaat internationaal uit circa 20.000 vrouwen en mannen  die hun leven bewust inrichten naar waarden uit de universele wijsheid. Rozenkruisers gaan ervan uit dat het innerlijke leven meer is dan gedachten en gevoelens. Misschien ken je de ervaring van een diepe innerlijke stilte, een stilte die van binnenuit uitvloeit en je hele zijn voor een moment vervult. In die stilte spreekt plotseling iets anders in je.

Rozenkruisers zeggen dat deze stem, ook wel de stem van de stilte genoemd, voortkomt uit het geestelijke beginsel in het hart van een mens, de onsterfelijke ziel, poëtisch omschreven als de rozenknop. Over het algemeen zijn we ons in de drukte van het alledaagse leven niet bewust van deze stem. Totdat de rozenknop op een stil, onbewaakt ogenblik getroffen wordt door het licht of de liefde van de Ene, dan antwoordt zij onmiddellijk. Dat moment zien we als het beginpunt van het rozenkruispad.

Het pad van de roos en het kruis is een innerlijke weg die in vele symbolen wordt weergegeven in de mysterieroman De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis uit het jaar 1616. Dat is het derde manifest van de klassieke Rozenkruisers. Het eerste manifest verscheen in druk in 1614 en staat bekend als De roep der rozenkruisers broederschap. Het is een oproep aan de geleerden en de vorsten van het toenmalige Europa om de samenleving te vernieuwen op basis van een vernieuwing van het bewustzijn van de mens.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS

De manifesten van de klassieke rozenkruisers veroorzaakten vlak na hun publicatie veel furore. Door de eeuwen heen zijn er talloze mensen geweest die zich daardoor hebben laten inspireren. Tijdens de open middag op zondag 25 september bezoekers daarvan een indruk krijgen, via onder andere de tentoonstelling De rozenkruisers revolutie, gesprekken en de lezing die wordt gehouden om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Deze expositie neemt de bezoeker mee in het fenomeen van de geheimzinnige broederschap rond de legendarische figuur van Christiaan Rozenkruis. Wie stonden er achter de oproep? Wat wilden ze bewerkstelligen? Waarom moest dat anoniem? Waarom riep hun vreedzame boodschap niet alleen bijval op, maar ook verzet?

Om hun hervormingsprogramma over te brengen, creëerden de rozenkruisers fascinerende symbolische afbeeldingen en ook deze zijn terug te vinden in de tentoonstelling en in het rijk geïllustreerde boek ‘De Rozenkruisers Revolutie’, dat verkrijgbaar is bij onder andere Pentagram boekwinkel, die onderdeel is van het J. van Rijckenborgh-centrum.

Hoewel onderzoek naar de geschiedenis van de rozenkruisers de basis vormt voor de tentoonstelling en bijbehorende boek, ligt de focus op een nieuw aspect van het rozenkruisersverhaal. Niet alleen het verleden komt aan bod; ook de persoonlijke ervaring van leden van hedendaagse groeperingen die een beroep doen op de rozenkruiserstraditie wordt volop belicht.

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING