Het universele licht – video 19

LEES OVER HET LICHT DER WERELD

BESTEL HET LICHT DER WERELD

We willen u hier vandaag welkom heten voor de video van februari 2021 van het Gouden Rozenkruis. We dachten dat we een onderwerp kunnen introduceren, een krachtig onderwerp: het universele licht. Wat is het universele licht? Welk effect kan het hebben op mij en u, op de populatie van een land, op de wereldbevolking? Wat gebeurt er vandaag in de wereld in termen van onzekerheid en angst die we hebben vanwege een pandemie … en nog een pandemie? 

Wanneer we denken en praten over het universele licht, brengt ons dat naar een ander niveau, een ander element van begrip van ons eigen bestaan. Door de eeuwen heen is licht bestudeerd en besproken. De ontdekking dat licht zevenvoudig is, en is samengesteld uit de spectrale kleuren van de regenboog, was werkelijk een belangrijke doorbraak. En zelfs vandaag vragen we ons nog af of licht bestaat uit individuele deeltjes of golven. We weten dat experimenten in de natuurkunde erop wijzen dat licht op beide manieren kan worden beschouwd. Dat kan fysiek worden aangetoond. 

We kunnen een stap verder gaan door – als we het denken van onze wetenschappers en het werk dat iedereen doet wanneer we denken over het leven en het bestaan – kwamtumfysica te introduceren. Het blijkt dat een deeltje tegelijkertijd op twee plaatsen kan bevinden. Dat is ook het geval met licht: er kan duisternis zijn en licht, licht en duisternis op hetzelfde moment. Hoe staan deze met elkaar in verband?

We willen het onderwerp waarmee we vandaag een begin hebben gemaakt met de bespreking  niet gecompliceerd maken, maar we willen enkele hoogtepunten en elementen noemen hoe het Gouden Rozenkruis dit ziet en hoe de gnostici verwijzen naar licht. We kunnen zeggen dat achter elke manifestatie van ruimte en tijd een realiteit staat. Achter de dualiteit en de drie bekende dimensies zijn andere dimensies. Hier spreken we over de vierde dimensie, en we gaan niet in op boeken of films die daarover gaan of over zelfs de vijfde dimensie. 

Op dezelfde manier dat er een spectrum is van licht, dat gaat van één kleur naar een andere, is ook ons leven zevenvoudig. Zo kunnen we inzien dat er achter de materiële manifestatie een andere realiteit is. Dat is een werkelijkheid waarnaar we kunnen verwijzen als de archetypen of de platonische zuivere vormen. Dus aan de ene kan zien we de mens en het eeuwige wezen. We zien de microkosmos, maar ook de kosmos en de macrokosmos. 

Als we naar de zon kijken, zien we dat deze niet alleen zijn externe manifestatie heeft, maar ook een innerlijke manifestatie, die onzichtbaar is. We kunnen dus spreken over de fysieke zon en de spirituele zon: vulcanus. Vulcanus straalt ook in de wereld, in het universum van ruimte en tijd zijn spirituele energieën en krachten. 

En, beste vrienden, wij zijn schepsels van licht en we hebben licht nodig om te overleven. We kunnen niet leven zonder licht. Hoe assimileren we licht? We assimileren licht in de vorm van vibraties, als stralen van energie, maar ook bijvoorbeeld als vitaminen. We kunnen niet zonder de vitaminen in onze voeding, zonder het licht op onze lichamen, en daarom spreekt men over verschillende supplementen en dergelijke. We echt hebben ons dagelijkse licht nodig, of ons dagelijks brood. 

We spreken over deze twee manifestaties, de zichtbare en de onzichtbare, zo hebben we gesproken over de zichtbare zon en de onzichtbare zon vulcanus. Datzelfde geldt ook voor het universele licht. Het schijnt continu en trekt aan wat ermee in overeenstemming is. Dan kunnen we zeggen dat het universele licht het goddelijke principe doet ontwaken in ons wezen. Het Rozenkruis spreekt over een atoom in ons systeem dat een vonk van de Geest is. En dat geestvonkatoom bevindt zich net boven het hart. En als we ons fysieke lichaam beschouwen en andere lichamen waar het Gouden Rozenkruis over spreekt – over de etherische, astrale en mentale lichamen – dan bevindt dat atoom zich het centrum van ons wezen, in het midden van onze microkosmos, dat is de onzichtbare werkelijke mens in al zijn werkelijke potentiële manifestatie. 

We weten dat we als mensen functioneren in en met het licht door vijf basis-handelingen. Dat willen we graag kort met u bespreken, nu in deze introductievideo voor ons thema ‘het universele licht’ voor deze maand februari.  

De eerste basishandeling is ademen. Als we stoppen met ademen, stoppen we met leven. Als een organisme als dat van ons niet kan ademen, zal het sterven. Maar we ademen niet alleen via onze longen, maar we ademen ook door onze huid. We ademen door alle celstructuren in ons lichaam. U weet dat we alleen maar ademen met een heel klein percentage van onze longen, misschien 5 procent. Hoe zit het dan met de resterende 95 procent? Wat gebeurt daarmee? We ademen oppervlakkig en het is nodig dat we leren om diep en open te ademen. Wanneer we diep en open ademen, zal dat ook de wijze waarop we functioneren veranderen. 

Het tweede aspect is dat van eten. Er is de uitspraak: je bent wat je eet. Dan is het aan ieder van ons om daarover na te denken en te zeggen ja, hoe ik eet, waar ik eet, wat ik eet, is zo essentieel voor niet alleen het fysieke lichaam, maar ook voor ons bewustzijn ook ook die lichamen die we zojuist hebben opgesomd. In de complexiteit van de mens zien we dat al deze aspecten en organen essentieel zijn. Niet alleen om te leven van A tot C, van A tot Z, in termen van de duur van ons leven, maar ook hoe om dat leven te gebruiken om het zichbare met het onzichtbare te verbinden. Hoe kunnen we ons verbinden met die andere dimensies?

We hebben gesproken over eten, maar drinken is natuurlijk ook bijzonder belangrijk om in onze lichamelijke behoeften te voorzien. Dus water is een essentieel element dat steeds aangevuld moet worden en energie en kracht geeft aan ons lichaam. We hebben nu drie functiens genoemd. 

De vierde functie is bewegen. Ja, wij mensen, als dierlijke menselijke wezens hebben beweging nodig. En dan kun u verwonderd zijn of niet over de vijfde functie: rusten. We leven in een wereld van fast food, van snelle actie, van ongelofelijke stress die elke laag van de samenleving beïnvloedt. Onafhankelijk van uw inkomen, het aantal kinderen dat u heeft, maar bepaald door onze staat van bewustzijn. 

Hoe passen we ons aan in deze wereld van stress en snel leven? Hoe kunnen we bewegen in een ritme en in harmonie. We zouden kunnen zeggen dat de manier om ritme en harmonie te bereiken als we onszelf openen, als we ons werkelijk openen voor het licht, voor die kracht van binnen, voor dat principe waarover we hebben gesproken. En dit is een onderwerp dat verbonden is met het universele licht. Dat is ziele-genezing. Hoe kunnen we bewegen in werkelijke ziele-genezing? De vraag gaat dan niet zozeer over helen of genezen, maar over wat de ziel is. 

We kunnen zeggen dat de natuurlijke ziel is samengesteld uit vijf fluïden. Het bloed, dat we deels kennen omdat we het kunnen zien: het is zichtbaar. Omdat het niet alleen fysiek is, maar ook etherisch. In ons lichaam hebben we het zenuwstelsel. We hebben het hormonale systeem om de vorm van onze endocriene klieren voor de interne secretie. We hebben de ruggengraat die we het slangenvuurstysteem kunnen noemen. En dan hebben we ook het bewustzijn. 

Als we spreken over bewustzijn, dan zult u er misschien mee eens zijn dat we leven door en met een ego-bewustzijn, een ik-bewustzijn. Hier is misschien een geheim tot het mysterie: het universele licht. Hoe kunnen we bewegen van een natuurziel naar een levende ziel? Natuurlijk zult u het ermee eens zijn dat het gaat om een proces van purificatie. Het is een proces van purificatie van de besproken functies, waar alleen door het goddelijke principe. Door de vonk van de geest in onze harten.

Dus niet probereren, niet doordenken, niet theoretiseren, niet filosoferen, maar in staat zijn binnen te gaan in die diepe, intieme relatie met de spirituele essentie die we in ons dragen, met het centrum van de microkosmos. En door dat proces van purificatie, gebaseerst op en voorkomend uit het goddelijke principe, kunnen we bewegen naar spirituele wedergeboorte. En dat houdt in: een transformatie. Een transformatie van onze persoonlijkheid, een transformatie van die vier lichamen die we genoemd hebben, van het bewustzijn en ook van de meer en meer verheven bewuste verbinding met de straling die voortkomt uit de goddelijke vonk. Dit impliceert transformatie en zal natuurnoodzakelijk ook transfiguratie impliceren. 

Dus wanneer we zeggen dat wijsheid de wereld geneest, dan gaat het niet om wijsheid van het intellect, niet om wijsheid van filosofieën, van dogma’s of geloven, maar het is de wijsheid van het hart. Het begint met het denken van het hart om de eenheid te vormen tussen hoofd en hart. 

Als we onszelf genezen, zullen we in staat zijn anderen te helen. En dan komen we bij een krachtrige invocatie. En die invocatie luidt: u bent het licht der wereld. Dus wanneer we door het spirituele principe in ons wezen licht introduceren in de wereld – of misschien kunnen we zeggen: licht in de duisternis – dan zal als gevolg van de wijsheid die daaraan gerelateerd is en de transformatie die er impliciet in besloten ligt transfiguratie plaatsvinden. En dan worden we als een baken, dan dragen we een vlam van licht in de wereld en verbinden we ons uiteraard met anderen die zich in hetzelfde proces bevinden om een werkelijk baken te vormen dat straalt in de wereld. En dat is een enorme en prachtige taak, vol van vreugde, vol van innerlijke overtuiging die voortvloeit uit vrijheid, de werkelijke vrijheid van de vernieuwde ziel. 

We zien ernaar uit u welkom te heten op onze webinars, en ook op onze Gouden Rozenkruis website, waar u teksten, video’s en podcasts kunt vinden over het Gouden Rozenkruis en ook over het pad waar we vandaag over hebben gesproken. Dus we zien ernaar uit u te ontmoeten en contact met u te hebben in de komende dagen, in de komende weken, en dat we werkelijk het universele licht kunnen ontdekken. Het universele licht dat ons door dat proces voert van purificatie, zodat er gezegd kan worden: ja, op één of andere manier straalt dat goddelijke principe ook in en door mij. En misschien kan men dan het licht van de wereld worden. Dank u en ik zie ernaar uit u spoedig te zien. 

LEES OVER HET LICHT DER WERELD

BESTEL HET LICHT DER WERELD

Eén gedachte op “Het universele licht – video 19

Reacties zijn gesloten.