Verwijzingen naar de Openbaring van Johannes in de boeken van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL BIJBELCONCORDANTIE VAN HET LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, stichters van het Gouden Rozenkruis, werden sterk geïnspireerd door het laatste boek in de Bijbel: De openbaring van Johannes, ook wel bekend als de Apocalyps (ontleent aan een Grieks woord dat onthulling betekent). Dat komt onder andere tot uitdrukking in de vele verwijzingen naar het Openbaringenboek in hun boeken. Hieronder volgt een overzicht van 77 referenties. Het is ontleend aan de Bijbelconcordantie van het Lectorium Rosicrucianum.

Beest [het beest opgesloten]
Openbaring 19:20 Christianopolis 18
[het beest wordt dan gebonden]
Openbaring 20:2 Het Gouden Rozenkruis 73

Boek [boek des levens]
Openbaring 20:12 De alchemische bruiloft I, 115

Bruid [en de geest en de bruid zeggen kom]
Openbaring 22:17 Het lichtkleed van de nieuwe mens 68, De Chinese Gnosis 81

Deur [zie ik sta voor de deur]
Openbaring 3:20 De Chinese Gnosis 69, De Roep der Rozenkruisers Broederschap 110, De Universele Gnosis 93
[een deur was geopend]
Openbaring 4:1 Zeven stemmen spreken 63

Dief [zie ik kom als een dief]
Openbaring 16:15, Demasqué 91

Donderslag [toen de zeven donderslagen]
Openbaring 10:4 , Zeven stemmen spreken 118

Dood [De tweede dood]
Openbaring  De Universele Gnosis 77

Eerste [de eerste en de laatste]
Openbaring 1:9 De gnostieke mysterien van de Pistis Sophia 148
[ik ben de eerste]
Openbaring 1:17 Het levende woord 43

Engel [de zesde engel]
Openbaring 16:12 Demasqué 86
[blies de zevende engel]
Openbaring 16:17 De nieuwe mercuriusstaf 58

Engelen [zes engelen met bazuinen]
Openbaring 8:1 Het levende woord 110

Efeze [De gemeente van Efeze]
Openbaring 2:3 Het zegel der vernieuwing 113

Gelovigen [de gelovigen, de geroepen]
Openbaring 17:14 De komende nieuwe mens 108

Gemeente [de geest tot de gemeente spreekt]
Openbaring 2:7 Het lichtkleed van de nieuwe mens 46

Getal [het getal van het beest]
Openbaring 15:2 Het vrijmakende pad 95

Getuigen [twee getuigen]
Openbaring 11:1 De grote omwenteling 67
[ik zal mijn twee getuigen]
Openbaring 11:3 De achemische bruiloft I 217

Gog [gog en magog]
Openbaring 20:8 De Chinese Gnosis 378

Hart [zullen hart en nieren]
Openbaring 2:23 Het christelijke inwijdingsmysterie 112

Heet [daarom omdat ge heet]
Openbaring 3:15 Het nieuwe teken 47, De Universele Gnosis 139

Hemel [Een nieuwe hemel]
Openbaring 21:1 De machtige tekens van Gods raad 12,39 , De Egyptische Oergnosis deel 2 305, De Grote omwenteling 53, De komende nieuwe mesn 163, 342 , De Gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia 157, 161, Het mysterie van leven en dood 49, Reveil 33

Hoofd [zijn hoofd en haren]
Openbaring 1:14 De Egyptische Oergnosis 3 244

Horen [en ik hoorde een grote]
Openbaring 21:3 Elementaire wijsbegeerte 47

Jeruzalem [het nieuwe Jeruzalem]
Openbaring 21:9 De Egyptische Oergnosis deel 1 9, 138, De grote omwenteling 212, Het levende woord 13

Jezabel [Izebel]
Openbaring 2:20 Het christelijke inwijdingsmysterie 105

Kandelaar [zevenarmige kandelaar]
Openbaring 1:12 De gnosis in actuele openbaring 116
[kandelaar]
Openbaring 2:5 De Egyptische Oergnosis 4 64

Komen [Wie komen wil hij kome]
Openbaring 21:17 Christianopolis 121

Kopen [Van de aarde gekocht]
Openbaring 14-4 De Egyptische Oergnosis 4 225

Lam [Toen het lam het boek nam]
5:1 De wereldbtoederschap van het Rozenkruis 62, De Egyptische Oergnosis 1 172
[Het lam]
Openbaring 14:1 Het levende woord 113

Lauw [Omdat ge lauw zijt]
Openbaring 3:16 Christianopolis 45 , Het levende woord 68

Maken [Hij die ons gemaakt heeft]
Openbaring 1:6 Elementaire wijsbegeerte 33

Mensm[De hemelse mens]
Openbaring 1:13 Het levende woord 33

Meten [Sta op en meet de tempel]
Openbaring 11:1 Het levende woord 111

Michaël
Openbaring 12:7 Het christelijke inwijdingsmysterie 109

Midden [In het midden van haar straat]
Openbaring 22:2 Het levende woord 118

Morgenster [De morgenster geven]
Openbaring 2:28 De komende nieuwe mens 90
[De blinkende morgenster]
Openbaring 22:15 De nieuwe mercuriusstaf 33, De komende nieuwe mens 71

Muur [Haar muur was van jaspissteen]
Openbaring 21:21 Christianopolis 78

Nieuw [Zie ik maak alle dingen nieuw]
Openbaring 21:5 De Chinese Gnosis 293

Oog [Ieder oog zal hem zien]
Openbaring 1:7 Het nieuwe teken 180

Oogst [De oogst der aarde is geheel]
Openbaring 14:15 De Egyptische Oergnosis deel 1 70, 202

Opstanding [De eerste opstanding]
Openbaring 20:6 Elementaire wijsbegeerte 70

Patmos
Openbaring 1:9 Het christelijke inwijdingsmysterie 13, 53, Elementaire wijsbegeerte 103, de komende nieuwe mens 160, De roep der Rozenkruisers briederschap 298

Roepen [Hij die u riep met luider stem]
Openbaring 10:3 De Alchemische bruiloft deel 1 215

Schare [een grote]
Openbaring 7:9 De nieuwe mercuriusstaf 26, De grote omwenteling 78, Reveil 43

Schrijven [en schrijf aan Sardis]
Openbaring 3:1 Het christelijke inwijdingsmysterie 113
[schrijf aan … Philadelphia]
Openbaring 3:7 Het christelijke inwijdingsmysterie 133
[schrijf hetgeen ge gezien]
Openbaring 1:19 Het christelijke inwijdingsmysterie 67
[schrijf aan de engel]
Openbaring 2:1 Het christelijke inwijdingsmysterie 69, 80, 92, 102
[schrijf aan Laodicea]
Openbaring 3:14 Het christelijke inwijdingsmysterie 151

Stad [zag de heilige stad]
Openbaring 21:2 De grote omwenteling 38, Reveil 37

Staf [gouden staf als meetstok]
Openbaring 21:15 Christianopolis 74

Stem [ik hoorde een stem]
Openbaring 18:4 Het universele pad 12
[een stem ging uit]
Openbaring 19:5 Zeven stemmen spreken 15

Teken [een teken op het voorhoofd]
Openbaring 7:3 De Egyptische Oergnosis 1 176
er werd een groot teken]
Openbaring 12:1 De komende nieuwe mens 163

Vallen [valt als dood aan zijn]
Openbaring 1:17 Het christelijke inwijdingsmysterie 66

Verdrukking [in dde verdrukking]
Openbaring 1:9 Het christelijke inwijdingsmysterie 64, Zeven stemmen spreken 9
[de grote verdrukking]
Openbaring 7:14 Het Gouden Rozenkruis 68

Verzegelen [verzegeld hebben aan hun]
Openbaring 7:3 De driebond van het licht 79 , Het Gouden Rozenkruis 111

Waarachtige [de waarachtige]
Openbaring 3:7 Reveil 58

Wachten [wacht totdat wij de knechten]
Openbaring 7:3 Het levende woord 37

Water [neme het water des levens]
Openbaring 22:17 De Egyptische Oergnosis 1 172, De komende nieuwe mens 93

Wederkomst [wederkomst Christi]
Openbaring 19:11 De Chinese Gnosis 390

Werken [ik weet uwe werken]
Openbaring 2:2 Het nieuwe teken 98

Wolk [een witte wolk]
Openbaring 14:14 Het Gouden Rozenkruis 116

Zalig [zalig zij die hun klederen]
Openbaring 22:14 Christianopolis 80

Zeven [zeven zegels gesloten boek]
Openbaring 5:1 De Egyptische Oergnosis 2 141, Het universele pad 66

Zien [na deze zag ik]
Openbaring 4:1 het christelijke inwijdingsmysterie 215

Zon [in die dagen zal de zon]
Openbaring 6:12 Het levende woord 198

Zoon [als de zoon des mensen]
Openbaring  20:11 Demasqué 61

Zuil [een zuil in de tempel]
Openbaring  3:12 Het Gouden Rozenkruis 122

BESTEL BIJBELCONCORDANTIE VAN HET LECTORIUM ROSICRUCIANUM